× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی, توماس ال ساعتی,اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی,روش حداقل مربعات ,ماتریس مقایسه زوجی دسته بندی فایل :  مدیریت فرایند تحلیل سلسله مراتبی که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد دسته بندی […]

The post فرایند تحلیل سلسله مراتبی appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

فرایند تحلیل سلسله مراتبی


http://mer30web.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%db%8c/

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرایند_تحلیل_سلسله‌مراتبی‎Cached
Similarفرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. واژه AHP مخفف
عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند واکاوی سلسله مراتبی است.
انتخاب سنجه‌ها یا criterions بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه‌های
شناسایی شده نامزدها ارزیابی می‌شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه alternative یا
candidates …
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی | AHP by دکتر سید حسن قدسی‌پور
https://www.goodreads.com/book/show/32947990-ahp‎Cached Rating: 4 – 4 votes
3 دسامبر 2016 … فرآیند تحلیل سلسله مراتبی | AHP has 4 ratings and 1 review. Komeil said: خیلی
اوقات حتی در زندگی فردی پیش می‌آید که بین انتخاب چند گزینه با وجود چند معیا…
[PDF] ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ
www.sabairib.ir/dl/article/AHP5.pdf‎Cachedﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ. (AHP1(. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ از اﻧﺘﺨـﺎب. ﻳﻚ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و … در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿـﺮرﻫﺎي. ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ رو ﺑﻪ روﺳﺖ . ﻣـﺜﻼ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﻚ. ﺧﻮدروي زﻳﺒﺎ اﮔﺮ …
دانلود رایگان پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – LinkedIn
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-پاورپوینت-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp-کالج-پروژه‎Cached26 جولای 2017 … چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ” بدین
شرح است: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process. AHP یک
روش ساده محاسباتی بر پایه عملیات اصلی روی ماتریس می باشد که با ایجاد سلسله
مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس های تطبیقی در سطوح …
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP – SlideShare
https://www.slideshare.net/AhadRabbanidoost/ahp-51233756‎Cached
Similar3 آگوست 2015 … مراتبی سلسله تحلیل فرایند اصول اصل 1. معکوسی شرط (
Reciprocal Condition) اصل 2. همگنی (Homogeneity) اصل 3. وابستگی (
Dependency) اصل 4. انتظارات (Expectation); 5. معکوسی شرط عنصر
اگرترجیح A عنصر بر B برابر n عنصر ترجیح باشد B عنصر بر A
برابر n/1 بود خواهد .
معرفی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی – روستا شهر
www.rostashahr.ir/…/222-معرفی-روش-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی.html‎Cached
Similar1-1- معرفی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی[1](AHP). اين روش ارزيابي براي اولين
بار توسط توماس ال ساعتي در سال 1980 مطرح گرديد. اين روش بر اساس مقايسه زوجي
بنا نهاده شده است و امکان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران و برنامهريزان ميدهد (
قدسي پور،1381). روش ارزيابي چند معياره AHP با در نظر گرفتن اثر همزمان کليه …
SID.ir | كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=30480‎Cached
Similarفرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) روشي است منعطف، قوي و ساده كه براي تصميم
گيري در شرايطي كه معيارهاي تصميم گيري متضاد انتخاب بين گزينه ها را با مشكل
مواجه مي سازد، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش ارزيابي چند معياري، ابتدا در سال
1980 به وسيله توماس ال ساعتي پيشنهاد گرديد و تاكنون كاربردهاي متعددي در علوم
مختلف …
آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در تصمیم گیری چند شاخصه …
https://faradars.org/…/fvml9408c-analytic-hierarchy-process-ahp-in-multi-attribute-decision-making‎Cachedدانلود رایگان آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در تصمیم گیری چند شاخصه
بصورت گام به گام و تخصصی.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار Expert Choice – آپارات

► 3:25https://www.aparat.com/v/a3wve/فرآیند_تحلیل_سلسله_مراتبی_AHP_و_نرم_افزار_Expert_Choice
3 Aug 2017 – 3 min
آماریار در این ویدئوی آموزشی ابتدا به معرفی روش فرایند سلسله مراتبی(AHP) و در ادامه به تشریح نرم افزار(Expert Chioce) ورژن 11 خواهیم پرداخت. برای مشاه.
[PDF] مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان‌یابی …
ijhe.tums.ac.ir/article-1-5233-fa.pdf‎Cached
Similarيافته هاي اين بررسی مبين اين واقعيت است که هر دو روش فرآيند تحليل سلسله
مراتبی. و تاپسيس در اولويت بندي گزينه هاي دفن، روش هاي مناسبی هستند. : به دليل
اينکه در فرآيند تحليل سلسله مراتبی، وزن دهی به گزينه ها با مقايسه زوجی گزينه ها
نسبت به هدف صورت مي گيرد و همچنيننتيجه گيري. گزينه ها نسبت به تک تک
معيارها مورد …
[PDF] کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی …
jamlu.liau.ac.ir/article-1-408-fa.pdf‎Cached
Similarﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (. AHP. ) در رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎذﺑﻪ. ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ دﻟﺒﺮی. *. 1. ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داودی. 2. -1. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. ،. واﺣﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ،. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی. ،. ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ،. اﯾﺮان . -2. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،. واﺣﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ، ﮔﺮوه. رﯾﺎﺿﯿﺎت،. ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ،. اﯾﺮان
. رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 5 : دی. 1390. ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 1 : ﺧﺮداد. 1391. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش …
[PDF] کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارائه سناریوهای مختلف حفاظت …
https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-313-fa.pdf‎Cachedاﻧﺘﺨ. ﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺣﻮزه. ﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (.
AHP. ) ، ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ. ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼ. ﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ.
اﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ. AHP. در. ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ
. 1:.
آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – مرجع نمایه سازی و اطلاع …
www.conference.ac/آموزش-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cachedفرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و
معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و
کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم
گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب …
مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده ها(DEA) و فرایند تحلیل سلسله …
jims.atu.ac.ir/article_4427.html‎Cachedتصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فرایند
تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها از معروف ترین فنون تصمیم گیری می
باشند که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این تحقیق، مقایسه روش های تحلیل
پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سنجش توان آنها در قیاس با یکدیگر …
رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
jmsd.atu.ac.ir/article_4701.html‎Cached23 سپتامبر 2016 … فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از تکنیک های معتبر و قوی تصمیم گیری
چند معیاره می باشد. در این مقاله رویکرد ریاضی به AHP مورد بحث قرار می گیرد. در
سال 1997 یک محقق بنام جاناتان بارزیلای مدل AHP را فاقد چارچوب صحیح ریاضی
برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری دانست. در این مقاله …
آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (آموزش AHP)- به سایت …

► 0:21https://www.youtube.com/watch?v=CuHMxaMJukk
1 Nov 2016 – 21 sec – Uploaded by تیم مشاوره مدیریت
آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- آموزش روش AHP – آموزش روش ویکور – آموزش روش Vikor – پرسشنامه روش ویکور …
ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله …
https://jfr.ut.ac.ir/article_13230_1323.html‎Cachedارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP).
مقاله 2، دوره 4، شماره 2 – شماره پیاپی 946، بهار 1378 XML اصل مقاله (321 K). نویسنده
. فرشاد هیبتی. چکیده. شرکت های سرمایه گذاری مادر نقش چشمگیری در بازار سرمایه
ایفاء می نمایند. ارزیابی اینگونه نهادهای مالی مستلزم شناسایی عوامل متعددی می باشد …
آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP – آریا مدیر
www.ariamodir.com/تحلیل-داده/تصمیم-گیری…/254-آموزش-AHP‎Cached
Similarآموزش روش تحلیل سلسله مراتبی AHP. فرایند تحلیل سلسسله مراتبی (AHP) یکی
از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس. ال.
ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری
با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو است می تواند استفاده گردد. معیارهای

تحلیل سلسله مراتبی AHP – پارس مدیر
https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php‎Cached
Similarآموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP با ارائه مدل مفهومی.
مقالات ISI فرآیند تحلیل سلسله مراتبی : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه …
isiarticles.com/topic/151‎Cached
Similarفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم
گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل
مواجه می سازد، مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال
1980 به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم …
کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای …
jpbud.ir/browse.php?a_id=226&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarاین تحقیق، در صدد است تا با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به
بررسی معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. روش تحقیق
دراین پژوهش توصیفی – پیمایشی از شاخه میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را،
کارشناسان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل داده‌اند، و برای انجام این پژوهش، از مدل …
سازماندهی مشارکت در زنجیره تأمین به وسیله فرآیند تحلیل سلسله …
isiarticles.com/article/6316‎Cached
Similarمقاله ISI انگلیسی شماره 6316 – ترجمه شده – موضوع : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی –
10 صفحه – سال انتشار : 2013 – منبع : الزویر ساینس دایرکت.
برگزاری كارگاه آموزشی” آشنایی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP …
imam.itvhe.ac.ir/DesktopModules/…/NewsView.aspx?…‎Cached25 ا کتبر 2017 … برگزاری کارگاه آموزشی” آشنایی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP وفرایند
تحلیل شبکه ANP و کاربرد آن در بخش کشاورزی”. کارگاه آموزشی” آشنایی با فرایند
تحلیل سلسله مراتبی AHP وفرایند تحلیل شبکه ANP و کاربرد آن در بخش
کشاورزی” روز دو شنبه 1 آبانماه 1396 در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) …
نیلو پیپرز | دانلود (پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP)
niloo.ahmdpaperez.ir/?p=6116‎Cached19 دسامبر 2017 … دانلود (پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP) on نیلو پیپرز | ما بهترین
محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به
صفحه…
مقایسه کارایی بیمه‌ اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل …
journals.isu.ac.ir/article_1436.html‎Cachedدر این تحقیق، کارایی و عملکرد شرکت‌های تکافل و بیمه رایج با شاخص‌های معین و با
بهره‌برداری از روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق
حاکی از کارایی نسبی تکافل در مقابل بیمه متعارف است. بدیهی است عرضه محصولات
تکافل در کنار محصولات بیمه رایج در کشور ما به رشد میزان نفوذ بیمه در کشور و …
معادل انگلیسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی
barsadic.com/W?fid=3458‎Cachedبرنامه ریزی سلسله مراتبی. hierarchy planning. جایگشت سلسله مراتبی.
Hierarchy Permutation. فرایند تحلیل شبکه ای. Analytical Network process.
فرایند تخلیه. evacuation procedure. فرایند تصمیم گیری مارکوف. Markov
Decision Process. فرایند رانشی. push process. فرایند کششی. pull process.
فرایند مونتاژ. assembly …
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان: کاربرد …
https://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=1791&sid=1&slc…‎Cached
Similarپژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی(AHP) در سال 1390 به انجام رسید. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی
تحلیلی، تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در مقطع …
AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پیشگفتار یکی از کارآمد ترین …
slideplayer.com/slide/12839725/‎Cached2 پیشگفتار یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله
مراتبی ( Analytical Hierarchy process-AHP ) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی
در 1980 مطرح شد. که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای
مختلف را به مدیران می دهد. یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند …
مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی …
iaeej.ir/article_13961.html‎Cached
Similarبر همین مبنا، پژوهشی با هدف اولویت‌ بندی مؤلفه‌ها و زیرمعیارهای اصلی شاخص فقر
آبی کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (ANP) و مقایسه آن با فرایند
تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهرستان دزفول انجام گرفت. برای این منظور، نمونه‌ای
هدفمند شامل پنج نفر از کارشناسان مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی که دارای
صلاحیت علمی …
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری …
jwfst.gau.ac.ir/article_3462.html‎Cachedدرجه اهمیت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها پس از اخذ آرای کارشناسان با بکارگیری فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ
اندازه گیری شد. به منظور سنجش روایی نیز باتوجه به این که متغیرهای پژوهش ازچند
بعد (مؤلفه) تشکیل شده‌اند، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده‌است.یافته
ها: نتایج …
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر …
ajcoop.mcls.gov.ir/article_46624.html‎Cachedهدف این مطالعه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی و سپس رتبه
بندی تعاونی ها بر اساس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در
در استان لرستان بود. جامعه آماری در این پژوهش، 110 مورد از تعاونی های روستایی استان
لرستان بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک …
[PDF] روشی برای بهبود ناسازگاری فرایند تحلیل سلسله مراتبی – دانشگاه شاهد
cs.shahed.ac.ir/article-1-310-fa.pdf‎Cached
Similarاوﻟﻮﻳﺖ. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روش ﺳﺎده اي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري و اﺻـﻼح آن در ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ
ارا. ﺋ. ﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮ. ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري،. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ،
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت. زوﺟﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دوم در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠـﻮم. ﭘﺎﻳـﻪ داﻧﺸـ. ﺎهﮕ. ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه. ا
. ﺳﺖ . Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 17:14 IRST on Monday January 1st
2018 …
دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP -کامل و جامع
pkasuwebz.ir/post/matlab865.html‎Cachedبا آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پاورپوینت فرایند
تحلیل سلسله مراتبی AHP)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پاورپوینت فرایند
تحلیل سلسله مراتبی AHP- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با
کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در 81
اسلاید …
آموزش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – پایگاه تخصصی تحلیل آماری و …
www.tahlil-amari.com/1225/آموزش-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cached
Similarدر علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت‌بندي
راهكارها مطرح است، چند سالي است كه روشهاي تصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «
MADM» جاي خود را باز كرده‌اند. از اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از
ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل سلسله
مراتبي …
سنتو | برترین پکیج پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP …
cenetuarticle.ir/nab/برترین-پکیج-پاورپوینت-فرایند-تحلیل-سل/‎Cached21 دسامبر 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{پاورپوینت فرایند
تحلیل سلسله مراتبی AHP}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه

(CDS) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی … – فضای جغرافیایی
geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-807-fa.html‎Cachedهدف این تحقیق اولویت بندی استراتژی توسعه‌ی شهری با استفاده از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی (AHP) است. ابتدا استراتژی‌های توسعه کلان‌شهر اصفهان در 6
استراتژی اصلی «ساماندهی کالبدی و فرم فضایی»، «پویایی اقتصاد شهری»، «
زیست پذیری اجتماعی»، «دسترسی پایدار»، «ارتقای کیفیت محیط زیست» و «
حکمروایی خوب» و …
کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی دررتبه‌بندی شاخص‌های موثر …
ijwpr.areeo.ac.ir/article_102892.html‎Cachedاز دﻻﻳل ﻣﻬﻢ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺷﺮکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی آن‌ها در قیاس با
رقبا اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، لذا هدف از این مطالعه تعیین و رتبه‌بندی شاخص‌های موثر بر
رقابت‌پذیری صنعت مبلمان چوبی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
می‌باشد. برای این منظور با مطالعات و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته و مصاحبه با
تعدادی از …
توسعه مدل ارزیابی آب مجازی شبکه‌های آبیاری با استفاده از فرایند …
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/2470‎Cachedبا توجه به ارتباط حجم آب مجازی و میزان بهره وری آب شبکه های آبیاری به نظر می رسد
شاخص آب مجازی شبکه های آبیاری بتواند به عنوان ابزار مناسبی در ارزیابی عملکرد
بهره برداری و بهره وری آب این سامانه ها مطرح باشد. این تحقیق با هدف توسعه مدل
ارزیابی آب مجازی ۱۴ شبکه آبیاری مدرن ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله
مراتبی …
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی عصبی در ورزش بر …
shefayekhatam.ir/article-1-1398-fa.html‎Cachedمقدمه: هدف از این مطالعه شناسایی و الویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی عصبی
در ورزش‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود. مواد و روش‌ها: جوامع و
نمونه‌های آماری در بخش کیفی شامل 9 پزشک از متخصصین مغز و اعصاب و علوم اعصاب و
8 بازاریاب و صاحب نظر در زمینه بازاریابی و بازاریابی عصبی بودند. بدین منظور، …
مقاله کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی درارزیابی و اولویت بندی …
https://www.tpbin.com/article/61109‎Cachedبدین منظور پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهای مختلف تصفیه خانه خطرات و عوامل
بالقوه آسیب رسان شناسایی و با روش تحلیل سلسله مرابتی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند. در این فرآیند، پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی ماتریس مقایسات
زوجی برای معیارها وزیر معیارها تشکیل شد و جهت تعیین وزن نهایی هر یک از معیارها و
زیر …
وریف | خرید آنلاین پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
verifofilerz.ir/proje/449‎Cached16 دسامبر 2017 … خرید آنلاین پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP on وریف | امیدواریم از
خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبا سلام حضور مشتریان
گرامی.شما…
ارزیابی روش های تولید برنج در استان گیلان با استفاده از فرآیند …
cr.guilan.ac.ir/article_1602.html‎Cachedجهت بررسی و انتخاب بهترین روش تولید برنج در استان گیلان، از بین روشهای
سنتی، نیمه مکانیزه و مکانیزه از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد.
بدین منظور از دادههای به‌دست آمده از 25 کارشناس بخش کشاورزی و 18 کشاورز پیشرو
استان گیلان در سال زراعی 1391 استفاده شد. در این روش ارزیابی، پنج معیار اصلی در
نظر …
ارائه یک مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و برنامه …
lis.aqr-libjournal.ir/article_42409.html‎Cachedیکی از کارآمدترین این تکنیکها «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» (AHP) است که به
علت ماهیت ساده و در عین حال جامع آن، مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور، از یک
مدل ریاضی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برنامه‌ریزی صفر و یک
جهت تعیین مجموعه‌ای از نشریات علمی ISI برای اشتراک سالیانه استفاده می‌شود.
مکان یابی دفن زباله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP …
he.srbiau.ac.ir/article_6194_731.html‎Cached
Similarمکان یابی دفن زباله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با تاکید بر
مطالعات زیست محیطی. ( مطالعه موردی : دفن زباله های شهرک صنعتی سمنان ). چکیده.
معیارها و پارامترهای متعددی در انتخاب محل مناسب دفن زباله دخیل می باشند که هر کدام
به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت هایی را در انتخاب ایجاد می کنند .
[PDF] گیری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – موسسه خدمات مالی و …
atashani.ir/…/تصمیم-گیری-به-روش-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-AHPبه-منظور.pdf‎Cached
Similarتصمیم گیری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. (AHP). به منظور. تهیه وزن
تکنیک های حسابداری مدیریت. مسعود امیرآتشانی. 1،. مجتبی مشدئی. 2. *1. ،. علی
اصغر محمود زاده. 3. -1. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،. دانشگاه آزاد. اسالمی واحد.
شاهرود. ، مدیر امور مالی شرکت توسعه صنایع. پاالیش نفت. -2. استادیار حسابداری. ،
دانشگاه …
ارزیابی روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه …
jopg.iaularestan.ac.ir/article_526123_111784.html‎Cached
Similarایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است . پراکنش
نامناسب بارندگی و تبخیر زیاد از خصوصیات اصلی این مناطق است بیشتر آب ناشی
از بارندگی از طریق تبخیر از دسترس ساکنان آن ها خارج می شود.در منطقه مورد مطالعه هم
علاوه بر این موارد انتقال آب از رودخانه های واقع در منطقه و تشدید این امر در سالهای اخیر و

ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله …
journals.scu.ac.ir/article_10733.html‎Cachedاین مطالعه به منظور بررسی تناسب اراضی منطقه زرینشهر و مبارکه واقع در غرب
اصفهان به روش تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای کاربریهای مهم
منطقه انجام گرفت. برای انجام ارزیابی، ابتدا ساختار سلسله مراتبی متشکل از هدف،
معیار، زیرمعیار و گزینه ایجاد شد. هدف، تعیین اولویت کاربری در هر واحد اراضی (32
واحد)، معیارها …
دریافت فایل بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – پرداخت و دانلود آنی
mfile.shivaoptycer.ir/post/matlab602.html‎Cached15 دسامبر 2017 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات
کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.یک نسخه از …
فرایند تحلیل سلسله مراتبی – ایزو کارت
www.iso-co.ir/articles/view/id:900/a:AHP‎Cached
Similarفرایند تحلیل سلسله مراتبی. پیشگفتار. یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم
گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین
بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده
شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد . انواع حالت های تصمیم گیری.
کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی مراکز …
gep.ui.ac.ir/article_18694_0.html
از آنجایی که تعیین توان هر عرصه از سرزمین برای کاربری های مختلف دارای شرایط
مبهم و نادقیق است، با به کارگیری منطق فازی به عنوان منطق مدل سازی ریاضی
فرایندهای مبهم می توان بستری را برای مدل سازی عدم اطمینانِ مطرح شده در تعیین توان
اکولوژیکی فراهم ساخت. هدف از این تحقیق ترکیب فنون آماری، ریاضی و تصمیم
گیری چند …
[PDF] ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ AHP
accounting1.persiangig.com/document/AHP_book.pdf‎Cached23 نوامبر 2009 … AHP-UM01 www.behin-gostar.com. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. ﭼﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻩ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ.
AHP. ٠٢. /. ٠٩. /. ١٣٨٨. آﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮ
ﮔﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ٢. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ. ﻳﺎ. AHP. ﻳﻜﻲ از. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي. ﻣﺪﻳﺮان ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮدن ﻳﻚ. ﮔﺰﻳﻨﻪ. از ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ. ﻳﻦ. ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر. ﻳﻫﺎ.
رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از …
jfm.alzahra.ac.ir/article_2979.html‎Cachedبه این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه‌های سنجش کارآمدی، سلامت و
ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری،
نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند
تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان

[PDF] (AHP) ﭘﺮوژه ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺟﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠ
nigc-grdb.ir/showImageContent.aspx?id=3602‎Cached
Similarارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت. اﺟﺮای. ﭘﺮوژه ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (AHP). ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮوزی.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ . ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎرس
shahroozi@farsberc.ir. واژه ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب. ،. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن. ،. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی. ،.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ …
ترکیب روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی …
modelling.journals.semnan.ac.ir/article_2446_0.html‎Cachedهمچنین یک روش ترکیبی، با تلفیق تکنیکهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (
AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) فازی به منظور ارزیابی تامین-کنندگان در این
صنعت پیشنهاد شده است. هر یک از این دو روش دارای مزایا و معایبی هستند. سعی شده
است نحوه تلفیق این دو روش به گونه ای باشد که بتوان از مزایای هر دو روش استفاده
نمود.
آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP | پایگاه امین آرتیکل
aminarticle.com/آموزش-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cached
Similarآموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. روش AHP توسط فردی به نام ساعتی Saaty
در سال 1980 ارائه گردید. این روش یکی از جامع ترین مدل MADM به شمار می رود. از
مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان فرموله کردن مساله بصورت
ساختار سلسله مراتبی چند سطحی را فراهم می کند. تطابق بالای این روش را با ذهن افراد
نشان داده …
کتاب فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP اثر حسن قدسي پور – دیجی کالا
https://www.digikala.com/…/کتاب-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp-اثر-حسن-قدسی-پور‎Cachedخرید اینترنتی کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اثر حسن قدسی پور و
قیمت انواع کتاب چاپی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر از فروشگاه آنلاین
دیجی کالا. جدیدترین مدل های کتاب چاپی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر با
بهترین قیمت در دیجی کالا.
طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله …
sjce.journals.sharif.edu/article_1417.html‎Cachedاین پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی فازی (FAHP) باهدف کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن سه شاخص
قابلیت اطمینان شامل شاخص انعطاف‌پذیری (In)، مجموع هدهای مازاد گرهی (It) و حداقل هد مازاد
در گره‌ها (Im)، روش جدیدی را برای انتخاب طراحی بهینه با مقایسه‌ی الگوریتم‌های مختلف

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – انتشارات دانشگاه صنعتی …
publication.aut.ac.ir/fa/book/show/1037‎Cachedاز آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر بسزایی در زندگی شخصی و
اجتماعی انسان ها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این
زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. یکی از کارآمدترین این تکنیک ها فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی است که برای اولین بار توسط “توماس ال ساعتی” در سال …
کارگاه عملی مکانیابی در GIS با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?…FULL…
عنوان و نام پديدآور, : کارگاه عملی مکانیابی در GIS با استفاده از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی (AHP). مشخصات نشر, : تهران : سخنوران، ۱۳۹۴. . مشخصات ظاهری,
: ۸۷ ص. . شابک, : : 978-600-383-230-5 . وضعیت فهرست نویسی, : فیپای
مختصر. يادداشت, : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل
دسترسی است.
[PDF] به‌کارگیری روش دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP …
https://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-577-fa.pdf‎Cachedیری روش دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی … / غلامی و همکاران. 58 jweb.
iauahvaz.org. Binelli et al2007 ,. .(. نتیجه مستقیم این آشفتگی. ها، کاهش وسعت و
سلامتی مانگروها،. کاهش تنوع زیستی،. تشدید گرمایش جهانی و. سایر. تغییرات
اقلیمی. و. نیز نابودی بخش عمده. ای از منابع. موردن. یاز. جوامع انسانی. است. )
Kristensen et al.
[PDF] تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره‌ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله …
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-2876-fa.pdf‎Cached
Similarﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺭﻣﺰﻱ. ۱*. ﻋﺒﺎﺱ ﺧﺎﺷﻌﻲ ﺳﻴﻮﮐﻲ. ۱
. ﻭ. ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺪﻱ. ۱. /۲۴: ﺎﻓﺖﻳﺦ ﺩﺭﻳﺗﺎﺭ(. 5. )۲۱/۱۲/۱۳۹۲ :ﺮﺵﻳﺦ ﭘﺬﻳ؛ ﺗﺎﺭ ۱۳۹۱/. ﺪﻩﻴﮑﭼ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ. ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﮐﻤﺒﻮﺩ. ﺁﺏ ﻣﺪﺕ. ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺁﺏ ﻣﻲ .
ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ. ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ

بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای …
https://ier.basu.ac.ir/article_498.html‎Cachedبا توجه به محدودیت منابع، رتبهبندی و انتخاب مناسب ابزارها جهت پیادهسازی، از اهمیت
حیاتی برخوردار است. در این مقاله، رویکرد جدیدی ارائه شده که با استفاده از فنون
تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل تحلیلی کانو، ابتدا نیازهای ذینفعان نظام
استانداردسازی ملی شناسایی و طبقهبندی شده و سپس ابزارهای آن خوشهبندی و
رتبهبندی میشوند.
تحقیق در مورد تحليل و بررسي دقيق فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-تحليل-و-بررسي-دقيق-فرايند.htm‎Cached
Similarتحليل و بررسي دقيق فرايند تحليل سلسله مراتبي AHPچكيدهاز آنجا كه اتخاذ
تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي
انسانها داشته باشد.
[DOC] تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
https://investdirect.ir/browse.php?a_id=145&slc_lang=fa…‎Cached
Similarنرم افزار تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP Software). فناوری
اطلاعات در حوزه سازمانی. نرم افزار FUZZY AHP ، یکی از نرم افزارهای بسیار مطرح و
قدرتمند در زمینه تصمیم گیری در دنیا می باشد. این نرم افزار توانایی انتخاب گزینه
برتر با توجه به معیارهای مختلف با در نظر گرفتن نظر کارشناسان را داراست. حوزه های

مکان‌یابی محل ساخت پل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و …
ijiepm.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-322-2&slc…1‎Cached
Similarدر این مقاله مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث سازه پل در یک مطالعه موردی با استفاده از
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی در محیط GIS شناسایی می‌شوند.
ابتدا طول رودخانه بر اساس خصوصیات مشابه به چندین بازه تقسیم‌بندی می‌شود که هر
کدام، یک گزینه برای انتخاب محل ساخت پل می‌توانند باشند. سپس معیارهای اصلی
مکان‌یابی …
آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP با مثال کاربردی …
infoedu.ir/آموزش-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-روش-ahp-ب/‎Cached
Similar27 نوامبر 2013 … ارائه کننده طرح مفهومی: آرش حبیبی. آیا لازم است یادآوری کنم واژه AHP مخفف عبارت
Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. حتی اگر
تا این اندازه با مفهوم AHP بیگانه هستید ناامید نشوید با مطالعه این مقاله شما یک
کارشناس AHP خواهید بود. نظر به مشکلات دانشجویان و پژوهشگران …
پرتال جامع علوم انسانی – کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP …
www.ensani.ir/fa/content/320452/default.aspx‎Cached
Similarچکیده: بروز مشکلات محیط زیستی، در ابعاد مختلف، ناشی از عدم رعایت ملاحظات و
معیارهای محیط زیستی در مکان یابی شهرهای جدید است. هدف اصلی این مقاله مقایسه
معیار های مختلف بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان و تعیین معیار های
مناسب به منظور ارزیابی توان محیط زیستی جهت استقرار شهر های جدید برای دستیابی
به …
ارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj/article/view/1008‎Cached
Similarارائه مدل انتخاب تأمین کننده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه
موردی: شرکت پارس نئوپان). محمدرحیم رمضانیان, میثم شاوردی, رضا پورجهانی. چکیده.
مديريت زنجيره تأمین شامل فرآیند اتخاذ تصميمات يكپارچه طي زنجيره تأمین از
تأمینكنندگان مواد اوليه تا مصرف كالا توسط مشتريان نهايي است. اين فرآیند شامل سه
نوع …
معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی – دیکشنری آنلاین آبادیس
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی/‎Cachedآبادیس – فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرآیند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش های
تصمیم گیری است. واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی
فرایند واکاوی سلس.
پتانسیل یابی آب های زیرزمینی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی …
hyd.tabrizu.ac.ir/article_5764.html‎Cachedهدف از این تحقیق نیز مشخص کردن نواحی بالقوه آبهای زیرزمینی در منطقهی مهدیشهر
واقع در استان سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)، سنجش از دور
و سیستم اطلاعات جغرافیایی میباشد. پارامترهایی که برای شناسایی نواحی بالقوه
آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شده است عبارتند از واحدهای سنگشناسی، خطوارهها، شیب
، …
[PDF] AHP Seminar – فرهاد فائز
www.faez.ir/CourseFile/AHP.pdf‎Cached
Similarﮐﻠﻴﺎﺕ. ﻳﮑﻲ. ﺍﺯ. ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ. ﺗﺮﻳﻦ. ﺗﮑﻨﻴﮏ. ﻫﺎﻱ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮﻱ،. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ. (. Analytical
Hierarchy process-AHP. ) ﮐﻪ. ﺍﻭﻟﻴﻦ. ﺑﺎﺭ. ﺗﻮﺳﻂ. ﺗﻮﻣﺎﺱ. ﺍﻝ. ﺳﺎﻋﺘﻲ. ﺩﺭ. 1980. ﻣﻄﺮﺡ. ﺷﺪ . ﮐﻪ. ﺑﺮ.
ﺍﺳﺎﺱ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺯﻭﺟﻲ. ﺑﻨﺎ. ﻧﻬﺎﺩﻩ. ﺷﺪﻩ. ﻭ. ﺍﻣﮑﺎﻥ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺭﺍ. ﺑﻪ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ . 2.
By: F. FAEZ (WWW.FAEZ.IR) …
مکان‌یابی بهینه بازارهای روز محله با استفاده از مدل تحلیل سلسله …
gps.gu.ac.ir/article_6266_0.html‎Cached
Similarسپس با استفاده از سامانه‌ سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله
مراتبی و پس از طی کردن مراحل جمع‌آوری داده، تهیه لایه‌های اطلاعاتی، طبقه‌بندی و
ارزش‌گذاری درونی لایه‌ها و وزن‌دهی و همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی به اولویت‌بندی زمین‌های
شهر بیرجند برای ایجاد بازارهای روز محله پرداخته‌ایم. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از
طریق مطالعه …
ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی …
journal.iauqeshm.ac.ir/article_526992.html‎Cachedارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس
. مقاله 4، دوره 4، شماره 1 – شماره پیاپی 4، بهار 1392، صفحه 51-72 XML اصل مقاله (
1186 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی (تحقیقی). آمار. تعداد مشاهده مقاله: 357. تعداد دریافت
فایل اصل مقاله: 189 …
[PDF] تحلیل سلسله مراتبی و – مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
fej.iauctb.ac.ir/article_511750_fee2d039504f63bb49ecc216211a0951.pdf‎Cached
Similar21 نوامبر 2011 … به این ترتیب که شرکت. های حاضر در. تابلوی اصلی و همچنین تابلوی فرعی بازار
اول نسبت به. سایر شرکت. ،ها. ریسک کمتری دارند . از اینرو پژوهش حاضر با استفاده
از برخی معیارهای دستور العمل پذیرش اوراق بهادار و بهره. گیری از روش های تصمیم
گیری چند معیاره. ) فرآیند. تحلیل سلسله مراتبی. و. تکنیک شباهت.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP | وب سایت مهندس علي ماهرالنقش
www.amaher.ir/articles/فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cached8 فوریه 2017 … فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم‌گیری چندمنظوره است
که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه‌ی ۱۹۷۰ ابداع شد. فرایند
تحلیل سلسله مراتبی منعکس‌کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این
تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌ها …
مطالعه نظام بهره برداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل …
jae.miau.ac.ir/article_335.html‎Cachedدر تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهرهبرداری با بالاترین اولویت در مراتع میباشد که
با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) صورت گرفته است. در این
تحقیق از نظرات 10 نفر از کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع استان اردبیل استفاده
شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرمافزار Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان
داد …
درس سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – تخته سفید
https://takhtesefid.org/watch?v=990005463887‎Cached15 آگوست 2017 … توضیحات: برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: #http://www.
faradars.org/fvml9408 بدون تردید مسئله انتخاب قدمتی به تاریخ انسان دارد. از این رو
فرآیندهای تصمیم گیری (Decision-making) جهت انتخاب گزینه های (Alternatives)
صحیح از میان گزینه های موجود، بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای خردگرا …
رتبه بندی پارامترهای موثر بر مصرف انرژی ساختمان با کاربرد فرایند …
journals.modares.ac.ir/article_13146_4.html‎Cachedپارامترهای موثر در راستای کاهش مصرف انرژی ساختمان شامل تعداد ساکنین، مساحت
ساختمان، تعداد طبقات، میزان همجواری، نسبت پنجره به دیوار، نسبت طول به عرض،
تعداد بر (نما) ساختمان است. این پارامترها دارای نقش و اهمیت یکسان در میزان مصرف
انرژی ساختمان نیستند؛ از این رو در این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت
تعیین وزن …
ارزیابی تناسب اراضی به روش‌های فازی شبیه‌سازی و فرآیند تحلیل …
srjournal.areo.ir/article_106717.html‎Cached
Similarانتخاب روش مناسب برای تعیین تناسب اراضی برای تعیین کلاسها و تحت کلاسهای
تناسب اراضی تحت کشت گندم امری ضروری است. هدف از این تحقیق تعیین اثر کمی
خصوصیات اراضی بر تولید گندم آبی با استفاده از منطق فازی شبیه سازی و فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی است. این تحقیق در جنوب غرب ایران، دشت عقیلی …
کتاب فرایند تحلیل سلسله مراتبی دکتر قدسی پور | سل فایل ایران
sellfileiran.ir/کتاب-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-دکتر-قد/‎Cachedدر این پست، بخشی از کتاب فرایند تحلیل سلسله مراتبی دکتر قدسی پور (از
صفحه 39 تا صفحه 130 کتاب)بصورت اسکن شده در اختیار شما عزیزان قرار گرفته
است،در صورت نیاز می توانید این کتاب را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. کتاب
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف حسن
قدسی …
مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از …
gdij.usb.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1825‎Cachedبدین منظور از روش ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در
محیط GISاستفاده شده و طیّ این فرایند،13 شاخص طبیعی و انسانی شناسایی و مورد
استفاده قرار گرفته است. نتیجه‌ی حاصل گویای آن است که اراضی مناسب توسعه با
مساحت 61/33% عموماً در قسمت‌های جنوبی و جنوب شرقی و غربی و اراضی با تناسب کم و
بسیار …
[PDF] – روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓراﯾﻧد ﺗﺣﻟﯾل ﺳﻟﺳﻟﮫ ﻣراﺗﺑﯽ AHP
www.iranuplod.ir/uploads/iranshahrsaz.com_ahp1.pdf‎Cached
Similarﺗﻌرﯾف ﻣدل. فرايند تحليل سلسله مراتبی. (AHP). تکنيکی است منعطف، قوی و. ساده که
برای تصميم گيری د رشرايطی که معيارهای تصميم. گيری متضاد انتخاب بين گزينه
ها را با مشکل مواجه می سازد ،. مورد استفاده قرار می گيرد.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) |اطمينان‌شرق – تحليل آماري
https://www.spss-iran.ir/AnalyticalHierarchyProcess.php‎Cachedفرآيند تحليل سلسله مراتبي چيست؟ آماده انجام تحليل سلسله مراتبي (AHP) با
اکسپرت چويس (Expert Chice). داراي نماد اعتماد و نماد ساماندهي.
به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و تحلیل خوشه …
https://www.researchgate.net/…/273975128_bh_kargyry_fraynd_thlyl_slslh_mratby_dlfy_fazy_w_thlyl_khwshh_slslh_mratby_dr_mdl_arafam_jht_tyy…‎Similarبه کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و تحلیل خوشه سلسله مراتبی
در مدل آر.اف.ام . جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری. Article · January 2012 with 1,139
Reads. Cite this publication. Ali Alizadeh Zoeram at Ferdowsi University Of
Mashhad · Ali Alizadeh Zoeram. Ferdowsi University Of Mashhad …
وبلاگ سایت پیپرجو – تحلیل سلسله مراتبی (AHP) دانلود مقاله های …
allpaper.blogfa.com/post/1‎Cached
Similarاولویت بندی عوامل موثر در عملکرد یک پرتابه با تلفیق روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) و طراحی آزمایش های تاگوچی (مطالعه موردی در صنایع منتخب هوا فضا).
انتخاب بهترین گزینه برای تصفیه فاضلاب پژوهشگاه صنعت نفت با تکیه بر
فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار اکسپرت چویس. مکان‌یابی مناسب استحصال
آب …
دانلود رایگان پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | کالج …
collegeprozheh.ir/پاورپوینت-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cachedدانلود رایگان پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – بانک دانلود پایان
نامه – پاورپوینت رایگان مدیریت ————–چکیده ای از مقدمه آغا.
مقاله کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP درتکنیک SWOT …
https://www.civilica.com/Paper-MBHSE02-MBHSE02_010=کاربرد-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-AHP-درتکنیک-SWOT-مطالعه-موردی.html‎Cachedکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP درتکنیک SWOT مطالعه موردی. اعتبار
موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۷۴۳ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۱.
محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE). کد COI مقاله:
MBHSE02_010. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۱۶۹.۵۹ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۹
صفحه …
مقاله استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در برنامه …
https://www.civilica.com/Paper-ICSM02-ICSM02_018=استفاده-از-روش-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-AHP-در-برنامه-ریزی-استراتژیک-…‎Cachedاستفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در برنامه ریزی استراتژیک
توسعه منابع انسانی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۱۸۰
| نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۸۶. محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
استراتژیک. کد COI مقاله: ICSM02_018. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۵۴۹.۳۳
کلیوبایت …
ارزیابی کارایی گروهی بندهای اصلاحی با استفاده از فرایند تحلیل …
jwmsei.ir/article-1-493-fa.html‎Cachedنهایتا با کمک یک مدل بهینه شده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی، بندهای مورد مطالعه
ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که معیارهای “رعایت فاصله بندها بر اساس
شیب حد رسوبات” با وزن 297/0 و ” انتخاب نوع بند” با وزن 168/0، بیشترین تاثیر
را در کارایی گروهی بندها دارند. همچنین از بین آبراهه‌های انتخاب شده، مجموعه بندهای احداث
شده …
پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی | downloadhot
downloadhot.hjds.ir/downloadhot/25163/html‎Cached11 دسامبر 2017 … دانلود فایل پاورپوینت در مورد فرایند تحلیل سلسله مراتبی. دانلود پاورپوینت در
مورد فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فرمت فایل: پاورپوینت. تعداد اسلاید: 81.
پیشگفتار. یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله
مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال …
[PDF] دﻫﯽ ﺑﻪ وزن ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻫﺎي ﺑﺮاي
applications.emro.who.int/…/Q_Sci_J_Relief_Rescue_2014_6_3_1_19.pdf‎Cached
Similar30 آگوست 2014 … ي واﺣﺪ. ﻫﺎي. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﯿﺮاز ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﮐﺎﻟﺒﺪي. اﺳﺖ،. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر،. ﯾﮏ ﻣﺪل
ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ. ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد. ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. آﺳﯿﺐ. ﭘﺬﯾﺮ. ي. واﺣﺪ. ﻫﺎي. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اراﺋﻪ.
ﺷﺪه اﺳﺖ.. روش. : اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدي و روش ﺑﺮرﺳﯽ آن. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، آﺳﯿﺐ. ﭘﺬﯾﺮ.
ي. واﺣﺪ. ﻫﺎي. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي. 7. ﻣﻌﯿﺎر. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ.
آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP با مثال کاربردی
gisacademy.ir/آموزش-فرایند-تحلیل-سلسله-مراتبی-روش-ahp-ب/‎Cached25 آوريل 2017 … آیا لازم است یادآوری کنم واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به
معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. حتی اگر تا این اندازه با مفهوم AHP بیگانه
هستید ناامید نشوید با مطالعه این مقاله شما یک کارشناس AHP خواهید بود. نظر به
مشکلات دانشجویان و پژوهشگران پیرامون نحوه استفاده از فرایند تحلیل …
پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
suoe.ir/پاورپوینت-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cached
Similarمعرفی و تاریخچه مدل،ویژگی ها, نقاط قوت و نقاط ضعف مدل، مراحل اجرایی مدل فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی.
[PDF] رتبه¬بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل …
https://isiwee.ir/files/site1/magazine/14-7.pdf‎Cached
Similarبا استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. و. ارزیابی داده. های ترکیبی. محمد.
ابراهیم. بنی. حبیب. 2،. ابوالفضل. لقب. دوست. آرانی. 1. 2932/22/50 تاریخ دریافت :
2931/58/21 تاریخ پذیرش: چکیده: سیالب اثرات مخربی بر محیط اجتماعی،. اقتصاد.
زو. یست. محیطی. داشته و مدیریت سیالب اثرات ناشی از تخریب سیل را مدیریت. می.
کند.
ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند …
journals.pnu.ac.ir/article_2607_400.html‎Cachedبه علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونهگیری کل شمار استفاده گردید. ابزار
اندازهگیری در این تحقیق، پرسشنامۀ استاندارد ارزیابی وبسایت حقیقی نسب (1387)
بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرمافزار
Expert Choice12 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که وزن قابلیت استفاده از وبسایت
وزارت ورزش …
مهندسی صنایع – فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
ieu.blogfa.com/post/7‎Cached
Similarفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از
بين راهكارهاي موجود و يا اولويت‌بندي راهكارها مطرح است، چند سالي است كه روشهاي
²تصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «MADM» جاي خود را باز كرده‌اند. از اين ميان روش
تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار
گرفته …
ارزیابی نمایندگیهای فروش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله …
ijee.ias.ac.ir/article_616.html‎Cached
Similarبدین دلیل، سازمانها تلاش می¬کنند تا از روشها و ابزارهایی برای تصمیم¬گیری بهره
گیرند تا فرایند ارزیابی اعطای نمایندگی و مجوز فروش را بهبود بخشند. در این زمینه،
ابزارها و روشهای مهندسی صنایع به طور مؤثر به مدیران در اولویت بندی و برنامه¬ریزی
بهتر کمک می¬کنند. یکی از این روشها، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به

(AHP) روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی – علوم محیطی
envs.sbu.ac.ir/article/view/5704‎Cached
Similarچکیده امروزه اساس طراحی پاركهاي ملی در ایران بیشتر بر طبق اصول حفاظتی صورت
می گیرد و معیارهاي انتخابی کاربري حفاظت نیز به درستی اولویتبندي و مورد
استفاده قرار نمیگیرند که این امر تهدیدي جدي براي یگانگی و یکپارچگی
اکوسیستم به شمار می رود. از طرفی تا کنون معیارسنجی براي مناطق تحت حفاظت
صرفا در قالب …
آدینه بوک: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ~حسن قدسی پور …
https://www.adinehbook.com/gp/product/9644630564‎Cached
Similarفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ~حسن قدسی پور – 978-964-463-056-9 –
بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال کتاب.
آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP- جلسه اول – خیام تحلیل
khayyamtahlil.com/216/آموزش-فرآیند-تحلیل-سلسله-مراتبی-ahp/‎Cachedآموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP- جلسه اول تصمیم سازی یکی از مهمترین
مشخصه های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیمهای فراوانی اتخاذ می کند.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات