× بستن تبلیغات
ژوئن
27
2017

پرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی)

The post پرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی) appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

لینک منبع و پست :

پرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی)


http://doc.lono.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری
www.iran-moshaver.ir/1393/09/23/مقیاس-جهت-گيري-مذهبي-2/‎Cached
Similar14 دسامبر 2014 … همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۱/. و پایایی باز آزمایی آن ۷۴/. است. در
این مقیاس، گزینه های عبارات ۱تا۱۲ جهت گیری مذهبی برونی و …
[DOC] پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت – ایران مشاور
www.iran-moshaver.ir/wp-content/uploads/2014/12/Allport.docx‎Cached
Similarپرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد
… 1967 اين مقياس را براي سنجش جهت گيريهاي مذهبي دروني و بروني تهيه کردند در …
پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی – پرسشنامه رایگان
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-جهت-گیری-مذهبی/‎Cached10 مارس 2016 … آلبورت دو نوع جهت گیری مذهبی درونی و برونی را شرح داد. برخی دیگر هیجان خواهی را
عامل دینداری معرفی کردند که این نظریه مورد نقد قرار گرفت.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت/‎Cached
Similar21 ژانويه 2015 … آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی
مذهب تهیه کردند این آزمون در سال ۱۳۷۸۹ ترجمه و هنجاریابی شده است و …
[PDF] رابطه بين جهت گيري مذهبي دروني و رفتار هاي سالمت جسمي، رواني و …
www.jsfc.ir/article_43840_f9c9dcb3f7f6a2a43a98228d7952cd61.pdf
به منظور جمع آوري داده ها از مقياس هاي پرسشنامه جهت گيري مذهبي، پرسشنامه …. دروني
دارد. در حالي كه افراد داراي جهت گيري مذهبي بيروني نه تنها س ودي نمي برند.
SID.ir | جهت گيري مذهبي و سلامت روان
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=77013‎Cached
Similarتمامي آزمودني ها با دو آزمون جهت گيري مذهبي آلپورت و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)
مورد بررسي قرار … كليد واژه: جهت گيري مذهبي، مذهب دروني، مذهب بيروني، سلامت رواني
.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013880105.pdf‎Cached
Similarﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. (. دروﻧﻲ. -. ﺑﺮوﻧﻲ. ) ﺑﺎ ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس …..
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺖ. ﮔﻴـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ. (. دروﻧـﻲ. -. ﺑﺮوﻧـﻲ. ) آﻟﭙﻮرت و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺷﻴﻮه.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی) – فایل یو
https://fileyou.ir/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-درونی-برونی/
این محصول ارزشمند “پرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی) “توسط پورتال فایل
یو جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع: fileyou.ir …
پرسشنامه, جهت, گیری, مذهبی, (, درونی,برونی) – فروشگاه فایلکده
fileecade.ir/?tag=پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-درونیبرونی‎Cachedپرسشنامه جهت گیری مذهبی ( درونی-برونی) **توجه** سایت فایلکده (http://fileecade.
ir) به عنوان یک سایت بازاریابی فعالیت میکند. چنانچه این محصول حق کپی رایت آن

[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/721455‎Cached
Similarﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺁﻟﭙﻮﺭﺕ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺁﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. … ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ. “٥. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭ. ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ …
سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر
jwsps.alzahra.ac.ir/article_1436.html‎Cachedهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت با جهت گیری مذهبی در دانشجویان
… پرسشنامه های سبک های هویت برزونسکی (1989) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی …
بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی

[PDF] ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ
www.ensani.ir/storage/Files/20120329130945-5006-25.pdf‎Cachedاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت و ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد … ﻣﻴﺰان ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺟﻬﺖ.
ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑ. ﻮد. )01/0 p<. ). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ.
[PDF] PDF: پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت | شبکه فایل
www1.ardl.ir.filenetwork.ir/…پرسشنامه-گیری-مذهبی…/view.pdf‎Cached22 مه 2017 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮﯾﺪ و داﻧﻠﻮد … ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻋﺒﺎرات 1ﺗﺎ12 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و ﻋﺒﺎرات 13 ﺗﺎ 21 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ را.
[PDF] PDF: پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت | شبکه فایل
dl736.filenetwork.ir/article184633-پرسشنامه-گیری-مذهبی…/view.pdf‎Cached22 مه 2017 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ … ﻫﺎی ﻋﺒﺎرات
1ﺗﺎ12 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و ﻋﺒﺎرات 13 ﺗﺎ 21 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ را.
[PPT] نمره گذاری پرسشنامه – qums
eprints.qums.ac.ir/…/Spiritual%20assessment%20in%20the%20elderly.pptx‎Cachedآلپورت و راس در سال 1967 اين مقياس را براي سنجش جهت گيري هاي مذهبي دروني و
بروني تهيه کردند در مطالعات اوليه، همبستگي جهت گيري بروني و دروني 21/. بدست
آمده …
پرسشنامه, جهت, گیری, مذهبی, (, درونی,برونی) – yarfile.ir
yarfile.ir/?tag=پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-درونیبرونی‎Cachedخانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه, جهت, گیری, مذهبی, (, درونی,برونی). بایگانی
برچسب: پرسشنامه, جهت, گیری, مذهبی, (, درونی,برونی). پرسشنامه جهت گیری مذهبی …
[PDF] PDF: پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت | هاردل 3!
download3.hardl.ir/object-19034/description.pdf‎Cached24 آوريل 2017 … را ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ … ﻫﺎی ﻋﺒﺎرات
1ﺗﺎ12 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و ﻋﺒﺎرات 13 ﺗﺎ 21 ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ را.
[PDF] جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان
pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-448-fa.pdf‎Cachedﻫﺎ ﺑﺎ دو آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ) … ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ.
دروﻧﻲ. ﺗﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ. رود . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻓﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﺗﺮ ﻣﻲ.
نرم افزار پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت Religious … – فارس روان
farsravan.com/shop/index.php/softwares-نرم-افزارها/ros‎Cachedپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت,دانلود ,جهت گیری مذهبی فارسی,Religious … مذهبی
, نیمرخ و نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری مذهبی,جهت گیری بیرونی و درونی, نرم …
بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) با سلامت روان و …
ravanshenasi.nashriyat.ir/node/163‎Cached
Similar18 فوریه 2013 … براي جمع‌آوري داده‌ها از سه پرسش‌نامه باورهاي غيرمنطقي، سلامت روان و پرسش‌نامه
جهت‌گيري مذهبي (دروني و بيروني) استفاده شده است. پرسش‌نامه چهارعاملي …
مقاله رابطه جهت گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و هوش معنوی با کمال گرایی
www.civilica.com/Paper-PESCHS01-PESCHS01_100=رابطه-جهت-گیری-مذهبی-درونی-–-بیرونی-و-هوش-معنوی-با-کمال-گرایی.html‎Cached
Similarپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و هوش معنوی
… پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت، هوش معنوی کینگ و پرسشنامه چند بعدی …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت | روانسنجی نسیم فردا
www.ravansanjyar.ir/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت/‎Cached17 نوامبر 2014 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای ۲۰ ماده بوده و جهت گیری مذهبی
بیرونی(۱۱ ماده) ودرونی(۹ ماده) را می سنجد. فگین در سال ۱۹۶۳ یک …
[PDF] رابطه جهت گیری مذهبی وصمیمیت با وضعیت زناشویی دانشجویان متاهل …
jearq.riau.ac.ir/article_706_f99edc874866a5263e579238ab8e6fc1.pdf‎Cachedابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه جهت گیري مذهبی آلپورت)1950(، مقیاس صمیمت والکر.
) … لغات كلیدی: جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ، صمیمیت، وضعیت زناشویی. 1.
فصلنامه روانشناسي، شماره 35 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1383&Number=35‎Cached
Similarمقايسه سبك دلبستگي دانشجويان داراي جهت گيري مذهبي دروني و بيروني مرجان
خوانين زاده ، دكتر جواد اژه اي ، محمدعلي مظاهري ص 227 چکيده مشاهده متن [PDF 916KB].
[PDF] azizi 1 – فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
journal.irphe.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-336-b9753f5.pdf‎Cached
Similarﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺬﻫﺒﯽ. در. ﺟﻬ. ﺘﮕﯿﺮي. دروﻧﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ. از ﺟﻬﺘ. ﯿﺮيﮕ. ﺑﯿﺮوﻧﯽ. اﺳﺖ. و. در. زﻧﺎن. ﺑﯿﺸﺘﺮ. از
…. ﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي دﯾﻨﯽ داﻧﺸ. ﺠﻮﯾﺎن. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ. ﭼﻨﺪ ﺑ ﻌﺪي ﺑﮏ و ﺟﯽ ﺳﺎپ.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej/article/download/72/46‎Cached
Similarﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي ﻣﺬﻫﺐ دروﻧﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري … ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ….. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﻫﻮاز، اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس.
پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی …
maaref.isuw.ac.ir/fa/journal/ArticleView/0/19//129/شماره.2.html‎Cachedاضطراب امتحان، جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی، نگراني، هيجان
پذيري … برای جمع‌آوری داده‌ها از دو ابزار استفاده شده است: الف پرسشنامه جهت‌گیری
مذهبی …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی (ROS) – سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق
www.irantahgig.ir/?p=28955‎Cached
Similar20 ژوئن 2015 … مقیاس وی شامل ۲۰ سوال بود که ۱۱ گزینه آن به جهت‌گیری مذهبی برونی و ۹ گزینه آن به
جهت‌گیری مذهبی درونی اشاره می‌کردند. بعدها فیگن در سال ۱۹۶۳ این …
[PDF] بررسی جهت گیری مذهبی/اسلامی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر …
https://sjku.muk.ac.ir/article-1-1372-fa.pdf‎Cachedﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري …..
ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ. و دروﻧﯽ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺷﺪن.
فایل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت | سل وای
selly.ir/فایل-پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت/‎Cached13 مه 2017 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودنی ارائه … این مقیاس
را برای سنجش جهت گیریهای مذهبی درونی و برونی تهیه کردند در …
بررسی رابطه بین سطوح استرس با جهت گیری مذهبی و حمایت اجتماعی
icsmd.atu.ac.ir/paper?manu=7360‎Cached… های جهت گیری مذهبی (درونی- برونی) الپورت-راس (1950)، حمایت اجتماعی _مقیاس
خانواده مری پروسیدانو و کنیث هلر (1983) و پرسشنامه استرس هری(2005) پاسخ دادند.
بررسی رابطه‌ی بین جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان پرستاران زن شاغل …
jsums.medsab.ac.ir/article_794.html‎Cachedیافته‌ها:براساس یافته‌ها بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی با مولفه‍های سلامت روان
همبستگی … Data from standard general health questionnaire and Alport
religious …
تأثیر جهت‌گیری مذهبی درونی – بیرونی و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان …
empoweringchildrenj.com/article/gdr4symqvxju‎Cachedهدف این پژوهش بررسی نقش جهت‌گیری مذهبی (درونی بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی …
پرسش‌نامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون (20003)، پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت …
[PDF] رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه …
iahj.ir/article-1-56-fa.pdf
پرسشنامه. های. بهزيستی. روانشناختی. Ryff. و. جهت. گيری. مذهبی. آلپورت. مورد …..
جهت. گیری مذهبی. بیرونی. درونی r p-value r p-value. بهزيستی روانشناختی. 21. 1/.
نرم افزار پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت Religious Orientation Scale
www.farsravan.ir/…/نرم-افزار-پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-Religious-Orientation-Scale‎Cachedپرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می‌شود و بعد
از … جهت گیری مذهبی برونی و عبارات ۱۳ تا ۲۱ جهت‌گیری مذهبی درونی را می‌سنجند.
جهت‌گیری مذهبی درونی – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
www.virascience.com/search/?q=جهت‌گیری%20مذهبی%20درونی&page…
داده ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه محقق ساخته حفظ و
… معنی داری بین جهت گیری های درونی و برونی مذهبی با حفظ و صیانت از منابع اط.
[PDF] ( ﺑﯿﺮوﻧﯽ – دروﻧﯽ ) ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﯿﺮي زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻬﺖ رﺿﺎ – زن و مطالعات خانواده
jwsf.iaut.ac.ir/article_519773_938966778e6ead0532ef956e2cfaafa5.pdf‎Cachedدروﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ….. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 939/0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ.
[PDF] تاثیر آموزه های دینی بر امانتداری و رعایت ضوابط و مقررات مطالعه موردی:
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_517724_47c0c8f06e8a403a5b201cd7d0b9e530.pdf‎Cachedپرسشنامه جهت گیری مذهب. ی آلپیورت و. پرسشنامه. محقق ساخته. حفظ و صیانت از
منابع ….. بین جهت گیری بیرونی مذهبی و رعایت ضواب كتابخانه رابطه معنی داری وجو.
تاثیر آموزه های دینی بر امانتداری و رعایت ضوابط و مقررات مطالعه موردی …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_517724_111511.html‎Cachedداده ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه محقق ساخته حفظ و
… یافته ها: بر اساس یافته ها، رابطه معنی داری بین جهت گیری های درونی و برونی …
[PDF] متن کامل مقاله – انجمن ایرانی روانشناسی
www.iranapsy.ir/fa/journal/download/category/447-paper174?…‎Cachedکه جهت گیری مذهبی درونی و ۳۰ نفر که جهت گیری مذهبی برونی داشتند به عنوان دو.
گروه تمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه تنیدگی مسلیچ» و «مقیاس.
جهت …
[PDF] The relationship between personal ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻜﺎر ﺔ راﺑﻄ …
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-354-fa.pdf‎Cached)1968. ، ﻣﻘﻴــﺎس. ﺳــﺮﻣﺎﻳ. ﺔ. اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. ﻻدردال،. ) 1999. و. ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﺔ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ …..
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ دروﻧـﻲ و. ﺑﻴﺮوﻧـﻲ را ﻣـﻮرد. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ. د. ﻫﺪ . آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ.
[PDF] مقایسه جهت‌گیری مذهبی درونی- بیرونی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی …
journal.rums.ac.ir/article-1-2477-fa.pdf‎Cached4 ژوئن 2015 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. و. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮ. ي ﻣﺬﻫﺒﯽ. Allport. ﺑﺮ روي آزﻣﻮدﻧﯽ … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ. -. ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن.
رابطه جهت‌گیری مذهبی و شادکامی سالمندان – نشریه علمی پژوهشی سالمند
salmandj.uswr.ac.ir/article-A-10-278-8-1-fa.html‎Cachedاز پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و سیاهه شادکامی آکسفورد استفاده شد. … نمرات
زنان سالمند در هر دو جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی بیشتر از مردان سالمند بود.
پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-درونی-بیرونی – پی سی دانلود – سیدو
pysydawnloud.sidonline.ir/tag-پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-درونی-بیرونی.aspx‎Cachedپی سی دانلود فایل فلش اندرویدی اکسل مقاله و تحقیق پرسشنامه پاورپوینت.
رابطه جهت¬گیری مذهبی و گرایش به تماشای سریال های ماهواره ای فارسی …
www.academia.edu/…/رابطه_جهت_گیری_مذهبی_و_گرایش_به_تماشای_سریال_های_ماهواره_ای_فارسی_زبان_با_توجیه_روابط_فرا_زناشویی‎Cachedنتایج حاصل نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی با توجیه روابط فرا زناشویی
همبستگی منفی …. ابزارها جهت گیری مذهبی آلپورت 1 پرسشنامه جهتگیری
مذهبی آلپورت …. فرضیه :4 بین جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) و گرایش به
تماشای …
[PDF] رابطه نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان
etiadpajohi.ir/article-1-306-fa.pdf‎Cachedﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ. اي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ . ﺑـﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت، ﻣﻨﺒﻊ
… ﮔﻴـﺮي. دﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺟﻬﺖ. ﮔﻴـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ دروﻧـﻲ. 6. و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ. 7. ﺗﻘـﺴﻴﻢ. ﺑﻨـﺪي ﻛـﺮده.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – سه آردانلود
article3.ardl.ir/article-41529/description‎Cached31 مه 2017 … اینطور که ظاهر قضیه می گوید، شما به دنبال پرسشنامه جهت گیری مذهبی … این مقیاس
را برای سنجش جهت گیریهای مذهبی درونی و برونی تهیه کردند در …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – پنج آردانلود
article5.ardl.ir/article-212117/description‎Cached8 ژوئن 2017 … اینگونه که ظاهر امر می گوید، شما خواهان پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت … این
مقیاس را برای سنجش جهت گیریهای مذهبی درونی و برونی تهیه کردند در …
دریا – آلپورت و دينداري دروني و بيروني
1anahid.blogfa.com/post-2182.aspx‎Cachedدر اين روش، افراد به مقياس جهت گيري ديني و ديگر پرسشنامه هايي كه با هدف اندازه
گيري جنبه هاي ديگري از كنش وري روان شناختي و اجتماعي طراحي شده اند، پاسخ مي
دهند.
پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی آلپورت – مرکز پژوهشی آمارکده
www.mpamarkadeh.ir/…/پرسشنامه…/پرسشنامه…مذهبی…/241-پرسشنامه-رایگان-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت‎Cached
Similarمقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت ، پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی آلپورت، … 12
گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی جهت گیری درونی را می سنجد.
پروژه بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی … – برچسب پژوهش!
researchtag.ir/…/14030-پروژه-بررسی-جهت-گیری-مذهبی-با-شادکامی-ذ.html
21 دسامبر 2015 … در این تحقیق جهت سنجش جهت گیری مذهبی در «پرسشنامه جهت گیری مذهبی … همچنین
در مورد دختر و پسر از لحاظ جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی …
بررسی مقایسه ای ارتباط جهت گیری مذهبی و سلامت روان درنوجوانان دختر …
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/12108‎Cachedابزار پژوهش مقياس جهت گيري مذهبي (دروني – بروني) آلپورت و پرسشنامه سلامت
عمومی (GHQ )است . برای تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري، تفاوت بين ميانگين
دوگروه …
بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامت روان – مرکز تخصصی نماز
qunoot.net/App/reads.item.php?showid=1444‎Cached20 جولای 2016 … پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت:این‌ پرسشنامه دارای‌ 20‌ ماده بود که 11 ماده آن مربوط
به جهت‌گیریمذهبی بـیرونی External religious orientation و 9 مـاده …
بررسی ساختار عاملی جهت‌گیری‌های هدفی پیشرفت دانشجویان با تأکید …
jresearch.sanjesh.org/article_14897.html‎Cachedبرای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران و خرده مقیاس
جهت‌گیری … بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی (درونی – برونی) با شیوه‌های مقابله با
استرس در …
رابطه جهت گیری مذهبی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در بین …
eprjournal.edalat.ac.ir/article_21772_3626.html‎Cachedسپس از دانشجویان خواسته شد تا پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و نگرش به … از
ازدواج و جهت گیری مذهبی بیرونی برابر 71/0 و با متغیر جهت گیری مذهبی درونی …
رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان
jfh.iausari.ac.ir/article_25538.html‎Cached21 مه 2017 … باوجود این جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر … جهت
گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه شادکامی آکسفوردو پرسشنامه سلامت …
[PDF] ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
tonekaboniau.ac.ir/psyedu/doc/y2n190/4.pdf‎Cached
Similarﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ. ﻧﻤﺮه. ي. ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ. و ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. از
ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد . از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻢ از ﻧﻮع دروﻧﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ. 1. ﻛﺎرول. )1998(.
پرسشنامه استاندارد – پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت
kharidasan1393.mihanblog.com/post/412‎Cached
Similar28 ژانويه 2015 … مقیاس جهت‌گیری مذهبی:[1]. این مقیاس 21 ماده دارد كه برای فهم و ارزیابی دین‌داری درونی
و بیرونی به كار می‌رود. به اعتقاد آلپورت افرادی كه فعالیت‌های …
[PDF] ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت …
journal.nkums.ac.ir/article-1-601-fa.pdf‎Cached9 سپتامبر 2015 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒ. ﺘﯽ ﺗﻮﺑﺮت و … 0/. P= ). ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘ. ﻨﺪ. (. 05. 0/.
مقاله کارشناسی بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان …
studentworld.ir/…/34914-مقاله-کارشناسی-بررسی-جهت-گیری-مذهبی-با.html‎Cached9 دسامبر 2016 … در این تحقیق جهت سنجش جهت گیری مذهبی در «پرسشنامه جهت گیری مذهبی … همچنین
در مورد دختر و پسر از لحاظ جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی …
[PDF] رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت‌گیری مذهبی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو
erj.khu.ac.ir/article-1-109-fa.pdf‎Cached14 ژوئن 2017 … اینترنت. و. جهت. گیری مذهبی. درونی. می. توانند. اهمال. کاری. تحصیلی. را. پیش …..
گیری. های. مذهبی درونی و بیرونی باید گفت که. در یک شخص دارای. جهت. گیری مذهبی
…. مقدار. ضریب. آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر. /29.
[PDF] بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامت روان
https://jbs.ir/article-1-233-fa.pdf‎Cachedﻭ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺁﻟﭙﻮﺭﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﻠﺪﺑﺮگ … ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، … ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ (0/21-). ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ

آزمون های روانسنجی : راهنمای مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت – ایران داک
www.iran-doc.com/…/راهنمای-مقیاس-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-جزئیات‎Cachedاین فایل حاوی معرفی پرسشنامه، اعتبار و روایی، شیوه نمره گذاری و سوالات آزمون می …
در حالی که مذهب بیرونی امری است خارجی و ابزاری که برای ارضای نیازهای فردی از …
المکتبة مدرسة الفقاهة – نشریه روانشناسی و دین – موسسه آموزشی پژوهشی …
ar.lib.eshia.ir/46152/1/5‎Cachedكليدواژه ها: ابعاد هويت، جهت گيري مذهبي دروني، جهت گيري مذهبي بيروني. …. از بين
نمونه هاي انتخابي، در نهايت تعداد 116 پرسش نامه (57 دختر و 59 پسر) بازگشت داده …
[PDF] مقایسه فرسودگی شغلی ، ‌ناگویی خلقی ،‌جهت گیری مذهبی و علایم جسمی …
ioh.iums.ac.ir/article-1-1014-fa.pdf
خ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش t. ﻣﺴـﺘﻘﻞ،. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن
و … ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄﻪ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
رابطه جهت‌گیریهای مذهبی (درونی – برونی) با میزان تنیدگی در …
media4u.ir/?t…e…جهت‌گیریهای+مذهبی+(درونی+-+برونی)…
این مطالعه به بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی ˆ برونی و میزان تنیدگی …
جهت گیری هدفی باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلیاین دانشجویان نسخه فارسی …
بررسی مقدماتی پرسشنامه شخصی چندوجهی مینوسوتا متم طرح بررسی مسایل روانی
آزادگان.
دانلود مقاله کارشناسی بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی …
stwld.ir/…/34914-مقاله-کارشناسی-بررسی-جهت-گیری-مذهبی-با.html‎Cached9 دسامبر 2016 … در این تحقیق جهت سنجش جهت گیری مذهبی در «پرسشنامه جهت گیری مذهبی … همچنین
در مورد دختر و پسر از لحاظ جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی …
آزمونهای شخصیت – موسسه روانشناسی دانشگاه تهران
pei.ut.ac.ir/Az-4.html‎Cached
Similarپرسشنامه شخصيتي آيزنک – بزرگسال, The Eysenck personality Inventory (EPI)
….. فارسی, بزرگسال, سنجش جهت گیری های بیرونی با درونی مذهب, ایرانی, (P4-18).
فریبرز صدیقی ارفعی، علی حسین زاده، مریم نادی راوندی رابطه جهت …
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960215000911‎Cachedابزار پژوهش، شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسش نامه هوش معنوی و مقیاس
… همچنین بین دانشجویان و دین پژوهان در جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تفاوت …
دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963
744lfku.9i8.ir/‎Cachedپرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد
… شرح سایت روان سنجی: 12 گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی …
رابطه جهت گیری مذهبی با عوامل شخصیّت
www.hawzah.net/fa/…/رابطه-جهت-گیری-مذهبی-با-عوامل-شخصیّت‎Cached
Similarاین پژوهش رابطه بین عوامل 16 گانه شخصیّت و جهت گیری مذهبی دانشجویان یکی از ….
تحوّل شخصیّت را به صورت یک فرایند تدریجی متأثر از عوامل درونی و بیرونی، ممکن
می …. روش ارزشیابی با پرسشنامه توسط کتل (1966) با عنوان «داده های پرسشنامه …
[PDF] ارتباط صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت …
jgn.medilam.ac.ir/article-1-102-fa.pdf‎Cachedﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ،. ﺟﻬﺖ … ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل … ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻣﺮي ﺧـﺎرﺟﯽ و اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﮐـﻪ.
[PDF] نقش باورهای مذهبی در سلامت عمومی سالمندان عضو کانون بازنشستگان …
hnmj.gums.ac.ir/article-1-299-fa.pdf‎Cachedﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﺳﺎن. ﺑﻮد. ه. ﻛﻪ. ﻃﻲ آن … ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
دروﻧﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ. آ. ﻟﭙﻮرت و ﺑﺨﺶ … ﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و. رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻤﻚ …
تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت عمومی… | پژوهش های …
pmbo.ir/تحلیل-جامعه‌شناختی-تأثیر-باورهای-مذهبی-بر-سلامت-عمومی.__a-373.aspx‎Cached26 دسامبر 2015 … دراین پژوهش برای سنجش سلامت روان از پرسشنامة سلامت روانی 28 گویه‌ای … آلپورت
با بحث بر روي مذهب دروني و بيروني اظهار مي‌دارد كه مذهب دروني به خودي خود ….. اکثریت
دانشجویانی که جهت گیری درونی دینی قوی داشته‌اند، از سلامت روان …
پیش‌بینی استرس ادراک شده مادران دارای فرزند عقب‌مانده‌ی ذهنی بر پایه …
jfmh.mums.ac.ir/article_8477.html‎Cachedدر این پژوهش بین استرس ادراک شده و جهت گیری مذهبی بیرونی همبستگی مثبت و …
از دو پرسش‌نامه استرس ادراک شده کوهن و جهت‌گیری مذهبی آلپورت استفاده شده است.
[PDF] در دانشجویان ی رابطه گرایش های مذهبی و سبک های اسناد با سالمت روان دانش
behzisty-guilan.ir/…/رابطه%20گرایش%20های%20مذهبی%20و%20سبک%20های%20اسناد…‎Cached
Similarپرسشنامه های جهت گیری … بین گرایش های مذهبی)مذهب درونی و بیرونی( و سبکهای
اسناد …. انواع سبک اسناد، گرایش. های مذهبی و سالمت روانی استفاده شد. -. پرسشنامه.
رابطه سبک های دفاعی و جهت گیری مذهبی با استرس ادراک شده در بیماران …
old.zbmu.ac.ir/jdn/browse.php?a_code=A-10-86-7&sid…‎Cachedهمه آنان پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی (RQ) و … و
معنادار و بین سبک های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده و جهت گیری مذهبی بیرونی با …
[DOC] 3. تهيه مقياس سنجش ايمان
www.islamicec.ir/uploads/203_53656.doc‎Cachedبراي اندازه گيري درجه ايمان فرد، شاخصي مبتني بر آيات قرآن ساخته، و از آن ……
اصلاح شده اين پرسشنامه براي سنجش تفاوت دروني و بيروني بودن مذهب در پژوهش
مالتبي …
بررسی نقش اعتقادات مذهبی در پیش بینی افسردگی، امید و
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1055214.html‎Cachedپرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت، سیاهه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه افسردگی …
مذهبی و جهتگیری مذهبی درونی رابطه معنادار اما با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطه غیر

آلپورت و دينداري دروني و بيروني – کتابخانه دیجیتالی تبیان
library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/66778/2‎Cachedروانشناسي دين در جوامع مسلمين آلپورت و دينداري دروني و بيروني مشكلات … بين دين
و روان شناسي ترديدهايي درباره دينداري دروني ايمان مسلمين و جهت گيري ديني …
[DOC] بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل بخش دولتی شهر …
www.kums.ac.ir/…/dbform/…/66aeb469-2582-4831-8872-a560baea6046.doc‎Cached
Similarجهت سنجش متغيرها از پرسشنامه دينداری كرمی – شعيری(1386) و پرسشنامه سلامت ….
جهت گیری مذهبی بیرونی را حرکات و حالات و تفکرات مذهبی دانست که به منظور رفع …
پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-جهت-گیری-مذهبی-سلامت-معنوی-با-مهارت-ابراز-وجود-قاطعیت-در-بین-معتادین-کمپ-اعتیاد-شه…‎Cachedاز دیدگاه آلپورت[4]، این جهت گیری مذهبی به دو صورت جهت گیری مذهبی درونی و جهت
گیری مذهبی بیرونی می‌باشد. (بهرامی، 1389) افراد دارای جهت گیری بیرونی، باورهای

پایگاه خبری علمی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی میگنا 12 تير 1390 …
migna.ir/getg.39wrak977pr4a.html‎Cachedسپس نظریة گوردون آلپورت (۱۹۵۰) در خصوص جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و
تفاوتهای …. براساس این تقسیم بندی آدامز و همکارانش به ارائه یک پرسشنامه جهت
سنجش …
پروژه بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی … – دابل‌آر 2017 – DL4
dl4.rr2017.ir/article-55029/related.html‎Cached11 آوريل 2017 … چنانچه در مورد پروژه بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر
سوالی … تعیین رابطه بین شادکامی و منبع کنترل درونی و بیرونی در. …. ابزار های
پژوهش عبارتند از: پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN) و …
[PDF] ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ Relationship betwe – Quran and …
quranmed.com/7214.pdf‎Cached
Similarﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. ﺍﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﭘﻮﺭ. *. MSc. ،. ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺼﺮﻱ. ۱. PhD … ﻱ ﺳﻦ
، ﺟﻨﺲ، ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺑ ﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮﻱ.
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ … :ﮔﻴﺮﻱ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ، ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ … questionnaire of the World Health Organization was used.
فيزيك اجتماعي – :بررسی تاثیر دینداری1 بر رضایت از زناشویی2
1353205.blogfa.com/post/68‎Cached
Similar3-ایا جهت گیری بيروني ديني بر رضایت از زناشویی تاثیر دارد؟ …. (درونی و برونی)
نمره ای است که آزمودنی از پرسش نامه جهت گیری دینی (درونی و برونی) آلپورت2 کسب
می کند. … این پرسشنامه دارای 20 ماده بود که 11ماده آن مربوط به جهت گیری مذهبی …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – روانسنجی نسیم فردا
psyexamoex.blogsky.com/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-‎Cached
Similar5 دسامبر 2013 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری مذهبی
بیرونی(11 ماده) ودرونی(9 ماده) را می سنجد. فگین در سال 1963 یک …
دانلود رایگان مقاله نقش دین داری و جهت گیری دینی در سلامت روان …
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-مقاله-نقش-دین-داری-و-جهت-گیری-دینی-در-سلامت-کالج-پروژه‎Cached11 فوریه 2016 … دانلود رایگان مقاله نقش دین داری و جهت گیری دینی در سلامت روان دانشجویان … گرفته
و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه خود اجراء گردآوری شده است. … بالایی از
دین‌داری بوده و جهت گیری دینی اکثریت آنها، جهت گیری بیرونی بوده است. … کلید
واژه : سلامت روان، میزان دین داری، جهت گیری دینی درونی، میزان حمایت …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – ایران سنجه
www.iransanjeh.ir/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-21-سوالی‎Cached
Similarاین پرسشنامه توسط آلپورت و راس (1967) برای سنجش جهت گیری مذهبی تهیه گردید
که دارای 20 ماده است. 11 ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و 9 ماده آن به جهت گیری …
رابطه بین بهزیستی روانشناختی و شادکامی با جهتگیری مذهبی در …
jrh.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-629-6&sid…‎Cachedرابطه بین بهزیستی روانشناختی و شادکامی با جهتگیری مذهبی در دانشجویان دختر …
و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (Oxford Happiness Inventory) و مقیاس جهت گیری … و
جهتگیری مذهبی بیرونی در سطح 0/137_(P<0/05) رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات