× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنانhttp://lono.fileina.com/product-76109-پرسشنامه-بررسي-رابطه-بين-سرمايه-روان-شناختي-و-توان.aspx

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان …

https://www.civilica.com/Paper-CAFM01-CAFM01_053=بررسی-ا…

Cached

Translate this pageبررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان(مطالعه … کرونباخ 91درصد و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر با …

مقاله ارتباط سرمایه روانشناختی و توانمندسازی با مزیت رقابتی کارکنان …

https://www.civilica.com/Paper-PESSO01-PESSO01_259=ارتباط-…

Cached

Translate this page… حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه روان شناختی و توانمند سازی با مزیت رقابتی … اطلاعات از پرسشنامه های توانمندسازی(اسپرتیزر ،1995)[1] ، سرمایه روان شناختی و …

بررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان …

yazd.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article…id…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان نیروی … شامل پرسشنامة توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامة سرمایة …

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/917452

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی: کارکنان و … جامعه آماری این پژوهش کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی استان لرستان هستند. … به منظور سنجش میزان سرمایه فکری از پرسشنامه بونتیس (1998)با ضریب …

توانمندسازی روانشناختی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?…توانمندسازی+روانشناخت…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی تأثیر گردش شغلی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل امور مالیاتی شمیرانات … برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی بر اساس مدل … بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تاب‌آوری در بین پرستاران … بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان در …

[PDF]معلمان شناختی روان رابطه آن با سرمایه و شناختی روان مفهوم توانمندسازی

www.ensani.ir/storage/Files/20160601135834-9752-81.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJun 1, 2016 – بررسی. مفهوم توانمندسازی. روان. شناختی. و رابطه آن با سرمایه. روان. شناختی … و ميشرا ). 1334. ( و پرسشنامه سرمایه. روان. شناختی. لوتانز و همکاران ). 1886 … شناختی معلمان است. با؛. وجود. این،. از بين ابعاد سرمایه. روان. شناختی …. معتقدند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف خود انعطاف پذیری بيشتری دارند و.

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادیِ …

journal.bpj.ir/article_529153.html

Cached

Translate this page
by غیاثی ندوشن – ‎2017
هدف: بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت در بین کارکنان ستادیِ … نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تعیین شدند و پرسشنامه بین آن‌ها توزیع شد. … بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان.

نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در تبیین ارتباط رهبری …

https://journals.ut.ac.ir/article_58904_0.html

Cached

Similar

Translate this pageرابطة بین انگیزش مشارکت، توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان … بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایة اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های …. The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire A …

[PDF]بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و رضایت شغلی و تمایل به جابجایی …

https://taxjournal.ir/article-1-1124-fa.pdf

Cached

Translate this pageبررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی … 155 پرسشنامه به عنوان نمونه آماری در این تحقيق استفاده شده است. ….. نتایج تحقيق كركه آبادی )1394( تاثير سرمایه اجتماعی را بر رضایت شغلی در بين كاركنان اداره كل … بر تعهد سازمانی نشان می دهد توانمند سازی روانشناختی بر رضایت شغلی مؤثر می باشد …

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان – جامعه شناسی کاربردی

jas.ui.ac.ir/article_20494.html

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. … پرسشنامه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان به ترتیب 85/0 و 78/0 محاسبه شد. … در این پژوهش بر رویکرد روان‌شناختی توانمندسازی بر اساس دیدگاه (2007 …. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با توانمندسازی کارکنان و ابعاد توانمندسازی از …

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=902&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageامروزه توجه به سرمایه اجتماعی ضرورتی بیش از پیش پیدا کرده و تحقیقات نشان دهنده آن است که مدیریت و بهبود چنین سرمایه ای در جوامع و سازمان ها مزیت های برجسته ای را …
Missing: پرسشنامه

[PDF]بررسی رابطه بینتوانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگا

www.jdem.ir/article_418_b3411ada1ec3e8dc6332e8e68efe2054.pdf

Cached

Translate this page
by رضائی کلیدبری – ‎2014
واژههای کلیدی: توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. ا- مقدمه. تحقیقات … واژه توانمندسازی ، به معنی سرمایه گذاری بر قدرت های قانونی و. باور شخصی است که …. شرح زیر به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخته اند: … همچنین در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ها، از روش آلفای. 6- فرضیههای …

رابطه بین سرمایه روانشناختی و توانمندسازی یادگیری (مطالعه موردی …

scholar.conference.ac/…/11305-Relationship-between-Psychologica…

Cached

Translate this pageهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و توانمندسازی یادگیری کارمندان بانک تجارت شهر … ابزار اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه است.

بررسی رابطه بین توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی با رضایت شغلی …

hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1043-1&sid…

Cached

Similar

Translate this page
by بنیاد کاریزمه – ‎2016
یکی از این عوامل، توانمندسازی کارکنان است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی با رضایت … شرکت‌کنندگان با استفاده از پرسشنامه شرایط اثربخشی کار-2 (CWEQ-II)، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی (PEQ) و …
Missing: سرمایه

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان …

www.virascience.com/article/143697/

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: … از شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه …

پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-توانمندی-روان-شناخت…

Cached

Translate this pageکیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال ۱۹۷۰ وارد …. 1-تعیین رابطه بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی … توانمندی روان شناختی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه توانمندسازی …… بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی.

[PDF]بررسی توانمندی روان‌شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان‌های آموزشی بیرج

moderncare.bums.ac.ir/article-1-596-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺟﻤﻊ. آوري داده. ،ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. Spreitzer. ﺷﺎﻣﻞ. 15. ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮد. ﮐﻪ. رﺑﻪ … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ. ، ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ،. رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﯿﺰ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ،. ﯾﮏ ﻣﺰﯾ . ﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. ودر .)1(. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ،. ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ….. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺟﻮ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎ ادراك ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﮐﺮﻣﺎن. ».

[PDF]بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و … – مجله علمی پژوهشی

sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2793-fa.pdf

Cached

Translate this pageAug 3, 1996 – بنا بر این بررسی ارتباط متغیرهای کلیدی توانمندی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان در. حل مسائل و معضلات منابع … ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد توانمندی روان شناختی. اسپریتزر (۱۹۹۵)، کیفیت … سرمایه سازمان ها، با مسائل و مشکلات عدیده ای. روبرو است، کارشناسان …

[PDF]بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با اعتماد سازمانی پرستاران: آزمون

ijnv.ir/article-1-381-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با اعتماد سازمانی هدف: … گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپريتزر … يافته ها نشان دادند، بين توانمندسازی روان شناختی، يادگيری سازمانی و یافته ها: … كاركنان و فراهم آوردن شرايط مناسب برای توسعه و افزايش يادگيری سازمانی، زمينه های.

[PDF]بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان …

danesh.dmk.ir/article-1-768-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاین تحقیق، به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات … زندگی کاری والتون و جهت سنجش توانمندسازی از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا …. نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین …. که توانمندسازی روان شناختی عبارت است از فرایند افزایش انگیزش درونی …

GV49: بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و …

shahroodut.ac.ir/fa/thesis/thesis.php?thid=GV49

Cached

Translate this pageچکیده: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با … به روش توصیفی- همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان ادارات ورزش و … برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی … GV122 : ارتباط بین سرمایه های فکری و اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان …

رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

jmsd.atu.ac.ir/article_2403.html

Cached

Similar

Translate this page
by عباس پور – ‎2016
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با عوامل موثر بهرهوری منابع … که به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی92/0 و برای عوامل موثر بر … بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی. … بررسی عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل …

[PDF]شناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کادر بررسی رابطه سرمایه روان …

edu.bojnourdiau.ac.ir/article_517721_2a457dee237efca0cbf127d5…

Cached

Similar

Translate this pageSep 27, 2013 – بررسی. سرمایه. ر. وان. شناختی. از. پرسشنامه استاندارد. لوتانز. و. همكاران. (2007) … ی را بین. سرمایه روان. شناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان دادند. واژگان کلیدی: … کارکنان باالست نتایج مهمی در حوزه رفتار سازمانی نظیر گردش متالی، غیبتت از کتار، بهتره. وری ….. منظور مطالعه رابطه بین توانمند سازی روان.

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی …

www3.hqwz.ir/apa-original/5479/html

Cached

Translate this pageMar 10, 2018 – این پست از سایت درباره |بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان| است. … مقاله مدیریت، خلاصه: این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و … برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر و رضایت شغلی مینه سوتا و مقیاس …

بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

jiops.scu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1308

Cached

در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. … و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و خشنودی شغلی بودند، پاسخ دادند. … 2 نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه‌ روان‌شناختی با … در کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، خشنودی شغلی و …

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با توانمندسازی روان شناختی(مورد مطالعه …

https://elmnet.ir/…/بررسی-رابطه-سرمایه-فرهنگی-با-توانمندسازی-…

Cached

Translate this pageبررسی رابطه سرمایه فرهنگی با توانمندسازی روان شناختی(مورد مطالعه : كاركنان مخابرات … هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي (عينيت يافته، تجسم يافته، … ابزار تحقيق، پرسشنامه استاندارد توانمندسازي روانشناختي اسپيرتزر و …

کاربست هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظامی در …

www.spba.ir/article_48698_5763.html

Cached

Translate this pageهدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی … حق انتخاب و تأثیر) از پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر (1995) حاوی 18 سؤال و در … اما در خصوص رابطه بین همدلی و مهارت‌های اجتماعی با توانمندسازی روانشناختی … تاثیرآموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران برافزایش سرمایه روانشناختی کارکنان.

دو فصلنامه پژوهش هاي روان شناختي در مديريت ، شماره 3 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1275&number=3

Cached

Translate this pageبررسي نقش تعاملي رهبري اصيل و سرمايه روان شناختي در هويت فردي و سازماني … گري توانمندسازي روان شناختي در رابطه ويژگي هاي شخصيتي و عملكرد شغلي كاركنان …

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه …

journal.sanjesh.org/article_24504.html

Cached

Translate this page
by قنبری – ‎2016
برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی هاناپیت و گوشال (2000) و عملکرد … بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا … رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در …

بررسی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و …

smr.journals.iau.ir/article_532392.html

Cached

Translate this pageجهت بررسی سرمایه روان‌شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی … (1392)، بررسی رابطه بین هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه … Between Leader Charisma and Follower Psychological Empowerment and Moral Identity.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات