× بستن تبلیغات
ژوئن
27
2017

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه-تاب-آوریشامل 61 سوال

دانلود فایل

The post پرسشنامه تاب آوری appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

لینک منبع و پست :

پرسشنامه تاب آوری


http://doc.lono.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/

پرسشنامه رایگان مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون – پرسشنامه رایگان
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-مقياس-تاب-آوري-کونور-و/‎Cached3 مارس 2016 … پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با
هدف عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد …
[PDF] پرسشنامه تاب آوری.pdf
karimisani.iaushab.ac.ir/uploads/پرسشنامه_تاب_آوری.pdf‎Cachedم. قياس. تاب. آوري. كانر. -. ديويدسون. ) CD-RISC. (. هدف. : سنجش میزان تاب آوری در
افراد مختلف. ف. ردی. عبارات. كامال. ط. غل. ي. دود. ح. تا. ط. غل. ي ندارم. نظر. ت. ي درس. دود
.
پرسشنامه تاب آوری | خانه تاب آوری
www.resiliency.ir/پرسشنامه-تاب-آوری/‎Cached
Similar4 ا کتبر 2015 … پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) یا مقیاس تاب آوری کونور –
دیویدسون (CD-RIS) که معادل انگلیسی آن Conner-Davidson Resilience …
مقیاس تاب آوری | خانه تاب آوری
www.resiliency.ir/tag/مقیاس-تاب-آوری/‎Cachedمقیاس تاب آوری جامعه ( commubity resiliency scale ) دارای ۱۵ گویه ای پنج نمره ای
است( مقیاس لیکرت) که ادراک افراد نسبت به تاب آوری جامعه را می سنجد.این پرسشنامه

پرسشنامه تاب آوري | کانر و دیویدسون – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-تاب-آوري/‎Cached
Similar6 جولای 2013 … ابزار سنجش تاب آوری از مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) (cd-ris) می باشد.
این پرسشنامه را کونور و دیودسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی …
پرسشنامه تاب‌آوری كانر- ديويدسون – سایت علمی آموزشی روانشناسی
www.master-phd.ir/…/پرسشنامه/…/275-پرسشنامه-تاب‌آوری-كانر-ديويدسون‎Cachedپرسشنامه تاب‌آوری کانر- دیویدسون (۲۰۰۳) دارای 25 سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان
تاب‌آوری در افراد مختلف است که سازه تاب‌آوری را در اندازههای پنج‌درجه‌ای لیکرت از
صفر …
پرسشنامه تاب آوری – تالار همیاری ایرانیان
hamyaryiran.ir/thread1204.html‎Cachedروش نمره گذاری به پرسشنامه را متوجه نمیشم.لطفا راهنماییی بفرمائید. سلام تاپیک
زیر رو مطالعه کنید: خرده مقیاس پرسشنامه تاب آوری کانر – دیوید سون(2003) –cd- …
پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) – سایت علمی و آموزشی …
www.irantahgig.ir/?p=4814‎Cached
Similar16 نوامبر 2014 … پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) یا مقیاس تاب آوری کونور –
دیویدسون (CD-RIS) که معادل انگلیسی آن Conner-Davidson Resilience …
میگنا – پرسشنامه تاب آوري
www.migna.ir/vdchzxnz.23n6mdftt2.html‎Cached
Similar5 جولای 2013 … پرسشنامه تاب آوري، توانايي شما در سازگاري با روزهاي سخت زندگي را مي سنجد.
همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون در …
ijme.mui.ac.ir/article-1-3254-fa.html‎Cachedمقدمه: مقدمه: تاب‌آوری به عنوان ظرفیت حفظ نسبتاٌ پایدار بهزیستی روانشناختی و …
در پژوهش مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC)، پرسشنامه پرخاشگری باس و …
[PDF] تحصیلی آوری تاب پرسشنامه سنجی روان ی ها شاخص بررسی
jem.atu.ac.ir/article_267_5dcbf72fa8c777be370563660e67bc41.pdf‎Cachedپرسشنامه. تاب. آوری. تحصیلی. ARI. تاریخ. دریافت: 22. /2/. 22. تاریخ پذیرش: /8. /
2. 22. مهرانه سلطانی نژاد. 1. مینا آسیابی. 2. بیانه ادهمی. 3. سمیرا توانایی یوسفی.
[PDF] اصل مقاله (421 K) – فصلنامه اندازه گیری تربیتی
jem.atu.ac.ir/article_792_108aed503cebe9706f58d71544d02fc1.pdf‎Cachedدر بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی کل پرسشنامه به
… مقیاس انسجام خانواده. ) 4384. (، و. پرسشنامه تاب. آوری کانر. -. دیویدسون). 1003.
دانلود پرسشنامه تاب آوری 43 سوالی – پرسشنامه ها و آزمون های روانی …
ravanazmoon.blogsky.com/…/دانلود-پرسشنامه-تاب-آوری-43-سوالی‎Cached
Similar30 ژانويه 2014 … پرسشنامه تاب آوری، توانایی شما در سازگاری با روزهای سخت زندگی را می سنجد به
زبان ساده تر می توان گفت تاب آوری به این معناست که هرچند فرد در …
آپارات – پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون
www.aparat.com/result/پرسشنامه_تاب_آوری_کانر_و_دیویدسون‎Cachedآپارات – پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون. … نشست علمی: ارزیابی تاب آوری در
برابر سوانح طبیعی زلزله … دو شیوه جدید ارسال و نمایش پرسشنامه در پُرس لاین.
[PDF] ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺎب آوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸ – فرهنگ در دانشگاه …
ciu.nahad.ir/article_3_2d137d4709a08b6390381f5de84f9d55.pdf‎Cachedﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺒﺪاﷲ. زاده و ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎب آوري ﮐﺎﻧﺮ و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. 29.
ﺳﻮال. و. دو. ﻋﺎﻣﻞ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺎﻣﻞ. اول. ﺑﺎ. 12. ﺳﻮال. « درك. و. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ. ﻫﺴﺘ. »ﯽ. ﻧﺎﻣﮕﺬار. ي. ﺷﺪ.
[PDF] The Relationship of Metacognition Strategies and Creativity with – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913891408.pdf‎Cached
Similarاین تحقیق به منظور بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خالقیت با تاب آوری …
برای اندازه گیری راهبردهای فراشناختی از پرسش نامه حالت فراشناختی ESM، برای.
[PDF] ﮐﻮﻧﻮر و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن
www.mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=426‎Cached
Similarﺗﺎب آوري. (. CD-RIS. ) ﮐﻮﻧﻮر و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. : ﻟﻄﻔﺎﹰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻕ …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺏ. ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻮﻧﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﻳﺪﺳﻮﻥ. ۲۵. ﮔﻮﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﺻـﻔﺮ.
[PDF] دریافت
www.ensani.ir/storage/Files/20120426153541-5023-4.pdf‎Cached
Similar26 آوريل 2012 … آوري داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب. آوري ﮐﻮﻧﻮر و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن. (. CD
-RIS. ) و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ. ﻣﺴﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧ.
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تاب آوری و رابطه آن با آمادگی به اعتیاد …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/908028
چکیده پایان‌نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده ) هدف از انجام این
پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تاب آوری ورابطه آن با،پرسشنامه …
[PDF] روایی واعتبار مقیاس تاب آوری کانر – دیویدسون در دانش … – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-IBSCONF01_215=روایی-واعتبار-مقیاس-تاب-آوری-کانر—دیویدسون-در-دانش-آموزان-ایرانی.pdf‎Cachedﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺏ. ﺁﻭﺭﯼ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭ ﺭﻭﺍﯾﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﯼ. ﮐﺎﻧﺮ ﺩﯾﻮﯾﺪﺳﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮﺩ.
[PDF] اصل مقاله – مشاوره و روان درمانی خانواده
fcp.uok.ac.ir/article_9624_9ea6c853a93e42246bb442b26958b6cd.pdf‎Cachedﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎب. آوري. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺳﻨﺠﯽ، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺗﺄﯾﯿﺪ. ﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎب.
بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ARI …
www.noormags.ir/…/بررسی-شاخص-های-روان-سنجی-پرسشنامه-تاب-آوری-تحصیلی-ari
مهرانه سلطانی نژاد,مینا آسیابی,بیانه ادهمی,سمیرا توانایی یوسفیان ; مجله: اندازه
گیری تربیتی ; بهار 1393، سال پنجم – شماره 15 ;
پرسشنامه تاب اوری – روانشناسی علم زندگی
lifescience.persianblog.ir/tag/پرسشنامه_تاب_اوری‎Cached
Similarکه اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
پرسشنامه تاب اوری. نویسنده: آسمان ها – یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳. پرسشنامه تاب آوری.
پرسشنامه مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون (CD-RISC) – نانو فایل
nanofile.ir/…/questionnaire-scale-cd-risc-connor-davidson-resilience/‎Cached
Similar21 جولای 2015 … پرسشنامه مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون (CD-RISC) , دانلود پرسشنامه مقياس تاب
آوري كانر- ديويدسون (CD-RISC) , خرید پرسشنامه مقياس تاب آوري …
رابطه سبک کنترل هیجانی و تاب‌آوری در برابر مصرف مواد مخدر در …
journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1128-3&slc…‎Cached
Similarابزارهای پژوهش عبارتند از: الف) پرسش‌نامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی، ب)
پرسش‌نامه تاب‌آوری در برابر مصرف مواد مخدر و ج) پرسش‌نامه کنترل هیجانی ] ( ECQ ) …
پرسشنامه تاب آوری خانواده سکسیبی فروشگاه روانشناسی
shop.psyworld.ir/psychology/پرسشنامه-تاب-آوری-خانواده-سکسیبی/‎Cached
Similarپرسشنامه روانشناسی تاب آوری خانواده ۶ بعد را مورد سنجش قرار می دهد ۱- ارتباط خانواده
وحل مسئله، ۲-کاربرد منابع اقتصادی واجتماعی، ۳-تثبیت یک چشم انداز مثبت، …
بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در …
jfh.iausari.ac.ir/article_7369_0.html‎Cached
Similar31 جولای 2014 … این پژوهش به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تابآوری کودک و … تابآوری
کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) انگار و لیبنبرگ و پرسشنامه …
تفسیر تست تاب آوری کورنور – دیویدسون – روان بنیان
ravanbonyan.com/forum/showthread.php?t=1202‎Cachedبرای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
این امتیاز دامنه ای از 0 تا 100 را خواهد داشت. هر چه این امتیاز بالاتر …
ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در …
ijogi.mums.ac.ir/article_1470_111.html‎Cached
Similarدو مقوله روان شناختی هوش معنوی و تاب آوری در برابر استرس، می تواند بر ترجیح نوع
زایمان … گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های تاب آوری در برابر استرس کونور- …
پرسشنامه تاب آوري کانر و دیویدسون 2003 ( CD-RISC- 25) – روان پیپر
www.ravanpaper.com/…/پرسشنامه-تاب-آوري-کانر-و-دیویدسون-2003-(-CD-RISC–25)‎Cachedپرسشنامه تاب آوری (Resiliency Scale) را کانر و دیویدسون در سال 2003 (2003 ,
Connor & Davidson) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند.
نرم افزار پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون CD-RISC – فارس روان
farsravan.com/shop/index.php/softwares-نرم-افزارها/cd-risc‎Cachedپرسشنامه مقیاس تاب آوری , دانلود پرسشنامه مقیاس تاب آوری , خرید پرسشنامه مقیاس
تاب آوری پرسشنامه مقیاس تاب آوری كانر- دیویدسون (CD-RISC),نرم افزار فارسی …
پرسشنامه تاب آوری سازمانی | آمارتولز
amartools.ir/?tag=پرسشنامه-تاب-آوری-سازمانی‎Cached
Similar14 نوامبر 2014 … پرسشنامه ی تا ب آوری توسط کانر و دیویدسون( ۲۰۰۳ )، جهت اندازه گیری قدرت مقابله
با فشار و تهدید، تهیه شده است که محمدی ( ۱۳۸۴ ) آن را برای استفاده …
[PDF] خانجانی و همکاران
njv.bpums.ac.ir/article-1-628-fa.pdf‎Cachedي ﺑﻪ. روش. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ. ي. ( ﺑﺪ. )ﻊﯾ. و. ﺗﺎب آور …
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﯿﺰان ﺗﺎب آوري راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

پرسشنامه تاب آوری – پیکوفایل
s5.picofile.com/file/8111149700/پرسشنامه_تاب_آوری.pdf.html‎Cached
Similarپرسشنامه تاب آوری.pdf. حجم فایل, 142 KB. تعداد دانلود, 1036. تاریخ انتشار, 1392/
11/10 01:11 PM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/03/11 10:17 AM. توضیحات, در صورت …
رابطه معنویت تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی دانشجویان
jbs.ir/browse.php?a_id=1087&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل مقیاس تجربیات معنوی غباری، پرسشنامه تاب آوری
کانر و دیویدسون (CD-RISC)، مقیاس راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) و …
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت …
eprints.ajaums.ac.ir/3562/
20 ژوئن 2016 … بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت … پرسشنامه
سخت رويي اهواز (AHI) متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور …
مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با …
journal.gums.ac.ir/browse.php?a_id=812&sid=1&slc_lang…‎Cached
Similar29 سپتامبر 2014 … ابزار مورد استفاده، پرسشنامه تاب‌آوری روانی بود که توسط محمدی در سال 1388 در ایران
استاندارد شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-18 و …
ویژگی های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامة تاب آوری در …
spsyj.ssrc.ac.ir/article_604.html‎Cachedهدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخة فارسی پرسشنامة
تابآوری در دانشآموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. جامعة آماری شامل …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮد ﺗﺎب آوري ﺑﺎ
jpm.iaut.ac.ir/article_518480_79e4ff6b160823a782203b91c1d0c530.pdf‎Cachedآوري داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻛﻮﺑﺎﺳﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب. آوري ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن. (. CD
-RIS. ) و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ. ﻣﺴﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧ. ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎب.
[PDF] کان کود ی تاب آور ش ی کودکان طالق بر بهبود خود پنداره و افزا ژه یو ی …
psyedu.toniau.ac.ir/article_15145_f54fe00016e79a172626d741c4f518f2.pdf‎Cachedمطالعه تاب آوری کودکان. 8. تا. 13. ساله طالق ، به منظور. تعیین اعتبار و روایی این
پرسشنامه ، آن را بر روی گروه. واحد در دو زمان مختلف اجرا کردند و روایی و اعتبار آن.
مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان مناطق محروم با غیرمحروم
jontoe.alzahra.ac.ir/article_156.html‎Cachedهدف از این پژوهش مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی کودکان در دو بافت منطقه‌ای … با
استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری هیجانی- اجتماعی مرل و روش آماری تحلیل واریانس یکراهه

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام …
jacp.scu.ac.ir/article_11507_0.html‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری
بیماران ام … شهر اصفهان بودند، 30 نفر که نمره آن‌ها در پرسشنامه تاب‌آوری کونر و
دیویدسون …
نقش تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان – ارمغان دانش
armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=933&sid=1&slc…‎Cachedنقش تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان … ایرانی آمادگی اعتیاد،
پرسشنامه تاب‌آوری خانواده و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ پاسخ دادند.
مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به …
hpj.journals.pnu.ac.ir/article_673_99.html‎Cached
Similarهدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معنویت درمانی گروهی در افزایش تاب‌آوری بیماران
ام اس … ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بود.
بررسي ارتباط تاب آوری تحصیلی با ابعاد انگیزش تحصیلی نوجوانان
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/12614‎Cached
Similarابزارهای جمع آوری اطلاعات پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین)2006) و
پرسشنامه انگیزش تحصیلی مارتین(2007) می باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه …
[PDF] مواد در برابر پذیری با آسیب روان آوری و سالمت رابطه تاب ان مقطع متوسطه
pirc.medilam.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=4eldVo0HVb0%3D…‎Cached
Similarرابطه تاب. المت روان با آسیب. آوری و س. پذیری در برابر مواد. مخدر … 86. / ف. صلنامه
….. آوری گردید. ابزار پژوهش. پرسشنامه تاب. آوری ک. رون. و. دیوید. سون. ) CD_RIS. :(.
˜کتابخانه دانشگاه خلیج فارس: بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری …
dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/17970‎CachedTitle: بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری تحصیلی در بین دانش آموزان
دبیرستانی شهر … ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل، پرسشنامه خودپنداره
تحصیلی، مقیاس …
رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران
jsums.medsab.ac.ir/article_792.html‎Cachedپرسشنامه های شخصیتی نئو، تاب آوری کانر و دیویدسون و سلامت روان گلدبرگ
استفاده شد. آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS
جهت …
پرسشنامه تاب آوری سازمانی (براساس مدل مک مانوس) | دانلود پرسشنامه و …
edu-admin.ir/1394/10/…/پرسشنامه-تاب-آوری-سازمانی-براساس-مدل-م/‎Cached6 ژانويه 2016 … توضیحات. سازنده ابزار: ترجمه شده توسط آقای دکتر عسگری. تعداد گویه/سوال: 67.
مولفه/زیر مقیاس: 3 مولفه اصلی و 21 فرعی: 1- موقعیت شناسی یا …
[PDF] اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺗﺎب آوري ﻣ
applications.emro.who.int/…/Sci_J_Kurdistan_Univ_Med_Sci_2016_21_2_34_42.pdf‎Cached1392. ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب. و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده. ،. ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوري ﮐﺎﻧﺮ و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن. (CD-RISC).
[PDF] زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي ﺷﯿﺮاز ﻣﺠﺮم راﺑﻄﻪ ﺗﺎب آوري و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﺟ – دانشگاه علوم …
sjku.muk.ac.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-349-59e1cf5.pdf‎Cached
Similarآوري دا. ده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎب. آوري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و. ﭼﮏ. ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن رواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ …. روش اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن، ﻫﻤﻪ …
رابطه سبک های دلبستگی و تاب آوری با استعداد اعتیاد دانشجویان
kermansha.jrl.police.ir/content.php?pagename=show…id…‎Cached
Similarکلیدواژگان: سبکهای دلبستگی، تاب آوری، گرایش به اعتیاد … سپس آزمودنی ها
پرسشنامه مقیاس آمادگی برای اعتیاد APS، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز …
مقایسه‌ی سبک‌های اسنادی و تاب آوری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری …
jld.uma.ac.ir/article_277_50.html‎Cached
Similarاز شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) و مقیاس تاب‌آوری
کونرو و دیویدسون((CD-RTS9 را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره …
تاب آوری چیست؟ – بهزیستی شهرستان تبریز
tabrizbehzisti.ir/?p=87‎Cached26 فوریه 2014 … به بیان دیگر تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در ….
پرسشنامه ی تاب آوری توسط کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، جهت اندازه گیری …
تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری انطباق پذیری و مدیریت …
ijwph.ir/browse.php?a_id=316&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedروش نمونه گیری از نوع در دسترس است، بدین صورت که پرسشنامه تاب آوری کانر-
دیویدسون و هوش هیجانی بار- آن در دو مؤلفه توسط همه 70 نفر تکمیل شد، توسط همه
شرکت …
[PDF] ســـنجش ظرفیت هـــای تـــاب آوری در مجموعـــه ی شـــهری قزویـــن Measurin
www.joem.ir/article_18579_7c9150d1b9eea9c6179e6e3815d1e8e2.pdf‎Cachedکالبدی – فضایی و نـهـادی تــــاب آوری اسـتـخـراج و مــدل نهایی. تحقیق تدوین می شود.
در ادامـه، با استفاده از آمارهای رسمی،. طرح مجموعه ی شهری قزوین و پرسشنامه و با بهره …
نقش باور مذهبی و راهبردهای مقابله با استرس در تاب آوری روانی و رضایت …
www.academia.edu/…/نقش_باور_مذهبی_و_راهبردهای_مقابله_با_استرس_در_تاب_آوری_روانی_و_رضایت_زناشویی_در_همسران_جانباز‎Cachedپرسشنامه های پژوهش عبارتند از مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت( ،)1693 پرسشنامه
مقابله با استرس اندلر و پارکر( ) 1661 و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون( ) …
اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری اضطراب …
jmj.jums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-19&sid=1…fa‎Cached
Similarبعد از تکمیل پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری دیویدسون و پرسش‌نامه اضطراب، افسردگی و
استرس DASS-21، شیوه‌های مقابله با استرس در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به گروه آزمایش

بررسی مقایسه ای بین رضایت از زندگی تاب آوری و فرسودگی شغلی …
ijnv.ir/browse.php?a_id=111&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedابزار تحقیق پرسشنامه‌ های تاب‌ آوری کانر و دیویدسون. ( CD-RISC: Conner-
Davidson Resilience Scale )، رضایت از زندگی دینر( SWLS:Satisfaction With Life
Scale ) …
پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه …
jeps.usb.ac.ir/article_2154_343.html‎Cached
Similarبرای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک،
2002)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد …
[PDF] مقایسه میانگین نمرات افسردگی،کیفیت خواب و تاب آوری در مبتلایان …
jap.iums.ac.ir/article-1-5193-fa.pdf‎Cachedمقايسه ميانگين نمرات افسردگی، کيفيت خواب و تاب آوری در مبتاليان به. سردردهای
ميگرنی و تنشی …. همچنيــن از پرسشــنامه تــاب آوری کــه توســط کانــر و ديويدســون.
رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به آینده در …
www.iaujournals.ir/article_519959_0.html‎Cachedابزار پژوهش حاضر مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسن (2003)، پرسش‌نامه چند بعدی حس
شوخ طبعی تورسون و پاول (1997) و پرسش‌نامه امیدواری اشنایدر (2003) می باشد.
پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون بایگانی – ترم آخر پرسشنامه، پایان …
termeakhar.com/tag/پرسشنامه-تاب-آوری-کانر-دیویدسون/‎Cached
Similarهدف: سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف. تعداد سوال: 25. شیوه نمره گذاری و تفسیر:
دارد. روایی و پایایی: دارد. نوع فایل: word 2007. منبع: Connor, K. M. & Davidson, …
تأثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر سخت‌رویی تاب‌آوری و فرسودگی شغلی …
jne.ir/browse.php?a_id=447&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarجمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی (MBI) مسلش و جکسون، مقیاس
تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه سخت‌رویی کوباسا انجام گردید.
تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور – مرکز مشاوره صبا
sabamo.ir/index.php/2014-12-07-04…/2014-12-07-05-24-35‎Cached
Similar27 نوامبر 2014 … تاب آوری و ویژکی های افراد تاب آور. مقدمه. رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا، با توجه به
استعدادها و توانمندی‌های انسان (به‌جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و …
تأثیر جهت‌گیری مذهبی درونی – بیرونی و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان …
empoweringchildrenj.com/article/gdr4symqvxju‎Cachedابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسش‌نامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون (20003)،
پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1967) و پرسش‌نامه مکانیسم‌های دفاعی (DSQ اندروز
، …
[PDF] ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری کالن شهر تبریز*
https://jfaup.ut.ac.ir/article_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf‎Cachedبنابراین، ابتدا مؤلفه ها و ابعاد مطرح در تاب آوری شهری تدقیق گردید. … با تحلیل
پرسش نامه ها و انجام مطالعات و محاسبات الزم میزان تاب آوری کالن شهر تبریز در ابعاد و.
پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)
porozhe.ofmas.ir/product-30527-Resilience-Questionnaire-(-Connor-and-Davidson–2.aspx‎Cachedدانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، ۲۰۰۳)، در قالب word و در ۳
صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح :
.
پرسشنامه شاخص تاب آوری خانواده FHI – فروشگاه اینترنتی روان کالا
ravankala.net/product/2418/پرسشنامه-شاخص-تاب-آوری-خانواده-FHI‎Cachedپرسشنامه شاخص تاب آوری خانواده FHIفروشگاه اینترنتی روان کالا7/16/2015
ارزیابی میزان تاب آوری خانواده ارزیابی میزان تاب آوری خانواده5.0. پرسشنامه شاخص
تاب …
[PDF] تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی
www.jhpsy.kiau.ac.ir/archive/1/8.pdf‎Cached
Similar( و پرسشنامه ی كيفيتCD-RISCخواسته شد مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون ). ( را
تكميل كنند. روش پژوهش توصيفي و از نوع هم بستگي مي باشد وQOLزندگي ).
آزمون های روانسنجی : پرسشنامه تاب آوری – ایران داک
www.iran-doc.com/لیست-مقالات/آزمون-های…/806-806-جزئیات‎Cachedفردی که دارای تاب آوری است چاره ساز و انعطاف پذیر بوده، مطابق تغییرات محیطی خود
را وفق می دهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا به سرعت به حالت بهبود باز می گردد.
تاب آوری شهر بایگانی – وب سایت آنزیم
anzim.ir/tag/تاب-آوری-شهر/‎Cachedدر این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری
شناسایی و تعریف عملیاتی و مفهومی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه میدانی به …
[DOC] مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان سالم و نابینا الهه …
luckymojy.dl3.rapidpars.com/21520/7977930/…/17.doc‎Cachedنمونه انتخاب شده، دو پرسشنامه سبکهای اسنادی (ASQ)و مقیاس تابآوری کونر و
دیویدسون(CD-RTS9) را تکمیل نمودهاند. دادههای به دست آمده در آمار توصیفی ( میانگین
و …
پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004)
powerpoint888-bfa.refblogs.ir/page-131429.html
1 ژوئن 2016 … خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان آیا میدانید برترین عینک سال
2014 نزد افراد معروف همین عینک است ؟ انتخاب آرمین 2afm ، سیروان …
رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب ‌آوری: نقش واسطه‌ ای هوش هیجانی
jip.azad.ac.ir/article_513099.html‎Cachedاحمدی ازغندی، ع.، فراست معمار، ف.، تقوی، ح. و ابوالحسنی، آ. (١٣٨٥). روایی و اعتبار
پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان …
پرسشنامه تاب آوری خانواده (سیکبی، 2005) – سیگما دانلود
sigma20.blogroom.ir/post/2618
16 آوريل 2016 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با
جستجوی ((پرسشنامه تاب آوری خانواده (سیکبی، 2005))) وارد صفحه …
بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی …
www.papyrus.ir/…/بررسی-ارتباط-بین-سرسختی-روانشناختی-و-خود-تاب-آوری-با-فرسودگی-شغلی‎Cached
Similarبرای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرسختی روانشناختی کوباسا، پرسشنامه تاب
آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS) و فرسودگی شغلی مسلش استفاده شده است.
پرسشنامه تاب آوری | روان پدیا – مشاوره ازدواج و روانشناسی
ravanpedia.com/پرسشنامه-تاب-آوری‎Cached[wpsqt type=”quiz” name=”پرسشنامه تاب آوری”]. آخرین مطالب; محبوبترین; دیدگاه.
اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی در خصوص متقاضیان استاد ناظری دوره کارورزی. مهر ۲۱

مقایسه تاب آوری و رفتارهای پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان
journals.nkums.ac.ir/index.php/mj/article/view/1485‎Cached
Similarبرای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 41 ماده ای رفتارهای پرخطر، مقياس كونور و ديويدسون (
CD_RIS) و پرسشنامه اهداف فردی (PCI) برای سنجش ساختار انگیزشی استفاده شد.
[PDF] ارتباط هوش معنوی با تاب آوری روان شناختی در دانشجویان
qpr.iauctb.ac.ir/article_511951_a6cf9e9d7e2abea3c4815670e3ad601d.pdf‎Cachedبنه پرسشننامه. تاب آوری. ) کانر و دی یدس ن. 2443. و(. پرسشنامه. هن ش معنن ی. سنهراب
. ی و. ناصنر. ی. ) 7331. (. پاسن دادنن .د. ن نا. جی. همبس هی و. تحل. لی. رگرسی ن. حاک.
پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) – تاپ دانلود – ساخت وبلاگ
toopdlco.hamrahblog.com/post/1040‎Cached8 ژوئن 2016 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: پرسشنامه
تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) درجه کیفی و رضایت از دانلود: …
بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری …
profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1043690.html‎Similarلذا، بعد از مطالعه ادبیات نظری و استخراج شاخص های مربوط به تاب آوری و زیست
پذیری سکونتگاههای روستایی سعی شد تا از طریق تدوین پرسشنامه و تکمیل آن در …
پرسشنامه تاب آوری خانواده (سیکبی، 2005) – شکوفه سیب
shekufesibc.nedablog.ir/post/1635
9 مه 2016 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم نام محصول دانلودی:پرسشنامه تاب آوری
خانواده (سیکبی، 2005) درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی
پیش بینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و …
download-thesis.com/…/پیش-بینی-سلامت-روان-و-تابآوری-فرزندان-ب/‎Cachedسپس پرسشنامه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی برای مادران و پرسشنامه
های سلامت روان و تاب آوری برای فرزندان آنان اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با …
پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب – bankmaghale.ir
bankmaghale.ir/پرسشنامه-تاب‌-آوری-در-برابر-آسیب/‎Cachedپرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش
می باشد و دارای ۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه‌

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) – آی تی فناور – یار بلاگ
itfanavar.yarblog.ir/post/3838‎Cached22 آوريل 2016 … به صفحه ی دانلود _پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004)_خوش امدید.امیدوارم
بهره کافی را از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) …
[PDF] ﺑﯿﻨﯽ آوري در ﭘﯿﺶ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎب ﻧ – دانشکده علوم …
psychology.iiau.ac.ir/Files/JCP-12-4.pdf‎Cached
Similarو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب. آوري را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد، ﺳﺒﮏ. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري آزادﮔﺬار و ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ …
نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری و سلامت روان والدین کودکان عقب مانده …
rph.khu.ac.ir/article-1-18-fa.html‎Cachedبه منظور گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه، دلبستگی به خدا، تاب آوری و چک
لیست نشانگان رفتاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاصل از ضریب همبستگی و
تحلیل …
[PDF] آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش میزان تاب آوری تأثیر …
psycho.sazman-sama.org/my_doc/…/maghale-hosseini.pdf‎Cachedپرسشنامه تاب آوری. کونور و دیویدسون. ،. در. این پژوهش به عنوان ابزار استفاده گردید
. تحلیل داده ها. با استفاده از. آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام. گرفت. یافته های …
اثر بخشي آموزش مثبت نگري باتاكيد بر آيات قرآن برافزايش تاب …
scholar.conference.ac/…/5941-اثر-بخشي-آموزش-مثبت-نگري-باتاكيد-بر-آيات-قرآن-برافزايش-تاب-آوري-زنان-مطلقه-ي-مددجوي-اداره-بهزيستي…‎Cachedروش تحقيق از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جهت گردآوری داده ها
از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدیسون استفاده شده است و جهت تجزیه و تحليل داده …

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات