× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

ویژگیهای مدیریت کارآفرینی

ویژگیهای مدیریت کارآفرینی, كارآفرینی,كارآفرینی سازمانی,نقشهای كارآفرینان,ویژگیهای کارآفرینان,تفاوت كارآفرین با غیركارآفرین,تفاوت كارآفرین با مدیر,دیدگاه فرایندی و مدلهای كارآفرینی,ارائه مدل كارآفرینی دسته بندی فایل :  مدیریت کارآفرِین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار ( کسب و کار منزل، کسب و کار مجازی ، کسب و کار مغازه یا شرکت یا […]

The post ویژگیهای مدیریت کارآفرینی appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

ویژگیهای مدیریت کارآفرینی


http://mer30web.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/

ده ويژگي مديران كارآفرين :: نكته در راهكار مديريت
www.mgtsolution.com/olib/837791156.aspx‎Cached
Similarده ويژگي مديران كارآفرين. نويسنده. باستاني پور مقدم، مهشيد. متن نكته. بر اساس
تحقيقات انجام شده توسط سازمان ملل در چند كشور صنعتي و در حال توسعه، مديران
كارآفرين ده ويژگي مشترك دارند. اين ده ويژگي چنين است: 1- در انجام فعاليت‌هاي
فراتر از وظايف شغلي خود ابتكار عمل دارند. 2- قدرت تصميم‌گيري و پيگيري فردي
توسط آنها …
ويژگيهاي كارآفرين :: مقاله در راهكار مديريت
www.mgtsolution.com/olib/828199899.aspx‎Cached
Similarعنوان مقاله, ويژگيهاي كارآفرين. نويسنده, شاهركني، سيد حبيب الله. زبان, فارسي.
منبع. www.modir.ir. توضيح. در نگارش اين مقاله از منابع (1) مقدمه اي بر كارآفريني،
هيئت نويسندگان، سيامك نطاق، ناشر: بصير، 1376، (2) كارآفريني (جلد اول)، رابرت
دي. هيستريچ و مايكل پي. پيترز، سيد عليرضا فيض بخش و حميدرضا تقي ياري، …
مدیریت کارآفرینی – رویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
hojatsadeghi.blogfa.com/post-21.aspx‎Cached
Similarرویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان. در سال های اخیر به نقش کارآفرینان در
تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شده است . برای مثال بر اساس مطالعات انجام
شده در برخی از کشورها، 90 درصد رشد استخدام‌ها از بخش کارآفرینانه اقتصادی ناشی
شده است . همچنین پژوهشی نشان داده است که بین کارآفرینی و رشد اقتصادی رابطه …
مدیریت کارآفرینی – هفت ویژگی کارآفرینان
hojatsadeghi.blogfa.com/post-19.aspx‎Cached
Similarهفت ویژگی کارآفرینان. 1) ريسك‌پذيري حساب‌شده (Calculated Risk Taking): اغلب
ریسک پذیری حساب شده را آن به عنوان يكي از مهمترین ويژگي‌هاي فرد كارآفرين بیان
می نمایند. ريسك‌پذيري در كارآفرين با يك قمارباز متفاوت است. چرا كه در مورد
كارآفرين اين كار بسيار حساب ‌شده صورت مي‌گيرد. برخلاف تصور عمومي كه كارآفرين
را يك فرد …
بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران (مطالعه موردی: شرکت …
https://jed.ut.ac.ir/article_22438_2235.html‎Cachedمدیران کارآفرین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. آیا مدیران همان کارآفرینان هستند،
یا متفاوت‌ از کارآفرینان؟ چگونه باید نگرش و شخصیت آن‌ها را شناخت؟ نگرش‌سنجی
یکی از روش‌های شناسایی این بعد از ویژگی‌های رفتاری است. ویژگی‌ها تاحدودی ریشه‌ی
رفتارها هستند. این مقاله درصدد است با توجه به تنوع ویژگی‌های رفتاری در
کارآفرینان …
۱۰ ویژگی کارآفرینان موفق – اقتصاد آنلاین
www.eghtesadonline.com/…کارآفرینی-مدیریت…/147838-ویژگی-کارآفرینان-موفق‎Cached
Similar25 سپتامبر 2016 … آیا شما در مقام یک کارآفرین از کیفیات یک کارآفرین موفق بهره‌مند هستید؟ در این
نوشتار به ویژگی های کارآفرینان موفق پرداخته می شود. … کارآفرینی کاری است که
در آن باید یک کسب و کار را از هیچ به وجود آورد و هم‌زمان، منابع محدود را نیز مدیریت کرد
(منابعی هم‌چون زمان، پول، و ارتباطات شخصی). کارآفرینی یک تعهد …
کارآفرینی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/کارآفرینی‎Cached
Similarیوزف شومپیتر(۱۹۳۴) فرایند کارآفرینی را ” تخریب خلاق ” می‌نامد. به عبارت دیگر
ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید یا ابداع روشهای نوین در امور
جاری است. پیتر دراکر، پدر علم مدیریت، کارآفرینی را کسی می داند که فعالیتی را
با سرمایه اقتصادی خودش شروع می کند، ارزش ها را تغییر می دهد و در محیط اطراف خود …
[PDF] بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و …
journalie.ir/article-1-77-fa.pdf‎Cachedﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري و. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ
آﻧﺎن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج. ﺑﻮد . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. از. ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﺳﺖ. و
ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري. آن را. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس دوره ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد. 290. ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 93. -. 92. ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔ. ﺎده. از. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي. 165. ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ﮐﺮﺟﺴﯽ و …
[PDF] ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
www.ensani.ir/storage/Files/20121210082513-9473-54.pdf‎Cached
Similar10 دسامبر 2012 … ﺮان ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن؛ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و. ﺗﻮﻓﻴﻖ. ﻃﻠﺒﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن؛. و ﻗﺪرت
اﺟﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن
داد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را. در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دارد
. واژه. ﻫﺎ. ي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﻛﻨﺎن.
ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با …
sspp.iranjournals.ir/article_4075_555.html‎Cached
Similarبا توجه به نرخ فزاینده تغییر و تحولات در حوزه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی، کسب و
کارها در صورتی اثربخش و کارآمد خواهند بود که بتوانند با ایجاد بسترهای لازم، منابع
انسانی تحت آموزش خویش را به دانش، مهارت و ویژگی‌های کارآفرینان تجهیز کنند و
روحیه‌ی کارآفرینی را در آن‌ها پرورش دهند. در این زمینه، برخورداری مدیران کسب و کارها
از …
تعریف کارآفرینی چیست؟ | متمم
https://motamem.org/تعریف-کارآفرینی-چیست؟/‎Cached
Similarمثلاً پیتر دراکر را پدر مدیریت نوین می‌دانند یا فردریک تیلور را پدر مدیریت علمی
می‌دانند. … او چنان دقیق به ویژگیهای کارآفرینان و شیوه‌های عملکرد آنها می‌پردازد که
امروزه در نوشته‌های آکادمیک، گاهی به جای اصطلاح تعریف کارآفرینی توسط شومپیتر
از اصطلاح کلی‌ترِ کارآفرین شومپیتری استفاده می‌کنند تا تمام آنچه او مد نظر داشته …
بررسی تأثیر ویژگی های روان شناختی کارآفرینان در … – مدیریت بهره‌وری
jpm.iaut.ac.ir/article_519511.html‎Cached
Similarهدف از این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینان بر رشد و توسعه
اقتصادی کشور می‌باشد. در این پژوهش نمونه مورد نظر از بین دانشجویان کارشناسی
ارشد (ورودی 1391) رشته‌های کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انتخاب شده
است. حجم‌ جامعه مورد تحقیق 420 نفر می‌باشد که براساس فرمول نمونه‌گیری طبقه‌ای …
[DOC] ویژگیهای افراد کارآفرین
ftp://doc.nit.ac.ir/mec/…/s.emami/…/kia/1.docx‎Cachedعملگرا بودن،. * واکنش نسبت به رفتار دیگران. ویژگیهای اشاره نشده. * داوطلبانه
بودن،. * الزامآور بودن،. * خلاق بودن،. * خوشبین بودن،. * نوآورانه بودن،. * فرصتشناس
بودن،. * پشتکار داشتن،. تعریف دانشمندان مدیریت. فرآیند اداره و راهبری سازمان و
ایجاد جو و محیط کارآفرینانه را کارآفرینی مینامند. ویژگیهای اشاره شده. * استفاده از
نیروهای …
مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران برای کارآفرینی …
https://www.civilica.com/Paper-NCMANENTER01-NCMANENTER01_008=بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-مدیران-برای-کارآفرینی…‎Cachedبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران برای کارآفرینی سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۷۳۳ |
نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۱. محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. کد
COI مقاله: NCMANENTER01_008. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۸۹۹.۹۹ کلیوبایت (
فایل …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻨﺮ – همایش
hamayesh.irantvto.ir/dl/657.pdf‎Cached
Similarﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻞ. اﺑﻬﺎم از
ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن
ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ وﺟﻮ. د ﻧﺪارد و ﻧﻤﺮه ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤ. ﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯿﮐﻠ. ﺪ واژﮔﺎن. :
ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻫﻨﺮآﻣﻮزان و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن. 1. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
رابطه ویژگیهای شخصیَتی مدیران با کارآفرینی در سازمانهای بهداشتی و …
jha.iums.ac.ir/browse.php?a_id=320&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarمقدَمه:امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به
وضعیَت کارآفرینی می باشند ، از همین روی شناسایی و پرورش ویژگیهای مربوط به
کارآفرینی بخصوص در مدیران از اهمیَت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی رابطه ویژگیهای شخصیَتی مدیران کارآفرین در سازمانهای بهداشتی درمانی
وابسته …
ویژگی های روانشناسی کارآفرینان – دفتر کارآفرینی دانشگاه
karafarini.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=56‎Cached
Similarویژگی های روانشناسی کارآفرینان. سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدات
گسترده بین المللی روبرو هستند. تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند راه
حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری و ابداع , خلق محصولات ,
فرآیندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد . یکی از نقشهای اصلی مدیران نقش
کارآفرینی آنهاست .
خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/607408‎Cached
Similarهدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های ارتباطی ، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی
کارآفرینی مدیران مدارس است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر زاهدان بوده است.
جامعه آماری این تحقیق 75 نفر و حجم نمونه آماری 63 نفر می باشد که در این میان مدیران …
ویژگی های کارآفرینان موفق: ۲۵ ویژگی کارآفرینان موفق که نمی …
bazdeh.org/۱۰-ویژگی-کارآفرینان-موفق/‎Cachedویژگی های کارآفرینان موفق ۷: برنامه‌ریزی (ولی نه برنامه‌ریزی بیش از حد) دارند.
کارآفرینی کاری است که در آن باید یک کسب و کار را از هیچ به وجود آورد و هم‌زمان،
منابع محدود را نیز مدیریت کرد (منابعی هم‌چون زمان، پول، و ارتباطات شخصی).
کارآفرینی یک تعهد بلندمدت است، و تلاش برای برنامه‌ریزی حتی‌الامکان از همان آغاز راه
، حرکتی …
کارآفرینی، مدیریت، بازاریابی – ماهنامه کارآفرین ناب | ماهنامه کارآفرین …
www.karafarinenab.ir/‎Cached
Similarکارآفرین ناب اولین ماهنامه تخصصی مکتوب و سایت آن اولین پایگاه خبری در حوزه
کارآفرینی و کسب وکار کشور ایران است.کارآفرینی،اشتغال،بیکاری وایجاد
وتوسعه کسب و کارجدید و دانش بنیان و استارتاپها محتوای اساسی سایت را تشکیل
می دهند که اساتید برجسته دانشگاه های کشوردکتر محمود احمدپور داریانی،دکترطالبی
اولین …
تحقیقات کارآفرینی – دانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز کارآفرینی
karafarini.iust.ac.ir/page/5497/تحقیقات-کارآفرینی‎Cached
Similarنقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان؛ – اخلاق
کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)؛ – تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش
صنعت و خدمات ایران؛ – عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان؛ – مطالعه
مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف
ایران؛
[PDF] اصل مقاله (17431 K) – سیاست نامه علم و فناوری
stpl.ristip.sharif.ir/article_1174_8e4bbf7c33703744ce45dbffa1b3e6c5.pdf‎Cachedآموزش کارآفرینی بر ویژگی ها، توانمندیها و مهارتهایی تأکید دارد که افراد برای راه
اندازی، رشد و مدیریت کسب و کار : : )۲۰۰۲ ،باید به آنها مجهز شوند. (کوریلسکی، ۲۰۰۴؛
گیب : : گیب (۲۰۰۲) بیان می کند که تفاوت اصلی میان این ۲ مفهوم این است که آموزش
ویژگیهای کارآفرینانه در معنای. وسیع بر روی مهارتها و توانمندیهایی تاکید دارد که در
هر …
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه » کسب و کار خانوادگی
guilan.ac.ir/industry/کسب-و-کار-خانوادگی/‎Cached
Similarکسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل
باشند. به عبارت دیگر به کسب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده و
خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند. این نوع کسب و کار ها را می توان
در بسیاری از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نمود. اغلب ميان دو واژه ؛خانواده؛ و ؛كسب و كار؛
نوعي …
اثـیـــــر…سایت جامع مدیریت – ويژگي هاي رفتاري مدير كارآفرين …
athir.blogfa.com/post-629.aspx‎Cached
Similarقابليت هاي مدير فرهنگي كارآفرين از جمله ويژگي هاي رفتاري يك كارآفرين تلقي مي
شود. مراد از قابليت ها ، ظرفيت يا توانمندي هاي شخصي مدير كارآفرين براي ايفاي
نقش هاي مديريتي در سازمان است كه خود از عوامل مختلفي ناشي مي شود. مدير فرهنگي
كارآفرين همواره بدنبال تغيير است.تغييراتي كه بر ترجيحات ذهني مخاطب اثر
گذاشته و به …
مطالعات مدیریت و کارآفرینی – مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران
https://irijournals.com/journals/management/‎Cached
Similar… فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک; الزامات، چالشها و فرصت های استقرار
کارآفرینی استراتژیک; توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها; کارآفرینی و
نوآوری در کسب و کار ها; بررسی فضاي كسب و كار ایران براي كارآفريني; ویژگی های
فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی; نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت
جامعه …
موردکاوی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در دو سازمان بیمه‌گر سلامت …
him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/781‎Cached
Similarنتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی مدیران و کارکنان به‌ترتیب در
سازمان دولتی و ویژگی‌های شخصیتی مدیران و کارکنان و فرهنگ سازمانی به‌ترتیب در
سازمان غیردولتی به عنوان اثرگذارترین موانع رفتاری در دو سازمان بیمه‌گر سلامت مورد
مطالعه به شمار می‌آید. واژه‌های کلیدی: کارآفرینی؛ فرهنگ سازمانی؛ بیمه‌کنندگان …
ویژگیهای تیم های مجازی موفق – مركز تخصصي كارآفريني و كسب و كار
elmaco.ir/successful-virtual-teams/‎Cached
Similar4 جولای 2016 … 4- رهبران قدرتمند: برای موفقیت تیم های مجازی، رهبری قدرتمند، یک الزام می باشد و با
اینکه مهارتها و تواناییهای سرپرستان تیم های مجازی مانند مدیران تیم های معمولی است،
اما اندکی تفاوتهای کلیدی در آنها به چشم می خورند. چگونه تیم منابع انسانی می تواند
تیم های کار مجازی را پشتیبانی نماید! مرحله 1- در فرآیند انتخاب …
[PDF] ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻔﻜﺮ و ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻓﺮ
karad.irost.org/pdfarticle/64.pdf‎Cached
Similar6 ژوئن 2010 … اﺳﺖ. ، ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . در اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ دو
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺷـﻴﻮه. ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨـﺮ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ. ي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮد . داده. ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻢ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم. ﺑﻪ. ﮔﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد. ﻛﻪ. ﺷﻴﻮه. ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮون. ﻧﮕﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی
www.icimee.com/‎Cachedکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی- تایلند بانکوک.
[PPT] كارآفريني سازماني
www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891027.14.pps‎Cached
Similarويژگي‌های مديريت کارآفريني. رِﺌوس مطالب. – مقدمه. – تعاريف كارآفريني. – كارآفريني
سازماني. – نقش‌هاي كارآفرينان. – ويژگي‌های کارآفرينان. – تفاوت كارآفرين با
غيركارآفرين. – تفاوت كارآفرين با مدير. – ديدگاه فرايندي و مدل‌هاي كارآفريني. – ارائه
مدل كارآفريني. هفت اصل موفقيت کارآفرينی. 1- همگام بودن با تغييرات جهانی. 2-
کسب و …
بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی …
mpes.sbu.ac.ir/article/view/7259‎Cached
Similarبنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر بررسی آموزش هاي دانشگاهي در پرورش ویژگی های
كارآفريني دانشجويان مي باشد. … (1379) بررسی زمینه های بروز پرورش کارآفرینی
در دبیرستانهای پسرانه دولتی کارو دانش شهرستان کرج از نظر مدیران، دبیران، و دانش
آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهيد …
کارآفرینی و مدیریت – سرمایه دار
sarmayedar.com/Article/…/1/کارآفرینی-و-مدیریت.html‎Cachedکارآفرینی و مدیریت. عکس خبر · انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها. انواع
روش‌های سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها عبارتند از: سرمایه‌گذاری بذری، واگذاری،
بوت‌استرپ، وام موقت، فروش، آی‌پی‌او، … سرمایه داران و ثروتمندان دنیا ویژگی های
مشترکی دارند که میتوان با عمل کردن و ثابت قدم بودن به آن ویژگی ها، وضع مالی خود را
تغییر داد.
نام خانوادگی دانشجو:محمدی‌بلبان‌آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/heresh%20choopani_19.htm‎Similar2-2-8-3-2-مدل مشاركت در تصميم يا تئوري اقتضايي وروم، يتون و جاگو 68. 9-3-2-
ابعاد مشاركت در تصميم گيري 70. 10-3-2-ويژگي هاي سازمان هاي مشارکت جو 72. 11-3-
2- اجزاء کليدي براي اجراي مشارکت کارکنان 73. 4-2- شرکتهای کوچک و متوسط 74. 1-
4-2- کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط 76. 2-4-2- مدیریت مشارکتی در

کارآفرینی خلاق ویژگی اساسی مدیران روابط عمومی امروز – شارا – شبکه …
www.shara.ir/…/کارآفرینی-خلاق-ویژگی-اساسی-مدیران-روابط-عمومی-امروز‎Cached
Similar11 سپتامبر 2015 … مقدمه شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- از زمانی که لوئی لدبترلی[1] اولین
دفتر روابط عمومی را بنیان گذاری و اعلامیه اصول خود را منتشر کرد سال ها می گذرد ولی
همگان اذعان می دارند که کار وفعالیت صورت گرفته توسط لی سرآغاز تحولات عظیمی در
روابط عمومی سازمان ها وموسسات دولتی و غیر دولتی پس از او شده …
کارآفرینی و شناخت ویژگی های روان شناختی در کارآفرین : مدیران هزاره …
www.modir21.com/…/کارآفرینی-و-شناخت-ویژگی-های-روان-شناخت/‎Cached29 ا کتبر 2012 … این مقاله در راستای توصیف ویژگی های روان شناختی شخصیت افراد کارآفرین انجام
شده است. پژوهشگر در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم مربوط به کارآفرینی و ابعاد آن و
بررسی ویژگی افراد کارآفرین به واکاوی شخصیت این افراد ازدیدگاه روانشناختی
نیز پرداخته است تا بدین گونه عناصر شناختی لازم برای ظهور یک فرد …
استارتاپینگ ، رسانه کارآفرینی و محلی برای رشد مهارتهای کارآفرینان
startuping.ir/‎Cachedاستارتاپینگ رسانه جامعی برای کارآفرینان،صاحبان استارتاپ ها و افراد علاقمند به
راه اندازی کسب و کار است که با تولید محتوای باکیفیت سعی در انتقال و آموزش
کارآفرینی دارد.
مفاهیم پایه کارآفرینی | مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان
karafarini.iut.ac.ir/fa/مفاهیم-پایه-کارآفرینی‎Cached
Similarويژگي‌هاي كارآفرينان: يكي از مباحث مهم در بحث كارآفريني، شناسايي ويژگيهاي
كارآفرينان است. شناخت ويژگيهاي كارآفرينان به عنوان افراد موفق جامعه باعث مي شود
كه ما نيز … هم نوآوري و هم خلاقيت، از اجزاي لاينفك كارآفريني اند و به گفته پيتر
دراكر، صاحبنظر معروف در زمينه مديريت، وجود نوآوري در كار آفريني به قدري ضروري
است كه مي …
برترین ویژگی مدیران موفق دنیای کسب و کار
www.myindustry.ir/…/best-features-successfull-business-managers.html‎Cachedگای پارسونز و الن میلهام، نویسندگان کتاب «رهبران کنجکاو چگونه پیروز می شوند»
چهار ویژگی را برای مدیران بزرگ دنیای کسب و کار معرفی کرده اند.
[PDF] مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش‌آموزان …
tlr.shahed.ac.ir/article-1-533-fa.pdf‎Cached
Similarﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ اﻣﻴﻦ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ
aliaminbeidokhti@yahoo.com. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در. ﻣﻴﺎن داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر. اﺳﺖ
. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ. ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، …
سومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی |محورهای کنفرانس
cime.ir/page.aspx?id=848‎Cached
Similar… فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک; الزامات، چالشها و فرصت های استقرار
کارآفرینی استراتژیک; توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها; کارآفرینی و
نوآوری در کسب و کار ها; بررسی فضاي كسب و كار ایران براي كارآفريني; ویژگی های
فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی; نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت
جامعه …
سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری(ICECI2017)
enconf.ikharazmi.com/‎Cachedهمایش جغرافیا،همایش گردشگری، همایش، کنفرانش جغرافیا، کنفرانس گردشگری،
همایش شهری،کنفرانس شهری،همایش مدیریت شهری،کنفرانس مدیریت شهری،همایش،
کنفرانس،کنگره،همایش.
[PDF] کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک
www.urmia.ac.ir/…/کارآفرینی%20و%20مدیریت%20کسب%20و%20کارهای%20کوچک.pdf‎Similarﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ. 22. ﺷﺮﮐﺖ. WCC. را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻧﻮآور
در زﻣﯿﻨ. ﮥ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻮد . ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﮥ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﮑـﯽ از. وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎي. ﺟﺬاب
ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ. ﺑﺎ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ. ﻗﻬﺮﻣﺎﻧو. ﺎن و. ﺳﺘﺎ. رﮔﺎن
ﻣﺸﻬﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻓﺮد ﻟﯿﻨﮕﺎس و. WCC. ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ. ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ و ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً.
12 ویژگی یک مدیر فروش موفق | Afshin momenipour ICE MAN | Pulse …
https://www.linkedin.com/…/12-ویژگی-یک-مدیر-فروش-موفق-afshin-momenipour‎Cached
Similar26 فوریه 2016 … 12- مدیریت زمان : فروشندگان موفق، بر زمان خود مدیریت مناسب دارند. مثلاً، پیدا نمودن
کوتاه‌ترین مسیر بین دو موقعیت جغرافیایی. زیرا زمان بیشتر به معنای فرصت
بیشتر برای فروش بیشتر است. اهمیت به زمان خود، منجر به اهمیت دادن به زمان مشتری
خواهد شد. به یکدیگر آگاهی هدیه کنیم. افشین مومنی09128490452.
بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه …
jedu.miau.ac.ir/article_1074_164.html‎Cached
Similarنتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان
های دخترانه ی شهر کرمان رابطه ای معنی‌دار وجود ندارد. این در شرایط موجود است که
نمی‌توان بر مبنای ویژگی های شخصیتی، پیشینه‌ای و تجربی کار‌آفرینی مدیران اثر
بخشی‌ آنان را پیشگویی کرد. این نتیجه نشان می‌دهد که هدف توسعه ی کارآفرینی در
فهرست …
بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی …
jmr.usb.ac.ir/article_642_112.html‎Cached
Similarهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطهی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان
میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر
زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشهای- تصادفی انتخاب گردیدند. به
منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامهی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و
پرسشنامهی …
مفهوم کارآفرینی از منظر صاحب نظران علم مدیریت | انجمن مراکز مشاوره …
tpace.org/blog/93‎Cachedوظیفه او این است که شرایطی را فراهم آورد که تحت آن، دیگر عناصر مدیریت بتوانند
ضمن انجام وظایفی که در سازمان تعیین شده ، به اهداف شخصی خود نیز دست یابند(گاسه،
[4]1985، ص 56). “لیبنشتاین ” [5]( 1968) کسی را کارآفرین می داندکه با اجتناب از
بی کفایتی هایی که دیگران (یا سازمان) دارند، به کامیابی دست می یابد. ویژگی عمده …
تفاوت های مدیران کارآفرین با مدیران سنتی – مرکز رشد واحدهای فن آور
roshd.azad.ac.ir/fa/…/تفاوت-های-مدیران-کارآفرین-با-مدیران-سنتی‎Cached
Similarنقش کنترل و ارزیابی در روند رشد موسسات کوچک و متوسط · – بررسی و سنجش
ویژگی های کارآفرینی مدیران · – چرا شکست برای دستیابی به موفقیت سودمند است؟ –
چرا باید کسب و کارتان را از همین امروز شروع کنید؟ – بررسی رابطه گرایش به
کارآفرینی شرکتی و عملکرد · – Use of TRIZ in Invention Evaluation as Intellectual
Capital.
ویژگیهای کارآفرین – پورتال سامان
www.sis-eg.com/article/2016-ویژگیهای-کارآفرین.html?t=مقاله…‎Cached
Similarکارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی
را ایجاد می کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری
را تاسیس و اداره می کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است.
کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی

ویژگی های شخصیتی مدیران موفق – خیرین کارآفرین
k-karafarin.com/News/53.html‎Cached
Similarویژگی های شخصیتی مدیران موفق. انگیزه. انگیزه یکی از ویژگی های مدیر موفق است
که حتی می توان به عنوان یک صفت شخصیتی از آن نام برد وقتی تاریخچه زندگی
مدیران موفق بررسی می شود ، همگی آنها دارای انگیزه های قوی برای مدیر شدن بوده اند .
مهارتهای ارتباطی. مدیر زمانی در امر مدیریت موفق است که قادر به سخنرانی مفید و اثر
بخش …
آیا شما ویژگی‌های یک کارآفرین موفق را دارید؟ | کرانمند
karanmand.com/آیا-شما-ویژگی‌های-یک-کارآفرین-موفق-را/‎Cached16 سپتامبر 2016 … برای هر سرمایه‌گذاری کارآفرینی، رسیدن به سودآوری زمانبر است. تا آن زمان، سرمایه
محدود است و باید هزینه‌ها را عاقلانه مدیریت کرد. کارآفرینان موفق مدیریت پول و
برنامه‌ریزی برای تعهدات مالی در زمان حال و آینده را به‌خوبی درک کرده‌اند. یک تاجر موفق
حتی پس از تامین بودجه یا رفتن در فاز عملیاتی، به جریان‌های نقدینگی …
کارآفرین ها چه ویژگی دارند؟ آیا من می‌توانم یک کارآفرین باشم؟ – شبکه …
www.shabta.com/1396/07/27/آیا-من-می‌توانم-یک-کارآفرین-باشم/‎Cached Rating: 4.5 – 2 votes
19 ا کتبر 2017 … عادات یک کارآفرین را در خود رشد دهیم. فارغ از همه تست‌های خودشناسی و شخصیتی،
کارآفرین‌ها عادات و ویژگی‌های مشترکی دارند. آن‌ها همواره در حال یادگیری هستند، مدیریت
زمان و پول را بلدند، توانایی مالتی تسکینگ دارند و به راحتی تسلیم نمی‌شوند! مطلب
پیشنهادی آیا برای شروع استارت آپ خود آماده هستید؟ در این باره …
ویژگی مشترک تمام شرکت‌ها و مدیران موفق | شبکه
www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/5344‎Cached5 نوامبر 2016 … اگر می‌خواهید کارآفرین موفقی باشید؛ از این 7 رفتار محدودکننده دوری کنید. شما با
تعدادی از شرکت‌های طراز اول کار کرده‌اید. به نظر شما شرکت‌های موفق چه ویژگی‌های
مشترکی دارند؟ سیندی هس: همه این شرکت‌ها کار خود را با یک رهبر آغاز کرده‌اند. هر
شرکت موفقی که من با آن کار کرده‌ام یک رهبر بزرگ را در راس هرم خود داشته است.
تاثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره‌وری نیروی انسانی در …
jhm.srbiau.ac.ir/article_6461_764.html‎Cached
Similarمقدمه: ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی به عنوان یکی از عواملی است که کارایی افراد
را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از عواملی است که بهره‌وری فرد را در سازمان به شدت
تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی
کارآفرینانی بر بهره‌وری نیروی انسانی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع
توصیفی …
نگاه راهبردی در عرصه دیجیتال؛ لازمه کارآفرینی جوانان – همایش مدیریت …
digitalera-imtd.com/strategic-vision-in-the-digital-realm/‎Cachedوی ادامه داد: گردهمایی مدیـران و صاحب‌نظران علم مدیریت برای ایجاد فضای تعادل و تبادل
علمی و حرفه‌ای و استفاده از نظر کارشناسان سطح ملی و بین‌​المللی فرصتی مناسب
برای درک هر چه بهتر ویژگی‌​های مدیران و سازمان‌​‌ها در این عصر خواهد بود. رییس این
همایش افزود: در واقع این برنامه تاثیر بسزایی بر موضوع کار و اشتغال به خصوص
جوانان …
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کار آفرینی و توسعه اقتصادی
confme.com/fa/‎Cachedکارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید از طریق یک تلاش متعهدانه با درنظر گرفتن
ریسک های ناشی از آن اطلاق می شود . واژه کارآفرینی از قرن 16 میلادی تاکنون موردتوجه
اقتصاددانان قرارگرفته است مقوله ای که در فرآیند اجرایی شدن عملا برعهده مدیران مجرب
و وارسته می باشد.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی درنظر دارد …
ویژگیهای یک کارآفرین – مهارت و کارآفرینی
khaidaloo.persianblog.ir/post/18/‎Cached
Similar1 جولای 2010 … 2- کارآفرین کیست؟ کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و
تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب
سود و رشد، کسب و کاری را تاسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت
استراتژیک است. کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و …
مدیریت و کارآفرینی
iusms.ir/‎Cached
Similarدرواقع، اشتیاق به ابتکار و نوآوریْ یکی از بارزترین ویژگی‌های نوع بشر است.
باوجوداین‌، گونۀ ما تنها گونه‌ای نیست که از قدرت ابداع و ابتکار برخوردار است.
پژوهشگران این توانایی را در تعداد فزاینده‌ای از دیگر مخلوقات نیز مشاهده کرده‌اند.
برخی از یافته‌های آن‌ها، با فهم متعارف ما از سرچشمه‌های خلاقیت و چگونگی شکوفا کردن
آن در وجود آدمی …
[PDF] نظریه آشوب در پرتو های کارآفرین بنگاه مدیریت و محمد … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Managing-Entrepreneurial-Enterprises-in-the-Light-of-Chaos-Theory.pdf‎Cachedکارآفرینی می. باشد، تحقیق حاضر. با بهره. گیری از مطالعات و پژوهش. های پیشین به
. بررسی. نظریه آشوب. و. بكارگیری. آن در مدیریت بنگاه. های. کارآفرین پرداخت.
نتایج نشان می. دهد که نظریه آشوب از سیستم غیرخطی پیروی می. ک. ند و. دارای چهار
ویژگی. اثرپروانه. ای، سازگاری پویا، جاذبه. های غریب و خودمانایی می. باشد که با
استفاده از …
[PPT] کارگاه آموزشی مبانی کارآفرینی (3)
nigc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=828e66d0-3973-4cf3…‎Cached
Similarکارآفرینی در سازمان. برگِل مان : آنچه بین تمامی انواع کارآفرینان به طور مشترک
میتوان یافت، انجام یک فعالیت مخاطره آمیز است، و هدف از تعمیم فرآیند کارآفرینی
درسازمان ها … 2- ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها …
مقایسه ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان
سازمانی.
مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک …
partoschool.org/مدیریت_استراتژیک‎Cached
Similar1 فوریه 2014 … سازمان‌ها نیز همانند انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد هستند. برخی از
آنها نوآورند؛ دسته‌ای بلند پرواز و جسورند؛ بعضی قابل اعتماد و خوش‌نامند و بعضی
دمدمی مزاج‌اند! در کتاب‌های مدیریت استراتژیک، قسمت‌های مختلف شخصیت یک سازمان را
به اسم‌های مختلف می‌شناسد. برای مثال هدف اصلی، ارزش‌های بنیادین، …
فصلنامه توسعه كارآفريني ، شماره 1 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5627&Number=1‎Cached
Similarموضوع كارآفريني به عنوان يك حوزه ي علمي قنبر محمدي الياسي* صص 51-85 …
بررسي و سنجش ويژگي هاي كارآفريني مديران (مطالعه موردي: شركت مخابرات) علي
جهانگيري*، ربابه كلانتري ثقفي صص … آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در
ايجاد و توسعه ي شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) دانش بنيان كامبيز طالبي*،
محمدرضا زارع يكتا …
پاورپوینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی – جم فایل
www.gemfile.ir/…/پاورپوینت-ویژگی-های-مدیریت-کارآفرینی‎Cachedپاورپوینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی، این فایل با فرمت PPTX و با حجم 106
اسلاید و قابل ویرایش می باشدبخشی از متن:واژه كارآفرين : از كلمه فرانسوي
Entreprendre به معناي متعهد شدن Undertake نشأت گرفته است .روند تحول زندگي از
دوران غارنشيني تاكنون به شيوه‌هاي متفاوتي توصيف شده است؛ اما آنچه كه در تمامي
تحليل‌ها مورد …
[PDF] های بر قصد و ویژگی تأثیر آموزش کارآفرینی دانشجویان کارآفرینانۀ
innovation.saminatech.ir/WebUsers/…/1394110712571930-F.pdf‎Cached
Similarدار مکاتبات: محمد عزیزی m_azizi@ut.ac.ir. تأثیر آموزش کارآفرینی. بر قصد و
ویژگی. های. کارآفرینانۀ. دانشجویان. محمد عزیزی. *. مرتضی طاهری. **. * استادیار،
مدیریت آموزش عالی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران. ** استادیار، مدیریت
آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. تاریخ
دریافت:.
شانس موفقیت شما در کارآفرینی چقدر است؟ – BBC Persian
www.bbc.com/persian/business/…/150814_entrepreneurship_quiz‎Cached14 آگوست 2015 … برای تهیه این آزمون، ما منابع موجود در این زمینه را بطور گسترده‌ای بررسی کردیم و با
همکاری برایان مورگان پروفسور کار آفرینی در دانشگاه متروپولیتن کاردیف، بر
ویژگی‌های روانشناختی و قابلیت‌های مدیریتی کار آفرینان موفق تمرکز کردیم.
تهیه‌کنندگان: جری فلچر، رابرت مک‌کنزی، رنسوم امپینی، ویل اسمیل، نظار …
کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارت های ارتباطی|محور های کنفرانس
modirhome.com/post.aspx?id=409‎Cached16 بهمن 1395. محور های کنفرانس به چند بخش اصلی تقسیم می گردد که عبارتند از :
علوم انسانی. مدیریت. مدیریت استراتژیک. کارآفرینی. اشتغال. نوآوری، خلاقیت … در
کسب و کار ها; بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی; ویژگی های فردی
کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی; نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه …
پرسشنامه استاندارد ویژگی های کارآفريني مدیران – مادسیج پرسشنامه و …
madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-کارآفري/‎Cached
Similar19 آگوست 2016 … دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ویژگی های کارآفرینی مدیران. (شامل پرسشنامه
استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). پرسشنامه استاندارد
ویژگی های کارآفرینی مدیران شامل ۹۵ سوال است. پایایی. قابلیت اعتماد یا پایایی
یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد …
ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور
journals.ssrc.ac.ir/article_450_115.html‎Cached
Similarهدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و ویژگی¬های کارآفرینانه مدیران
سازمان¬های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق
توصیفی- همبستگی و از نظر نوع جمع¬آوری داده¬ها، میدانی است. جامعه مورد نظر را کلیه
مدیران سازمان¬های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده¬اند. نمونه آماری تحقیق
برابر …
[PDF] ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ – پژوهش‌های مدیریت در ایران
mri.modares.ac.ir/article_2384_2fd66dbbf8b3bdaae54c2209a1186546.pdf‎Cached
Similar25 دسامبر 2004 … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺮ. ﺧﻮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ رﻫﺒﺮي، ﺗﻮﺳـﻌﻪ. دﻫﻨـﺪه ﺳﯿـﺴﺘﻢ، ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ. ﮐﻨﻨـﺪه. ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ. ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﺒﮑﻪ. ﺳﺎزي، ﺳﺨﻨﮕﻮ، ﻧﻘﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ …. ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ. ﯾﯽ
ﮐﺎر ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ را از ﻫﻤﮑﺎراﻧـﺸﺎن در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ. ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ. ﺳﺎزد؟ » اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﮕﻮ و
ﻣﺪل ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آن. را ﺑﺎ. ﻣﺪﻟﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در …
ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی – فناوران هم‌افزا
hamafza.co/1896/ارتباط-بین-مدیریت-دانش-و-کارآفرینی/‎Cached
Similar25 آگوست 2014 … کارآفرینی یکی از مؤلفه‌های موثر در پیشرفت اقتصادی و مدیریت دانش زیرساختی
ضروری برای بسیاری از فعالیت‌ها است. تقویت تعاملات مدیریت دانش و ارتباط … از
ویژگی‌های کلیدی بازاریابی اجتماعی پیچیدگی پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان بوده و
نیازمند توانایی قضاوت عادلانه است. در تحقیق صالحی صدقیانی (1389: …
مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين
www.jobportal.ir/s2/Default.aspx?ID=9_3_783_9_400‎Cached
Similar12 نوامبر 2007 … دكتر علي قلي‌پور سليماني- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت فتانه
هاشم‌سميعي- دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.
چكيده. هرچند كه در رابطه با شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان تحقيقات
بسياري انجام گرفته‌است اما همچنان نمي‌توان صفات منحصر‌به‌فردي را به كارآفرينان …
کاوش در کارآفرینی درون سازمانی – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
jmsd.atu.ac.ir/article_4723.html‎Cached23 سپتامبر 2016 … ابتدا مفهوم کارآفرینی از بعد تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد و تفاوت کارآفرینان
مستقل و کارآفرینان سازمانی از نظر برخی از محققین مطرح و سپس به انواع دسته بندی
های موجود در مکاتب و تئوری های کارآفرینان اشاره شده و مکاتب کارآفرینی، شامل
مکتب اشخاص بزرگ، مکتب ویژگی های روانشناختی، مکتب کلاسیک، …
ویژگی‌های یک کارآفرین اجتماعی – انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و …
qhami.com/newspaper/features-of-a-social-entrepreneur/‎Cachedویژگی‌های یک کارآفرین اجتماعی. جاوید. ۱۸ تیر ۱۳۹۶ – ۴:۳۶ ب٫ظ. یک کارآفرین
اجتماعی دارای ویژگی‌های کلیدی زیر می‌باشد: دغدغه اجتماعی برطرف کردن مسائل جامعه،
دغدغه اصلی کارآفرین اجتماعی است. مدیریت سازمان آنها داری مهارت و دانش مدیریت یک
سازمان می‌باشند. منابع مالی و غیر مالی سازمان خود را تأمین می‌کنند و به خوبی از آنها
بهره …
مدیریت کارآفرینی – پایگاه مقالات علمی مدیریت
system.parsiblog.com/Archive42018.htm‎Cached14 مارس 2017 … تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده:
دانشگاه های معاصر با چالش ها و فرصت های جدیدی در زمینه محیط پویا مواجه می شوند.
بنابر این، یک دانشگاه مدرن باید کارآفرینی داشته باشد، که بدین معناست که باید
بر طبق ویژگی های زیر باشد: استقلال، نوآوری، ریسک پذیری، پیش …
دانلود رایگان کتاب مدیریت خلاقیت و کارآفرینی – The Official Seyed …
afarshbaf.com/دانلود-رایگان-کتاب-مدیریت-خلاقیت-و-کار/‎Cached
Similar29 آوريل 2015 … کارآفرینی،خلاقیت و مدیریت تأسیس و بازآفرینی سازمان کارآفرینی چیست
خلاقیت در مدیریت کارآفرینان سازمانی مدیریت کارآفرینی کارآفرینی پادزهر
بیکاری مدیریت خلاقیت و کارآفرینیMRfile_634973113833335831.pdf همه می
توانند کارآفرین باشند خلاقیت؛ روی دیگر سکه موفقیت کسب و کار ویژگی های …
معرفی کارآفرینی | دانشگاه کردستان
www.uok.ac.ir/fa/vice…/entrepreneurship-center/intruduction.aspx‎Cached
Similarکارآفرینی از سوی روان‌ شناسان و جامعه شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و
به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری آنها مورد توجه قرار گرفته است. جامعه
شناسان، کارآفرینی را بعنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه
متقابل بین کارآفرینان و سایر قسمت ‌ها و گروه‌ های جامعه پرداخته اند. دانشمندان
مدیریت به …
کارایا | کارآفرینی و سرمایه گذاری
karaya.ir/‎Cached
Similarتیم بنیانگذاران. تعهد تیم مدیریتی : تعهد و اشتیاق کارآفرینان نسبت به کسب و
کارشان از مواردی است که کارایا به آن توجه دارد. یکی از مهم ترین موارد بررسی امکان
سرمایه گذاری در استارتاپ ها، ویژگیهای اخلاقی و حرفه ای تیم بنیانگذار
استارتاپ است. تیم باید پذیرای راهنمایی های ارائه شده توسط سرمایه گذاران کارایا
باشد.
ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین – روزنامه صمت
www.smtnews.ir/work…/5845-ویژگی‌های-سازمان‌های-کارآفرین.html‎Cached
Similar27 ژانويه 2015 … مهارت مدیریت: کارآفرینی، مهارت مدیریتی را نیز دربرمی‌گیرد و نقش یک کارآفرین در
آغاز نظارت بر طراحی بهبود پروژه‌های سازمان در رابطه با فرصت‌های آینده بسیار مهم است.
نوآوری: دیوید مک کلند، دو مورد از ویژگی‌های کارآفرینان را این گونه بیان می‌کند: اول،
انجام کارها به شیوه جدید و بهتر، که شومپیتر آن را مترادف با …
موسسه کار و تامین اجتماعی
lssi.ir/HomePage.aspx?TabID=4824&Site=lssiportal&Lang=fa-IR
ارزیابی مقایسه ای نگرش های کارآفرینانه درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
مدیریت کارآفرینی, دکتر جعفری مقدم, كارشناسي ارشد, 8709-54.pdf, کاوه اعتمادی,
کد پایان نامه:54 -8709, دانشگاه تهران, 1387/01/30. بررسی نیازهای آموزشی مقرری
بگیران بیمه بیکاری با توجه به نیازهای بازار کار و مقایسه با آموزشهای ارائه شده
فنی …
چند ویژگی یک کارآفرین – آپارات

► 2:37https://www.aparat.com/v/q0Ndh/چند_ویژگی_یک_کارآفرین
20 Sep 2017 – 3 min
سازمان بسیج سازندگی کشور راه های ارتباط با سازمان بسیج سازندگی کشورشماره تماس: 22661433 – 021 شماره پیامک: 660000070 کانال تلگرام: sazandegi313 …
هشت ویژگی مدیران نوآوری پایین به بالا – ایران مدیر : اخبار ، مقاله و …
irmodir.com/1396/01/…/هشت-ویژگی-مدیران-نوآوری-پایین-به-بالا/‎Cached5 آوريل 2017 … رهبران نوآوری پایین به بالا، کارآفرین هستند و با تاکید مدیریت بر خلاقیت و
فرهنگ «توانا بودن در انجام کار» حمایت می شوند و اغلب هشت ویژگی مشترک دارند. هر
فردی در دنیای نوآوری می داند که نوآوری از طریق دو مورد زیر تعریف می شود: بالا به
پایین و پایین به بالا.نوآوری بالا به پایین همان‌طور که نمونه آن را می توان در …
[PDF] ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دا
itvhe.areo.ir/article_106010_07b878d54cfb77828cb3fa370cf655f3.pdf‎Cached
Similarآموزش عالی كشاورزی، دانشجویان تحصیات تكمیلی، روحیه كارآفرینانه، ویژگی های
جامعه شناختی، کلید واژه ها: ویژگی های روان شناختی. … بـه افـرادی كـه قصـد آغـاز كار
آفرینـی را دارنـد و یـا بـه جهـت. تشـویق كارآفرینـان بالقـوه، اهمیـت دارد )آلـوارز …
مسـتلزم برنامه ریـزی بهینـه از سـوی مدیـران اسـت )لیانـگ،. 2002(. انگیـزه
كارآفرینـان در آغـاز …
ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
journals.pnu.ac.ir/article_685_61.html‎Cachedامروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت
کارآفرینی میباشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگیهای مربوط به کارآفرینی
به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی
کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت‌بدنی ایران میباشد.این پژوهش توصیفی-
پیمایشی و …
١٦ ویژگی مدیران جهان و راهکار های رسیدن به موفقیت و برتری | مجله …
https://mag.kharidd.com/١٦-ویژگی-مشترک-برترین-مدیران/‎Cachedویژگی مدیران یکی از مهمترین اصول مدیریت در دنیای نوین امروز می باشد، آشنایی و
دانش کافی از نحوه برخورد مدیران با کارمندان خود. و همچنین فراهم آوردن محیطی برای
شکوفایی ایده های کارمندان یک شرکت می باشد. این که بدانیم چگونه نیرو های متعهد
داشته باشیم همیشه یکی از بزرگترین دغدغه های مدیران بوده و هست. از این رو مجله
موفقیت …
کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری – پایگاه اطلاع …
allconferences.ir/…/کنفرانس-بین-المللی-کارآفرینی،-خلاقیت/‎Cached
Similar20 آگوست 2015 … نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی
مشاغل نوین استقرار و مدیریت کسب و کارهای جدید کارآفرینی در بستر فناوری
اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی و صنعت گردشگری کارآفرینی و مدیریت جهادی
کارآفرینی فردی (ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان) کارآفرینی در سازمان‌ها و …
[PDF] اﺑﻌﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺨﺼﯿﺖ روي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ – دانشگاه آزاد اسلامی
smr.journals.iau.ir/article_515374_131710534caaa4c6e9bd7fc6086b28b0.pdf‎Cached
Similar4 مه 2014 … ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﻣﻔﻬﻮم. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ،. ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ. ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ داده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ.
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺮ. رﻧـﮓ ﺷـﺪن ﻧﻘـﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن در. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، روان
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف. اراﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن. ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان. و. ﻏﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫـﺎي روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
مدیریت و کارآفرینی
www.eghtesadnews.com/بخش-مدیریت-کارآفرینی-82‎Cached۷ ویژگی سازمان‌ های یادگیرنده، که باید بدانید · 7 ویژگی سازمان‌ های یادگیرنده، که
باید بدانید. سازمان یادگیرنده، سازمانی است که ظرفیت‌هایش را برای خلق آینده خود
توسعه می‌دهد. هدف آن نیز توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان‌ها برای مقابله با محیط
پرتلاطم تجاری و برتری رقابتی و پویایی سازمان است. ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۰۷:۰۲ …
[PDF] و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه – بانک مقالات بازاریابی
marketingarticles.ir/ArtBank/KARAFARINY.pdf‎Cached
Similarو وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ. Dr.ali gholipour solymani. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
واﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رﺷﺖ. **. ﺳﻤﯿﻪ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﮐﻠﯿﺪﺑﺮي. Somayeh talebi kelidbari.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. –. داﻧﺸﮕﺎه آزاد رﺷﺖ. Email:somayeh.talebi22@yahoo.com.
آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. : TMBA. ﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮ. ان ﻣﻮﺗﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣـﯽ …
[PDF] پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی … – مجله پیاورد سلامت
payavard.tums.ac.ir/article-1-42-fa.pdf‎Cachedﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻟﮕﻮي. ﺟﺪﻳﺪ داراي ﺷﻜﻞ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ. )1990
(. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ. )1991(. ، اداره. اﻣﻮر دوﻟﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار. 1992(. ) و ﻳﺎ دوﻟﺖ. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ. ) …..
ﺟﺪول. :2. وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮآوري و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ردﻳﻒ.
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﮔﺎﻣﺎ. اوﻟﻮﻳﺖ. 1. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان. 68/0. 86/0. اول. 2.
اصول خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی | آموزش الکترونیکی مجازی
el1.ir/irtci_osoul_khalaghiat.html‎Cachedمعرفی و مقدمه خلاقیت هویت خلاقیت و دانشوری در نگرش اسلام شبکه هستی انواع
خلاقیت خلاقیت ذهنی خلاقیت غیرکلامی و تخیلی روش تفکر ابداعی موانع خلاقیت
موانع فردی خلاقیت موانع سازمانی خلاقیت ویژگی های افراد خلاق ویژگی های مدیریت
خلاق روش های تفکر خلاقانه رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی روش تحقیق و فرآیند
حل مسئله
باشگاه اندیشه › ویژگی های رفتاری مدیر فرهنگی کارآفرین
www.bashgah.net/fa/content/show/18982‎Cached
Similarقابلیت های مدیر فرهنگی کارآفرین از جمله ویژگی های رفتاری یک کارآفرین تلقی
می شود. مراد از قابلیت ها، ظرفیت یا توانمندی های شخصی مدیر کارآفرین برای ایفای
نقش های مدیریتی در سازمان است که خود از عوامل مختلفی ناشی می شود. مدیر فرهنگی
کارآفرین همواره بدنبال تغییر است. تغییراتی که بر ترجیحات ذهنی مخاطب اثر
گذاشته …
ویژگی‌های یک کارآفرین موفق – ستکا
cetka.ir/ویژگی‌های-یک-کارآفرین-موفق/‎Cachedیک کارآفرین موفق باید خلاق و نوآور باشد،بازاریابی و فروش یاد بگیرد،همواره با
مثبت‌اندیشی و ایمان به خود پیش رود و زندگی خود را به شاهکاری بی‌همتا تبدیل کند. …
در شماره قبل، ویژگی‌های یک کارآفرین موفق را مطرح کردیم. گفتیم که باید در خلق …
در مدیریت روابطتان دقت کنید و فیلتری در روابطتان قرار دهید. قرار نیست که همه …
ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان
ajcoop.mcls.gov.ir/article_8839.html‎Cachedاحمد پورداریانی، م. (1380). کارآفرینی( تعاریف، نظریات، الگوها). تهران: انتشارات
پردیس. 2. استونر، ج. (2000). مدیریت. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات دفتر
پژوهش‌های فرهنگی. 3. جعفرزاده،م. (1383). تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش
آموختگان دانشگاه. فصلنامه فرهنگمدیریت. سال سوم، شماره 7، صفحات 205-254. 4.
رحیمی، س.
ویژگی‌های یک مدیر فوق‌العاده – آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی
ferdowsiacademy.ir/index.php/…/470-ویژگی‌های-یک-مدیر-فوق‌العاده‎Cached30 آوريل 2016 … خانه · مقالات · کسب و کار و کارآفرینی; ویژگی‌های یک مدیر فوق‌العاده … تا وقتی که
شیوه رهبری تان، مدیریت خرد و کنترل همه چیز باشد، هرگز نمی‌فهمید که کارمند شما قادر
به انجام چه کاری است، این شیوه رهبری را کناری بگذارید و شروع کنید به دادن آزادی
عمل به کارمندان تان، تا همه توانایی‌هایشان را کشف کنند. آنها را در …
کارآفرین‌های سازمانی را بشناسید، قبل از اینکه شما را ترک کنند …
https://taskulu.com/fa/وبلاگ/کارآفرین-سازمانی-کیست/‎Cached25 ژوئن 2017 … با گذشت زمان و کسب تجربه، می‌آموزید که چگونه افراد موردنظر را پیدا کنید و
ویژگی‌های حقیقی یک کارآفرین سازمانی چیست. مهم‌ترین نکات موفقیت از طریق
کارآفرینی سازمانی. شما می‌توانید جلسه‌ای با مدیران شرکت داشته باشید و برای
ساختن گروهی از کارآفرین‌های سازمانی، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تعریف سازمان …
Mohammad Azizi – Google Scholar Citations
scholar.google.com/citations?user=nIe434oAAAAJ&hl=en‎Cached2017. تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی های کارآفرینانۀ دانشجویان . محمد
عزیزی, مرتضی طاهری . فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی, 2014 . 2014. شناسایی
شایستگی‌های کارآفرینانه¬ ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی . عزیزی, شفیع¬ زاده,
اکبرزاده . فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی 6 (2), 27-54, 2014 . 2014.
Comparison of the …
مرکز همایش| سومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی
pconf.org/confdesc.aspx?id=31‎Cached
Similarويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان چيست؟ آموزش اصول و فنون مذاکره و موفقیت در مذاکره
· استراتژی های کارآفرینی · مدیریت‌ منابع‌ انسانی · جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی
· مدیریت استراتژیک برند و اهمیت برندینگ · زنان و نقش آنان در كارآفريني · مدل‌های
تعالی سازمان · تکنیک های نوآوری سازمانی · مدیریت بحران سازمانی و منابع انسانی
Modir.ir -معرفی رشته کارآفرینی
www.modir.ir/arshad/info501.aspx‎Cached
Similarهدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی ، تربیت سیاست
گذاران و کارشناسان کارآفرینی و …. به طور کلی می توان ویژگی منحصر به فرد و
توانایی تخصصی فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی فرهنگی را چنین بر شمرد: 1.
[PDF] ﭘﻮر ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻬﺪي – علوم تربیتی – دانشگاه شهید چمران اهواز
education.scu.ac.ir/article_10081_45dd32f8a7b62b4fb4ce7f7c9f20601d.pdf‎Cached
Similarﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ي آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و. آﺳﯿﺐ. ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺪوداً. 93. %. از آﺳﯿﺐ. ﻫﺎي ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺧﺎرج. از ﺣﻮزه. ي. اﺳﺘﻌﺪاد. ﻫﺎي. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار د .ارد. واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. :
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ . *. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. (. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
. ).
مدیریت کارآفرینی – سیر تاريخي مفهوم كارآفريني
sheshyekani.blogfa.com/post/5‎Cached
Similarاسطوره 5: کارآفرینان باید ویژگی های خاص یک کارآفرین را دارا باشند. بسیاری از
کتابها و مقالات فهرست بلند بالایی از خصوصیات کارآفرینان موفق را ارائه می‌کنند.
این قبیل لیستها نه تایید شده هستند و نه کامل. آنها مبتنی بر مطالعات موردی و
پژوهش‌های صورت گرفته در میان افراد موفق است. امروزه به این مطلب پی برده ایم که
تدوین یک …
کارآفرینی و تفاوت آن با مدیریت – سایت تخصصی مدیریت خدمات …
hcsm.ir/1392/08/کارآفرینی-و-تفاوت-آن-با-مدیریت/‎Cached
Similar29 ا کتبر 2013 … توانایی در به کارگیری عوامل تولید (نیروی کار ، سرمایه ، تکنولوژی و …) از ویژگی
های کارآفرینان است. آنها با استفاده از این عوامل و استفاده از کاتالیزوری (شتاب دهنده
ای) به نام خلاقیت و نوآوری ، اقدام به تولید کالا و خدمات جدید می کنند. یک کارآفرین ،
فرصت هایی را به تصویر در می آورد که سایرین هم می توانند آنها را …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات