× بستن تبلیغات
ژوئن
27
2017

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV

The post مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

لینک منبع و پست :

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV


http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7/

روايي نسخه فارسي مصاحبه ساختار يافته تشخيصي براي اختلال هاي …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=69752‎Cached
Similarدر اين مطالعه، نسخه فارسي مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختلال هاي محور I در (
Structured Clinical Interview for DSM-I) DSM-IV را با روش شناسي بين فرهنگي به

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV
https://www.adinehbook.com/gp/product/9649508465‎Cachedمصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه بالینی SCID-
I: کتابچه اجرای مصاحبه ~جنت ویلیامز، میریام گیبون، مایکل فرست، رابرت …
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV: نسخه …
https://www.gisoom.com/…/کتاب-مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال-های-محور-I-در-DSM-IV-نسخه-بالینی-SCID-I-کتابچه-اج…‎Cachedکتاب مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV: نسخه بالینی
SCID-I: کتابچه اجرای مصاحبه اثر رابرت اسپیتزر، جنت ویلیامز، میریام گیبون، …
کتاب : مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV …
vista.ir/…/مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال‌های-محور-I-در-DSM-IV-نسخه-بالینی-SCID-I-کتابچه-اجرای-مصاحبه‎Cached
Similarاجرای این مصاحبه شونده است و به همین دلیل مصاحبه‌گر باید واجد دانش و تجربه‌ی
بالینی در زمینه‌ی آسیب‌شناسی روان باشد. این نوع مصاحبه به كار بالین پزشك
نزدیك‌تر …
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-IV-TR – آژانس کتاب
www.ajansbook.com/…/مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال-های-dsm-iv-tr/‎Cachedکتاب مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-IV-TR نشر دانژه … نسخه
پژوهشی دربرگیرنده اختلال‌های محور I با جزئیات کامل است و برای انجام پژوهش‌های …
[PDF] ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﻱ ﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼ ﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘ ﻣﺼﺎ
www.payeshjournal.ir/Fa/article/ArticleDownload.aspx?aid=42‎Cached
Similarﻲ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘ. ﻪ. ﺗﺸﺨﻴﺼ. ﻲ. ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﺍﺧﺘﻼﻝ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺤﻮﺭ. I. ﺩﺭ. DSMIV. (SCID-I). ﺩﮐﺘﺮ
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ … ﺍﺧــــﺘﻼﻝ. ﻫــــﺎﻱ ﻣﺤــــﻮﺭ. I. ﺩﺭ. DSM-IV. (. Structured Clinical Interview for DSM
-I. ).
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV – فایل …
https://fileyou.ir/مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلا/
مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال-های-محور-i-. دانلود فایل. این محصول
ارزشمند “مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV “توسط
پورتال …
[PDF] Rate of Agreement of clinical interview and MMPI in Diagnosis of …
https://jbs.ir/article-1-381-en.pdf‎Cached… ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺩﺭ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ MMPI ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ DSM-1V- TR …. ﺗﻮﺳﻂ DSM-
IV-TR ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ … DSM- “ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧـﻢ” ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫـﺎﻱ ﻣﺤـﻮﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ.
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV … – آفتاب
www.aftabir.com/…/مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال-های‎Cached
Similarمصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM IV نسخه بالینی SCID I
کتابچه اجرای مصاحبه. این کتاب نسخه‌ی نهایی از ترجمه‌ی فارسی کتابچه‌ی اجرای …
مصاحبه,بالینی,ساختاریافته,اختلال های محور I ,مصاحبه بالینی …
fileecade.ir/?tag=مصاحبهبالینیساختاریافتهاختلال-های‎Cachedمصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV **توجه** سایت
فایلکده (http://fileecade.ir) به عنوان یک سایت بازاریابی فعالیت میکند. چنانچه این

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV – yarfile.ir
yarfile.ir/?p=5895‎Cachedمصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV. admin 3 ساعت ago
دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید. مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال …
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های }DSM-IV-TR~ (پروانه …
www.lib.ir/book/…/مصاحبه-بالینی-ساختار-یافته-برای-اختلال-های-DSM-IV/
يادداشت کلی, ماخذ اصلی کتاب حاضر برگرفته از کتاب “مصاحبه بالینی ساختار
یافته برای اختلال های محور}I ~ در}DSM – IV~ نسخه بالینی}SCID – I:~ کتابچه اجرای …
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV
medicine.tums.ac.ir:803/ShowProfessor_Book.aspx?lt=8&uid…‎Cachedعنوان, مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه بالینی
SCID-I: کتابچه اجرای مصاحبه. ناشر, مهر كاويان. تاریخ نشر, 1384. ISBN.
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV
stufile.ir/…/مصاحبه-بالینی-ساختاریافته-برای-اختلال-های-محور-i-در-dsm_iv/4170
نسخه بالینی مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV.
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های DSM-IV-TR …
centlib.ajums.ac.ir/site/catalogue/86631‎Cachedيادداشت, : ماخذ اصلی کتاب حاضر برگرفته از کتاب”مصاحبه بالینی ساختار یافته
برای اختلال‌های محور: I در DSM – IV نسخه بالینی SCID – I کتابچه اجرای مصاحبه”

[PDF] آسیب‌شناسی روانی محور یک درچهار ماهۀ اول پس از آسیب مغزی تروماتیک
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1508-fa.pdf
(DSM-IV). درﭼﻬﺎر. ( ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از آﺳـﯿﺐ ﻣﻐـﺰيﺗﺮوﻣﺎﺗﯿـﮏ. TBI. وﺣﺎﻟـﺖ). ﻫـﺎي. رواﻧ …… ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ. ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ. DSM-IV. : اﺧﺘﻼل. ﻫـﺎي رواﻧـﯽ ﻣﺤـﻮر ﯾـﮏ ﭘـﺲ از.
روانشناسی عمومی –
ravanshenasi-general.blogfa.com/post-7.aspx
روانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام: الگوی
مصاحبه … مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه
بالینی …
مصاحبه,بالینی,ساختاریافته,اختلال های محور I ,مصاحبه بالینی …
yahoo-file.ir/tag/مصاحبهبالینیساختاریافتهاختلال-های/
دانلود رایگان مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM_IV ، مقاله ،
تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصولارزشمند ” مصاحبه بالینی ساختاریافته …
دانلود اسلاید های اصول مصاحبه، کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته …
paeezdl.ir/books/2014/07/20/دانلود-اسلاید-های-اصول-مصاحبه،-کتابچه/
20 جولای 2014 … به همراه کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM-IV … و
گرچه براساس DSM-IV است اما محتوایی این مباحث تغییر چندانی …
پژوهشی درباره توافق دستیاران روانپزشکان در … – مجله پزشکی ارومیه
umj.umsu.ac.ir/article-A-10-1-111-1-fa.html‎Cached
Similarپیش زمینه و هدف: نظام DSM-IV برای طبقه بندی بیماری های روانپزشکی، امروزه به طور
وسیعی مورد … یا نیمه ساختاریافته صورت گرفته که متناسب با کار معمول بالینی
نیست. … زمینه تشخیص گذاری های محور I روانپزشکی براساس DSM-IV با استفاده از
مصاحبه های … نتایج میزان توافق دستیاران در زمینه تشخیص گذاری اختلالات محور I …
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=10&q=مصاحبه+بالینی
مشخصات دموگرافیک و یافته‌های بالینی بیماران کولیت اولسروز شهر کرمان در سال‌های
… نفری از افراد با مصاحبه بالینی روانپزشکی طبق ملاکهای DSM-IV انجام
گرفت. …. مصاحبه بالینی و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور (
SCID-I ..
نمای MARC – کاتالوگ — نمای مارک
elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500067889
a, عنوان, مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های DSM – IV – TR … برای
اختلال های محور I در DSM – IV نسخه بالینی SCID – I : کتابچه اجرای مصاحبه ” تالیف …
کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I
file.faridfile.ir/?p=60514
27 ژانويه 2017 … اسلاید های اصول مصاحبه برگرفته از سه فصل اول کتاب اوتمر ها. به همراه کتابچه
مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM-IV …
کتب چاپ شده – قطب علمی روانشناسی استرس – دانشگاه خوارزمی
khu.ac.ir/web/esteres/کتب-چاپ-شده‎Cached4- ابعاد شناختی اختلالات هیجانی: تشخیص درمان اختلالات روان شناختی كودك ونوجوان,
… 19- مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در (SCID-I) DSM-IV، …
[PDF] ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺛ
www.ensani.ir/storage/Files/20151018152909-10005-88.pdf‎Cached
Similar18 ا کتبر 2015 … ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : درﻣﺎن ﻫﯿﺠﺎن. ﻣﺤﻮر، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ. Soroosh Khoshnam. Clinical
….. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر ﯾﮏ. DSM-IV-TR. (. SCID- …
[PDF] ﭼﻜﻴﺪﻩ
uswr.ac.ir/uploads/229%20Shakiba_3088.pdf?siteid=13…‎Cached
Similarﺭﻭﺍﻧﺪﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ …
ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺤﻮﺭ. Iﻭ. II. ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ. DSM-IV. (SCID-CV). ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
[PDF] بررسی اختلالات روانپزشکی محور یک در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا
jmums.mazums.ac.ir/article-1-5309-fa.pdf
4 فوریه 2015 … ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻮر ﻳﻚ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻴﺒﺮوﻣﻴﺎﻟﮋﻳﺎ …. ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻣﺤﻮر ﻳـﻚ در.
DSM-IV. SCID. (. STRUCTURED CLINICAL … ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ – فرهنگ مشاوره و روان درمانی
qccpc.atu.ac.ir/article_5907_fdc390b76d15412fbbc91d5ee9a54657.pdf‎Cachedاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ (. )2. ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﯾﺎﻧﮓ (. 3. ) ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ. ﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر. I. در.
DSM-IV. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ در. 12.
[PDF] ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻮد ﻫﻢ ﺷﻜﻲ ﭘﺰ روان ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت رخ ﻧﻴ
jld.uma.ac.ir/article_131_8d87fda3ec3482a00da2189a3b6606b8.pdf‎CachedDSM-IV. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ. از. ﺗﺠﺰﻳﻪ. و. ﺗﺤﻠﻴﻞ. آﻣﺎري. ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ. اﺧﺘﻼل. ﺑﻴﺶ.
ﻓﻌﺎﻟﻲ. ﺗﻮأم … ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاﻧﺪن. ،. ﻫﻢ. ﺑﻮد. ي، اﺧﺘﻼﻻت. روان. ﭘﺰ. ﺷﻜﻲ،. ﻧﻴﻢ. رخ. ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ .1.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. راﺑﻂ. : اﺳﺘﺎدﻳﺎر ….. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﮔﺮ. 1. (. )SCID-CV. : اﺳﻜﻴﺪ. در
ﺳﺎل. 1983 … و ﻣﺤﻮر. II. اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ. اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘ. ﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﻣﻲ.
ﺗﻮاﻧﺪ.
[PDF] رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – فصلنامه تحقیقات روانشناختی – دانشگاه آزاد …
qpr1.iauctb.ac.ir/Files/…/1_2012-06-06_12.47.03_Ravanshenasy%205.pdf‎Similarاﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ دار ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ﻫـﺎی ﻣﺤـﻮر ﯾـﮏ و دو. و. ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺪت ….. 1
-Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis II personality disorder(SCID-II).
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM V :: روانشناسی بالینی
psychology.blog.ir/post/dsm‎Cached
SimilarDSM با تعریف روشن معیارها برای اختلالات روانی به اتخاذ تشخیصهای دقیق و … و
شامل ۱۰ طبقه برای روانپریشیها، ۹ طبقه برای روانرنجوریها و ۷ طبقه برای اختلال‌های
منش، رفتار و هوش بود. … معیارهای تشخیصی صریح و توسعه مصاحبه نیمه
ساختاریافته تسهیل شده بود. … از این جهت بود که نیاز به تجدید نظری عظیم در DSM
IV احساس شد.
سایر کتاب‌ها | روانپزشکان
ravanpezeshkan.com/home/دستیار-روانپزشکی/…/سایر-کتاب‌ها‎Cachedعنوان: مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IVا(SCID-I).
نویسندگان: دکتر ونداد شریفی، دکتر … عنوان: اختلال وسواس. نویسنده: گیل
استکتی.
: ارزیابی چند محوری D.S.M– IV-R – دانشنامه رشد
daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page…محوری…‎Cached
SimilarD.S.M–IV-R مانند طبقه بندیهای قبل از خودش یک سیستم چند محوری است (بیمار را در
… محور I در بر گیرنده اختلالات بالینی و سایر اختلالاتی است که ممکن است مورد …
تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در …
psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1551_0.html‎Cachedنمونه‌ای به حجم 30 نفر از میان مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی به روش در
دسترس … فرم کوتاه و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-
IV.
[DOC] روان‌درماني – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/100.doc‎Cached
Similarكاربرد همزمان گروه درماني شناختي رفتاري و آموزش مهارت هاي مطالعه در كاهش اضطراب
امتحان دانش … SCID-I مصاحبه باليني ساختاريافته براي اختلال هاي محور I درDSM-IV.
[PDF] : راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اي ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻣﻘ
www.iausdj.ac.ir/Advice_Centre/Documents/DSM.pdf‎Cached
Similarﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ….
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه. ﺑﻮد ….
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ … اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد اﺧﺘﻼل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ . در. DSM- IV. از ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ …. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺬف ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎي.
طبقه بندی، تشخیص و برنامه های درمان اختلالات روانی – Dousti.Net
dousti.net/Persian/?p=410‎Cached
Similar11 آوريل 2015 … در DSM-IV-TR هر اختلال در محور I یا محور II ثبت شده است. … این اطلاعات شامل نتایج
آزمون های داده شده به درمانجو، مطالب گردآوری شده از مصاحبه ها، و آگاهی از تاریخچه …
متخصص بالینی مشخص کند نشانه های درمانجو تا چه اندازه با ملاکهای …
اسلاید های اصول مصاحبه، کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته … – دانلود
download3.11gig.ir/product/492230‎Cachedدانلود اسلاید های اصول مصاحبه برگرفته از سه فصل اول کتاب اوتمر ها. به همراه
کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM IV (SCID I), همی
.
پرسشنامه رایگان اختلال شخصیت وسواسی بر مبنای DSM-IV …
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-اختلال-شخصیت-وسواسی-ب/‎Cached8 مارس 2016 … پرسشنامه رایگان اختلال شخصیت وسواسی بر مبنای DSM-IV … مبتلا بودند، از
مصاحبه ساختاریافته بالینی برای اختلالات محور دو SCID-II استفاده شد. … نتایج
آزمون مانکوا نشان داد در افراد OCPD، تعداد پاسخ های درست، بیشتر از …
رفتارهای روانی ناهنجار و مرجعی بنام دستینه تشخیص و آمار ناهنجای های …
www.parsi.wiki/fa/wiki/…/a1c0d5e0dabe4a5f8ef81a546b36a122‎Cachedراهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM) اختلال‌ها را طبقه بندی می‌کند و … آن‌ها
غیر از این شکایت و ارائهٔ اسامی و مشاغل جعلی به مصاحبه کننده اطلاعات …. در DSM-IV
هر نشانه بیماری روانشناختی و پنج محور وابسته به جنبه‌های متفاوت تقسیم می‌شود. …
به منظور افزایش سودمندی عملی و بالینی DSM-IV تا آنجا که داده‌های تجربی اجازه می …
[PDF] ﺑﺮاون – ﯾﯿﻞ ي اﺟﺒﺎر – ﯽ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﻮاﺳ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و
applications.emro.who.int/…/Iran_J_Psychiatry_Clin_Psychol_2012_17_4_297_303.pdf‎Cached
Similarﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮔﻮاه، ﺑﻪ .ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ، اﻓﺰون ﺑﺮ. Y-
BOCS. ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑــﺮاي اﺧــﺘﻼل. ﻫــﺎي ﻣﺤــﻮر. I. در. DSM-IV. (. SCID-I. ) و
ﺧــﺮده.
مرکز تحقیقات علوم رفتاری – مقالات
bsrc.sbmu.ac.ir/?siteid=178&pageid=10055‎Cached
SimilarA Persian translation of the Stured Clinical Interview for Diagnostic and … روایی
نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای اختلال های محور Iدر DSMIV …
[PDF] Y-BOCS – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Reliability-and-Validity-of-the-Persian-Version-of-the-Yale-Brown-Obsessive-Compulsive-Scale-Y-BOCS.p…‎Cached18 مه 2010 … ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮔﻮاه، ﺑﻪ .ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ، اﻓﺰون ﺑﺮ. Y-
BOCS. ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑــﺮاي اﺧــﺘﻼل. ﻫــﺎي ﻣﺤــﻮر. I. در. DSM-IV.
[PDF] ﯽ ﮔﺪ ﺗﻨﯿ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس اﺟﺒﺎر ﺑﺎ اﺧ – انجمن ایرانی روانشناسی
www.iranapsy.ir/en/journal/download/category/32-paper656?…‎Cached
Similarاﺧﺘﻼل. ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ. (“. 2(PTSD. ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﻋﺼـﺐ. روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ.
ﺷﻮد ….. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻟ. ﻬـﺎي. ﻣﺤـﻮر. I. (. SCID-I. ) ﮐـﻪ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ.
ﮔﺬاري. اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي ﻋﻤﺪة ﻣﺤﻮر. I. ﺑﺮاﺳﺎس. DSM-IV. ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. رود. (. اﻧﺠﻤﻦ. رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ،.
2000. ).
ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های …
rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/422‎Cachedارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های زنان مبتلا به
اختلال اضطراب فراگیر. … سه نفر زن مبتلا به اختلال اضطراب فراگير از طریق
مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس معیارهای راهنمای
تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه گیری هدفمند در
سال 1390 از …
خواندنی های روان شناسی
nikkhou7.persianblog.ir/‎Cached
Similarگرچه این سیستم در مقایسه با سیستمهای قبلی بیشتر یک سیستم بالینی بود …
معیارهای تشخیصی صریح و توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته تسهیل شده بود. …. در
بیشتر موارد، روشی در DSM- IV برای محاسبه نمودن شدت اختلال ، بدین معنی که ……
این محور به توصیف مشکلات بلندمدّتی که براثر اختلالات محور 1 پیش می‌آید
می‌پردازد.
A بالینی Flashcards | Quizlet
https://quizlet.com/83293234/a-flash-cards/‎Cachedروایی و پایایی کدوم مصاحبه بیشتره. مصاحبه های ساختاریافته. DSMIV محور 5. GAF
مقیاس … علایم یا نشانه های اختلال برطرف شده ولی هنوز نیامند توجه بالینی است.
معرفی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون و ویژه گی های روان سنجی آن
siavoushan.com/…/268-introduction-to-clinical-multiaxial-inventory.html?…‎Cached
Similar8 فوریه 2015 … می توان گفت MCMI به طور اخص برای کمک به تشخیص اختلال های محور II طراحی شده
است. … با وجود حذف اختلال شخصیت خودناکام ساز و آزارگر از DSM-IV، در ….. میان
تشخیص گذاران بالینی که از روشهایی مانند مصاحبه های ساخت یافته و …
[DOC] بررسي ميزان توافق مصاحبه باليني با آزمون MMPI ( فرم كوتاه )
https://hms.gmu.ac.ir/browse.php?a_id=265&slc_lang…‎Cachedكليد واژه ها: مصاحبه باليني؛ آزمون MMPI (فرم كوتاه)؛ اختلالات شخصيت … دانست؛ با
وجود اين كه مصاحبه هاي ساخت يافته براي تشخيص اختلالهاي رواني با بررسي … «
درست، غلط يا نمي دانم» است كه با تشخيصهاي محور ها در DSM-IV-TR ارتباطاتي را
نشان …
[PDF] اﺧﺘﻼل ﻋﻤﺪه، اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در ﻓﻜﺮي ﻧﺸﺨ – مجله علمی – پژوهشی …
jsums.medsab.ac.ir/article_55_72571463e95549cbd9bc5c95f206d77d.pdf‎Cachedاﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻋﻤﺪه،. اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاس. -. اﺟﺒﺎر،. اﺧﺘﻼل. اﺿﻄﺮاب. ﻓﺮاﮔﻴﺮ. و. اﻓﺮاد. ﺑﻬﻨﺠﺎر. اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري. 1 ….
رواﻧﭙﺰﺷﻚ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮ. اي اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻣﺤﻮر. I. در. DSM-IV.
ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه‌های …
journals.tabrizu.ac.ir/article_4295.html‎Cachedسه نفر زن مبتلا به اختلال هیجانی اضطراب فراگیر همراه با یک اختلال هیجانی همایند
… و مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV برای محور
یک … نشانه های آسیب شناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دارای یک
اختلال …
اضطراب و اختلالات خوردن و کیفیت زندگی در بیماران … – عرصه پزشکی
arseyepezeshky.ir/electronic…/245-by-pass-esteress-num18.html‎Cached
Similarاین مطالعه با هدف مقایسه شدت و فراوانی میزان افسردگی، اضطراب و اختلالات خوردن …
برای کیفیت زندگی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-IV محور
یک … از جراحی چاقی در بهبود مولفه های فیزیکی کیفیت زندگی و اختلالات خوردن
موثر …
[PDF] مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ ب
hcjournal.arums.ac.ir/article-1-703-fa.pdf‎Cachedapplication. Structural clinical interview for DSM-IV-TR (SCID-I), Barkley Adult ….
آوري داده. ﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪ: ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ. اي اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎي ﻣﺤـﻮر. ﯾﮏ. 1.
کتاب های علمی روان شناسی – دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه
hshafiee.persianblog.ir/page/psychologicalbook‎Cached
Similarروانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام: الگوی
مصاحبه …. مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه
بالینی …
Effect of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on depression …
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums/article/view/2541/4302‎Cachedپژوهش های متعدد حاکی از اهمیت طرح‌واره‌های هیجانی در اختلال افسردگی اساسی است(10،
13 و …. مصاحبه باليني ساختاريافته براي اختلالات محورI در DSM_IV(SCID-I): يك …
میگنا – تغییر و تحولات صورت گرفته در DSM 5
www.migna.ir/vdcgyw9x.ak9zw4prra.html‎Cached
Similar9 نوامبر 2013 … جدول زمانی مصاحبه های دکتری آزاد اعلام شد/ آغاز مصاحبه از ۱۸ تیر …. معیارهای
تشخیصی صریح و توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته تسهیل شده بود. … نياز به
تجديد نظر در DSM- IV-TR از زمانی که DSM-I انتشار یافته این راهنما به طور …
تغییرات ایجاد شده بر روی تکنیک های بالینی، شیوع اختلالات و دیگر عوامل مهم …
[PDF] ترجمه و روان‌سنجی فهرست اختلالات شخصیتی برمبنای DSM-V
journal.muq.ac.ir/article-1-879-fa.pdf‎Cachedهای روانپزشکی وجود داشته باشند یا فرد را برای ابتال به. آنها مستعد …. تعیین
روایی. معیار. PID-5. با. استفاده. همزمان. از. مصاحبه. بالینی. و. پرسشنامه. پنج. عاملی
….. مطالعه، از مصاحبه. ساختاریافته بالینی برای اختالالت محور. II. در. DSM-IV. )
SCID-.
IRCT :: بررسی اثر بخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی در درمان …
www.irct.ir/fa/searchresult.php?keyword=رور…3…‎Cached… اساسی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-IV-TR یا همان SCID-I. 3.
… وجود هر گونه اختلال بارز دیگر در محور I و یا اختلال های شخصیت در محور II. 3.
[PDF] ﻢﯾ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼ اﺧﺘﻼل – اندیشه و رفتار در روان …
jtbcp.riau.ac.ir/article_1023_54f0b14462453074123a896657fd78d0.pdf‎Cachedاﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ …. ﻫﺎي. ﺧﻮد در
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ،. ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ . اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ …. ﺧﺮوج
ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ي. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت. ﻣﺤﻮر. Ι( …..
features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment
and …
[PDF] اﺧﺘﻼل ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎزي واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺪت ﺷﺒﯿﻪ اﺛ
journals.ihu.ac.ir/index.php/jmp/article/download/8156/2593‎Cachedاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ. اﺧﺘﻼل ﺿﺮﺑﻪ. رواﻧﯽ. ﻣﺰﻣﻦِ …. )6.
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ. DSM-IV-TR. ، اﺧـﺘﻼل. ﺿﺮﺑﻪ رواﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ. (. PTSD.
) داراي ….. ﻫﺎي ورود ﺑﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ. اﺧﺘﻼل ﻣﺤﻮر. (SCID) I.
[PDF] ساخت مدل پیش بینی کننده به منظور شناخت عوامل خطرزای پدیدآیی …
https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1840-fa.pdf‎Cacheddisorder due to TBI using a structured clinical interview based on the DSM-IV
diagnostic …. اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از. TBI. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ. ﭘﺎﻳﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. DSM-IV. ﺑﻪ … ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ]18-8[. ،. ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي. ﭘﺪﻳﺪآﻳﻲ
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ …. ﻫﻤﻜﺎران. (. 1996. ) 18. ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و. ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮﻛﺰ. ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ. ﺧﻔﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و.
ﺷﺪﻳﺪ. ﻣﺤﻮر. 1.
[DOC] دریافت مقاله
mehrcc.com/…/بررسی-اثربخشی-رویکرد-پذیرش-و-تعهدبر-کاهش-افسردگی-زنان-خانه-دار.docx‎Cached
Similarدر مقابل شکل های سنتی تر درمان شناختی رفتاری، در پذیرش و تعهد درمانی، مراجعین
را … مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلال های محور I در DSM-IV-TR.
[PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
journal.bums.ac.ir/article-1-1164-en.pdf‎Cachedﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻨﺎﺧﺖ. درﻣﺎﻧ. ﻲ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ. آﮔﺎﻫﻲ. ؛. رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ؛ﻲ. اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ….
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮ اﺳﺎس. DSM-IV. ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر. (I. Structured Clinical.
نتایج طرح‌های تحقیقاتی شبکه – شبکه تحقیقات سلامت روان
https://mhrn.net/page/84/نتایج-طرح‌های-تحقیقاتی-شبکه‎Cachedگروه‌های با شیوع بالاتر ابتلا به هرگونه اختلال روانپزشکی در طی 12 ماه گذشته …..
رشته های علوم پایه و پیراپزشکی در گرایش به الکل در بین دختران و پسران نقشی
…. بر پایه مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک در DSM-IV ( SCID-
I ) …
[PDF] اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋ
etiadpajohi.ir/article-1-282-fa.pdf‎Cachedاﺧﺘﻼل. ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎزﮔﺸ. ﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. ذﻫﻦ آﮔـﺎﻫﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از …. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ. اي. اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي ﻣﺤـﻮر ﻳـﻚ، ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ. اي اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻓﺮﺳـﺖ، ﻣﻜﺎوﻳـﻞ،. اﺳﭙﻴﺘﺰر. ، ﮔﻴﺒﺴﻮن و … 1. structured clinical interview for DSM-IV 2. First …
[PDF] اصل مقاله – فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی
clpsy.journals.pnu.ac.ir/pdf_3032_f52d4417c1aeeeaecdf5bfae315c26c9.html‎Cachedاثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال …..
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال. های محور. یک. 3. : مصاحبه مذکور یک ابزار
جامع و … DSM-IV. طراحی. شده است و برای مقاصد. بالینی و پژوهشی مورداستفاده قرار
می.
روانشناسی و مشاوره – تغییرات اعمال شده در DSM 5
mir-samiee.blogfa.com/post/63‎CachedDSM راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی است که توسط متخصصان بالینی به …
بینی کرده و تغییرات پژوهش محور اختلالات روانی مختلف به میزان های متفاوتی روی
می دهند … بخشی ملاک های تشخیصی واضح و ایجاد مصاحبه های نیمه ساخت یافته تسهیل
شد. … نشانه های برخی بیمارانی که در DSM-IV،اختلال رشدی فراگیر که در جای دیگر …
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال افسردگی بر اساس dsm
resultfa.ir/…/مصاحبه-بالینی-ساختار-یافته-برای-اختلال-افسردگی-بر-اساس-dsm-/
مصاحبه بالینی ساختار نمرات افسردگی بر اساس برای اختلالات محور i dsm . نرم
افزار … های مصاحبه های ساختار یافته تر بالینی ساختار یافته برای بر اساس dsm
iv .
[PDF] The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Weight …
www.khuisf.ac.ir/prof/images/…files/اکت%20وچاقی[8071907].PDF‎Cachedﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻛـﺎﻫﺶ وزن. دارد. )7( . از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ ….
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻮد . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل. ﻫﺎي ﻣﺤﻮر. I. در. DSM-IV. (SCID-I).
اسلاید های اصول مصاحبه، کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای …
navidbrand.ir/?p=47141‎Cached22 فوریه 2017 … اسلاید های اصول مصاحبه برگرفته از سه فصل اول کتاب اوتمر ها. به همراه کتابچه
مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM-IV …
[PDF] اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﻧ – مجله اصول بهداشت روانی
jfmh.mums.ac.ir/article_1774_bbd13239681a668d5baa806b1385c2d6.pdf‎Cachedﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی. PTSD. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. PTSD. و. ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺤﺚ. : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی …. 20(. و ﻣﻘﯿﺎس ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎی. ﻣﺤﻮر. I.
در. DSM-IV. 1. ) 21 (. ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ … Structured Clinical Interview For DSM-IV Axis 1
.
[PDF] در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺧﺘﻼل درﻣﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮ – انجمن روانپزشکی …
www.iacap.ir/Education%20contents/1st.Congress.pdf‎Similarاﺧﺘﻼل. ADHD. در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن. ﺟﻮاد ﻋﻼﻗﺒﻨﺪراد. /. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان. اﺧﺘﻼل ….
DSM-IV. ﺑﺎ. واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐـﺎن و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗـﺮ ﮐـﻪ. ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ اول
ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف، ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از … ﺒﺎﻃﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ. /. دﮐﺘﺮای روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. زﻣﯿﻨﻪ. : در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺐ ادراری و ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎری
اﯾﺒﺮگ.
اسلاید های اصول مصاحبه، کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای …
elmi99.blogsky.com/1395/07/05/post-48774/‎Cachedاسلاید های اصول مصاحبه برگرفته از سه فصل اول کتاب اوتمر ها. به همراه کتابچه
مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در DSM-IV (SCID-I )، همینطور
می …
dsm-4 VS dsm-5 – صفحه 2 – انجمن گفتگوی علوم پزشکی
forum.oloompezeshki.com/thread15892-2.html‎Cached
SimilarThe symptoms of some patients diagnosed with DSM-IV pervasive …. گرچه این
سیستم در مقایسه با سیستم¬های قبلی بیشتر یک سیستم بالینی بود ولی …
تشخیصی صریح و توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته تسهیل شده بود. ….. و) معیارهای
بالینی برای هرگونه اختلال سایکوتیک DSM-5 هرگز مشاهده نشده باشد.
تغییر و تحولات صورت گرفته در DSM 5 – یک‌فراکاو
1farakav.com/2013/07/16/dsm-5/‎Cached
Similarجولای 16, 2013 اختلالات روانشناسی, شیوه های درمانی, کتاب ها و مقالات روانشناسی
ثبت … دكتر فرهاد طارميان، روانشناس باليني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي زنجان
… و اعتبار معیارهای تشخیصی صریح و توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته تسهیل شده
بود. …. در بیشتر موارد، روشی در DSM- IV برای محاسبه نمودن شدت اختلال ، بدین معنی

رفتاری مذهب محور – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
www.virascience.com/search/?q=رفتاری%20مذهب%20محور&page=9
… ی مصاحبه ی اختلال های اضطرابی برای DSM-IV و بودن تحت درمان روان شناختی یا …
یافته تشخیصی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور I …
کتابهای پیشنهادی برای مهارتهای مشاوره مصاحبه بالین – روان شناسی عمومی
psychologyinfo.blogfa.com/cat-9.aspx‎Cached
Similarü اصول روانشناسی بالینی و مشاوره پدیدآورنده: مهسا عینی، تهمینه بیگلریناشر: سخن
… ü مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه بالینی …
[PDF] Comparison of patterns of substance abuse disorders in urban and …
https://zjrms.ir/article-1-1000-en.pdf‎Cachedي اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ … ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘ. ﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ. ي … ﻫــﺎي ﻣﺤــﻮر. I. ﺑــﺮ اﺳــﺎس. DSM-IV. ، ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ و. آﻣﻮزش دﻳﺪه. اﺟﺮا ﻣﻲ.
ﺷﻮد. و ….. questionnaire and Structured Clinical Interview (SCID) for DSM-IV.
فصل دوم پایان نامه با موضوع اضطراب اجتماعی
mabani.baranpptgo.ir/post/matlab241.html‎Cached16 مه 2017 … 2-1-2- ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی … (APA,1994) DSM-IV اصطلاح
اختلال اضطراب اجتماعی را معرفی کرد و تشخیص را …. به عنوان مثال روچا، ورکارو،
یوچوآ و لیماکاستا[36] (2005) مصاحبه های بالینی کامپیوتری شده ای را ….. «روایی
نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال های محور یک.
[PDF] اعتبار سنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای …
ijpn.ir/article-1-611-fa.pdf‎Cachedاین اختالل آزمون های مختلفی تهیه شده که پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ
کوتاه ترین پرسشنامه برای سنجش سریع این ….. مصاحبه بالینی ساختار یافته
مخصوص اختالل های محور … استفاده از مالک های تشخیصی DSM-IV و همچنین کندو کاو.
[PDF] مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
yafte.lums.ac.ir/article-1-713-fa.pdf‎Cachedاي ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺎزه. اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎ. ﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺴﺰاﯾﯽ. دارد .. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي …. ﻣﺤﻮر.
ﯾﮏ. در. DSM-IV. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي. اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر. I. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. اي اﻧﻌﻄﺎف.
پژوهشی درباره توافق دستیاران روانپزشکان در زمینه تشخیص گذاری …
hotel-yab.ir/?t=1099&e=4745768&ref=gmhotel2
پیش زمینه و هدف: نظام DSM-IV برای طبقه بندی بیماری های روانپزشکی، امروزه به طور
وسیعی مورد … یا نیمه ساختاریافته صورت گرفته که متناسب با کار معمول بالینی
نیست. … زمینه تشخیص گذاری های محور I روانپزشکی برپايه DSM-IV با هستفاده از
مصاحبه های … نتایج میزان توافق دستیاران در زمینه تشخیص گذاری اختلالات محور I …
ارزیابی در حیطه روان – کاردرمانی89 علوم پزشکی اهواز
ot89ahvaz.blogfa.com/post-133.aspx‎Cached
Similarاین محور به توصیف نشانه‌های بالینی که باعث اختلال و آسیب عمده می‌شوند می‌پردازد. …
با وجودی که DSM-IV ابزار مهمی است امّا ذکر این نکته اهمیت دارد که تنها آن‌هایی که آموزش
… تاریخچه: شکایت فعلی- تارخچه بیماری فعلی – بیماری های قبلی – تارخچه …
مصاحبه. مکالمه ای برای برقراری ارتباط اولیه و وارد شدن به دنیای بیمار. ارزیابی
رسمی …
[PDF] Lightning PDF Trial
aminrc.ir/fa/images/pdf/jornal4/4z.pdf‎Cachedﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ … structured clinical interview,2- meta-cognition … ﻫﺎي اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑ …
در اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاﺳﯽ. -. ﺟﺒﺮي، داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﻓﺮاﻃﯽ …
[PDF] بررسی فراوانی اختلالات محور 1 درسربازان فراری ارجاع شده به …
journals.ajaums.ac.ir/article-1-22-fa.pdf‎Cachedبررسی فراوانی اختالالت محور 1 د رسربازان فراری ارجاع شد ه به بیمارستان 506. 2، د
کتر محمد …. د ر این د و گروه مورد مصاحبه بالینی ومعاینه روانی قرار گرفتند . به.
استفاد ه گرد ید . DSM-IV-TRمنظور تشخیص بیماریها از مالک های. همچنین اطالعات د ….
تشخیصي از 11 هزار نفر بااستفاد ه از ارزیابي نیمه ساختار یافته. انجام شد ، مشخص
شد …
[PDF] تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نگرانی آسیب …
ijrn.ir/article-1-167-fa.pdf‎Cachedﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ. دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﺜﺎل، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ ….
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. DSM-IV. ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮاع. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻻت. ﻣﺤﻮر اول …
مقاله تحلیل عاملی تأییدی علائم اختلال شخصیت مرزی بر اساس دو …
www.scipers.com/ePaper-View-6176161=مقاله-تحلیل-عاملی-تأییدی-علائم-اختلال.html‎Cached30 دسامبر 2011 … … مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال DSM-IV محور دوم و مصاحبه … های مطالعات
قبلی با انجام یک CFA با معیارهای DSM-IV BPD و اطلاعات به …
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه هاي افسردگی و …
www.academia.edu/…/اثربخشی_کاهش_استرس_مبتنی_بر_ذهن_آگاهی_بر_نشانه_هاي_افسردگی_و_طرحواره_هاي_هیجانی_زنان_مبتلا_به_اختلال…‎Cachedاثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه هاي افسردگی و طرحواره هاي
هیجانی ….. 10 ، ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس DSM-IV دارد وﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ … 10 ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﺰاده ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر I در …
[PDF] ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح واره ﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـ – دانشگاه شاهد
cpap.shahed.ac.ir/article-1-702-fa.pdf‎Cachedﻫـﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠﻮن. (. MCMI-III. ) ، ﻃﺮح واره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر.
اوﻟﻴﻪ ﻳﺎﻧﮓ. -. ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه … ﻫـﺎ. : اﺧـﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼـﻴﺖ دﺳـﺘﻪ ب، ﻃـﺮح واره. ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ، ﺳـﺒﻚ. ﻫـﺎي.
ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوري. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. و ﺷﺨﺼﻴﺖ …. ﺗـﺮ و ﺑﺴـﻴﺎري از اﺧـﺘﻼﻻت ﻣـﺰﻣﻦ. ﻣﺤﻮر. I. ﻗﺮا. ر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
. اﻳﺸﺎن. ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﻃـﺮح واره. ﻫـﺎي. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در اﻓﺮاد …… ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. 1. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ.
اختلال بيان نوشتاري – اختلال یادگیری
ldfb.ir/Page/3/اختلال_بيان_نوشتاري‎Cached
Similarاختلال نوشتن بر مبناي DSM-IV-TR عبارت است از مهارت‌هاي نوشتن پايين تر از حد …
از برنامه‌هاي ساختاريافته دستخط، روزانه و به طور مداوم به مدت کوتاهي استفاده شود؛ …..
(نظير اختلال‌هاي عصب شناختي) يا نارسايي حسي وجود داشته باشد، آن را روي محور III ….
مصاحبه و مشاهده باليني کودک: چون کودکان ممکن است قادر يا مايل به ابراز افکار و …

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات